Generalforsamling

Kritik af forslag om, at ledere skal have indflydelse i DJ

Flere medlemmer af Kreds 6 var på generalforsamling stærkt kritiske over for forslag om at give Ledere i DJ mere demokratisk indflydelse

Der er lagt i kakkelovnen til en ophedet debat, når Dansk Journalistforbund på delegeretmødet til april skal diskutere et forslag om, hvorvidt DJ’s regler skal ændres, så de cirka 150 medlemmer af specialforeningen Ledere i DJ får samme demokratiske rettigheder som øvrige forbundsmedlemmer.

Således blev emnet også taget op på generalforsamlingen i Kreds 6, Nordjylland, hvor de fleste, der tog ordet om sagen, vendte tomlen ned.

”Jeg kan ikke se, hvad nytte vi har af at have ledere i en fagforening. Skal de smides uden for døren, når vi forhandler krav til overenskomsten?” lød det blandt andet fra Bent Stenbakken.

Kredsens formand, Torben Duch Holm, er også kritisk over for forslaget om, at lederne blandt andet skal have en observatørpost i hovedbestyrelsen, og kalder det for et brud på ”noget af det allerhelligste”.

”Efter min mening er det helt galt at overveje at lukke folk ind, der har lagt deres loyalitet fuldstændigt på arbejdsgiverside.”

Han synes, det er ”besynderligt”, at forslaget bringes op igen, efter at det blev trukket fra delegeretmødet for to år siden.

”Det var ikke med min gode vilje, at vi fik gruppen, der hedder Lederne i DJ. Nu er de der, og det er ikke sådan, at jeg taler for at smide dem ud igen. Men jeg vil af al kraft kæmpe imod at give dem øget indflydelse. Vi skal huske på, at vi er en fagpolitisk organisation med nogle klare opgaver,” sagde han i beretningen.

Kan ikke hyre eller fyre

DJ’s næstformand, Allan Boye Thulstrup, deltog også på generalforsamlingen og sagde, at der ikke er tale om ledere, der kan hyre eller fyre andre DJ-medlemmer, men at det er vigtigt for de mange DJ’ere, der sidder som mellemledere som f.eks. redaktører, at kunne have et netværk ligesom andre faggrupper i DJ.

Men den forklaring blev ikke købt af blandt andre Karin Trine Pedersen:

”Det må de selv ligge og rode med. Så må de lave en erfa-gruppe.”

Præcist hvad delegeretmødet ender med at skulle tage stilling til, står endnu ikke klart, da DJ’s hovedbestyrelse heller ikke har let ved at finde til enighed om et forslag.

I sidste uge behandlede hovedbestyrelsen tre forskellige modeller, men ingen af dem kunne samle flertal. Sagen skal derfor behandles i hovedbestyrelsen igen inden delegeretmødet.

Det på trods af, at sagen har været behandlet i Udvalget Fag, Fremtid og Fællesskab under DJ, hvor der er enighed om, at ”det er uholdbart, at forbundets medlemmer tildeles demokratiske rettigheder efter, hvilken stilling de indtager på arbejdsmarkedet”. De opfordrer derfor HB til at stille forslag til delegeretmødet, ”så alle medlemmer af DJ opnår lige demokratiske rettigheder”.

Der er tre modeller i spil:

 • Den nuværende ordning fortsætter.
  Forbundet har A- og B-medlemmer, hvor medlemmer af Ledere i DJ frasiger sig sine demokratiske rettigheder som forbundsmedlemmer
 • Ledere i DJ omdannes til en specialgruppe.
  Ledere i DJ kan vælge delegerede på linje med andre specialgrupper og får observatørstatus i hovedbestyrelsen.
 • Ledere i DJ fortsætter som specialforening, men ligestilles med andre specialforeninger.
  Ledere i DJ kan ikke vælge delegerede, men medlemmerne kan vælges gennem den specialgruppe eller medarbejderforening, som vedkommende er organiseret igennem.
  Formanden for Ledere i DJ har observatørstatus i hovedbestyrelsen.

0 Kommentarer