Kritik af private aktører

  ROD. »Vi kræver anstændighed og kvalitet i aktiveringen,« hedder det i en udtalelse fra delegeretmødet til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

ROD. »Vi kræver anstændighed og kvalitet i aktiveringen,« hedder det i en udtalelse fra delegeretmødet til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Grunden til Dansk Journalistforbunds (DJ) kritik er det virvar af private aktører, som er opstået efter udliciteringen af Arbejdsformidlingens (AF) aktiverings-opgaver. DJ mener, at udliciteringen har »negative konsekvenser« for mange ledige DJ-medlemmer. De risikerer nemlig i stigende grad at blive aktiveret af private aktører uden tilstrækkeligt kendskab til medieverdenen:

»Vi mener, at vore medlemmer skal møde rådgivere, der har forstand på arbejdsvilkår i branchen. Senest har vi hørt om en privat aktør, der direkte har frarådet en ledig journalist at kaste sig over information og kommunikation, fordi »det er der ingen fremtid i«. Det er rystende og ude af trit med virkeligheden,« hedder det i DJs brev til beskæftigelsesministeren.

DJ opfordrer ministeren til at lade de ledige vælge frit, om de vil aktiveres af et privat firma, af AF eller af egen a-kasse. Opfordringen skal ses i lyset af oprettelsen af DJs nye afdeling Udvikling & Kompetence, som både kender mediebranchen og ved, hvilke kompetencer den ledige vil have glæde af at få i kampen om et job.

Søg     Udskriv side   Tip-en-ven

0 Kommentarer