KRITIK AF ORKLAS MENNESKESYN

Redaktøren på Orkla-avisen Østlandets Blad er raget uklar med Orkla. Hun kritiserer koncernens menneskesyn og beskylder Orkla for at skrabe magt til sig. Orkla er uforstående.

Redaktøren på Orkla-avisen Østlandets Blad er raget uklar med Orkla. Hun kritiserer koncernens menneskesyn og beskylder Orkla for at skrabe magt til sig. Orkla er uforstående.

"Mit problem er, at jeg har et andet menneskesyn end dem (Orkla-koncernen, red.). De _opererer med organisationsskemaer og årsværk. Men her på avisen har årsværk navne. Det er mennesker."
Selv om hun ikke lyder sådan, er Marit Aschehoug selv en af Orklas chefer. Lidt endnu. I forrige uge opsagde hun sin stilling som redaktør ved Østlandets Blad i Ski, sydøst for Oslo.
"Vi oplever, at Orkla har skiftet fokus," siger redaktøren.
"Orkla går i højere grad efter stordriftsfordele. Det betyder, at beslutningsniveauet nærmer sig ejerne," siger Marit Aschehoug, der ellers roser Orkla for at have professionaliseret aviserne:
"Der er kommet orden i papirerne" og "Orkla har tilført aviserne redaktionelle ressourcer".
Men det er kun formildende omstændigheder. Flere funktioner på Østlandets Blad er i gang med at blive centraliseret. Trykkeriet er lukket, og avisen bliver nu trykt ved Frederiksstad Avis. Regnskab og løn skal snart flyttes til et nationalt Orkla-kontor. Annoncer, abonnement og en del salg skal flyttes til Moss Avis. Det er en klassisk Orkla-rationalisering. Intet placeres på Marit Aschehougs avis, der med et oplag på cirka 18.000 er blandt de større af Orklas lokalaviser. Og det er hun ikke tilfreds med.
Striden på Østlandets Blad har flere stærke krydderier. Den direkte årsag til, at Marit Aschehoug sagde op, var et opgør om den seneste lønaftale på avisen.

Lønstrid
Cheferne i Orkla var mildest talt ikke begejstrede for den aftale, Marit Aschehoug forhandlede hjem. I alt gav Marit Aschehoug journalisterne seks procent i lønstigning. Aftalen dækker både en lønstigning og en pris for at lægge artikler på nettet.
"Det bryder fuldstændigt rammerne," siger Truls Velgaard, regionsdirektør i Orkla.
Orkla indkaldte på baggrund af lønaftalen til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Her foreslog en af Orkla-repræsentanterne, at man kunne genforhandle aftalen.
Tillidsmand Elin Floberghagen beskriver over for JOURNALISTEN dette som "et angreb på den lokale forhandlingsfrihed". Orklas regionsdirektør Truls Velgaard mener, genforhandlingen "var en af flere løsningsforslag."
På et efterfølgende møde blev forslaget om at genforhandle aftalen skudt fuldstændigt i sænk. Men Marit Aschehougs humør var ikke til at redde, og det var ved den lejlighed, at hun afleverede sin opsigelse.
Regionsdirektør Truls Velgaard er "helt fremmed over for" kritikken af Orklas menneskesyn.
"Jeg opfatter ikke mit engagement som upersonligt. Heller ikke umenneskeligt," siger Truls Velgaard, der tidligere var journalist og redaktør på en af naboaviserne.
Marit Aschehougs afløser er i øvrigt allerede fundet. Det bliver Pål Bjerketvedt. En rigtig Orkla-mand, der tidligere har været redaktør på to af Orklas andre lokalaviser. Marit Aschehoug skal nu være redaktør på advokaternes fagblad.

0 Kommentarer