Kritik af forfejlet kontrol med Club Lorry

Club Lorrys ulovlige virksomhed har stået på i mange år. Derfor møder det kritik fra flere sider, at kontrolinstanserne først nu har fundet ud af, at noget var galt. Kulturministeren skubber ansvaret videre til Rigsrevisionen, men her afviser man kritikken: »Vores revision er baseret på stikprøver«

Tirsdag kom det frem i et notat fra Kulturministeriet, at TV 2 Lorrys seerklub, Club Lorry, igennem flere år har været drevet ulovligt.

Det handler blandt andet om, at klubbens aktiviteter – herunder Paris-ture til ledende medarbejdere – har været dækket af licenskroner. Det har medført en del kritik af TV 2 Lorry, at de ikke har sikret sig, at de var på den rigtige side af loven.

Men flere aktører retter også kritikken imod de kontrolinstanser, som først nu har opfanget den ulovlige konstruktion bag seerklubben.

»Det har ikke været hemmeligt det her. Man har kunnet gå ind på TV 2 Lorrys hjemmeside og læse om det. Et eller andet sted burde ministeriet også have ført et skarpere tilsyn med det her,« siger professor i jura på Aalborg Universitet Søren Sandfelt Jakobsen.

Medieordfører: Rigsrevisionen har sovet i timen

To medieordførere undrer sig også:

»Det kan undre, at der ikke er nogen, der har fået øje på det. Både Radio og TV-nævnet, Rigsrevisionen og Kulturministeriet fører jo tilsyn. Jeg tror ikke, det er gjort i ond tro, men man kan godt undre sig over, at det har taget så mange år at opdage, at en konstruktion er direkte ulovlig,« siger Ellen Trane Nørby fra Venstre.

 Også Liberal Alliances Mette Bock konstaterer, at det skulle være opdaget:

»Rigsrevisionen har sovet i timen.«

I en mail til Journalisten påpeger direktør i TV 2 Lorry Dan Tschernia, at de aldrig har fået at vide, at de gjorde noget galt, når Rigsrevisionen kiggede deres regnskaber igennem:

”I det meste af klubbens levetid har Rigsrevisionen revideret vore regnskaber og dermed også kunnet se Club Lorrys økonomi. Revisionen har aldrig tidligere fremsat bemærkninger i den anledning, som det også nævnes i notatet fra Kulturministeriet. Først nu efter 23 års forløb har de anfægtet konstruktionen omkring klubben,” skriver Dan Tschernia.

Minister fralægger sig ansvar

Kulturminister Marianne Jelved afviser over for Journalisten, at det er Kulturministeriets fejl, at den ulovlige brug af licensmidler ikke tidligere er blevet opdaget.

»Vi tager selvfølgelig for givet, at når der ikke er nogen anmærkninger fra Rigsrevisionen, så er der heller ikke nogen grund til at gå regnskaberne igennem i detaljer. Man har revisorer til at se på den slags – og man går ud fra, at de varetager deres opgave efter den lovgivning, som de nu er revisor efter. Det samme forventer vi selvfølgelig af Rigsrevisionen,« siger hun.

Så du mener, at det var Rigsrevisionen, der skulle havde fundet det her tidligere, og ikke jer i Kulturministeriet?

»Ja, det må jeg indrømme. Ligesom jeg forventer, at revisionen påpeger ting, som ikke er hensigtsmæssige og efter reglerne i en virksomhed,« siger Marianne Jelved.  

Rigsrevisionen afviser kritikken   

Kontorchef Kai Nybo i Rigsrevisionen fortæller, at der intet underligt er i, at Rigsrevisionen først i år blev opmærksom på konstruktionen med hensyn til dækningen af underskuddet i Club Lorry, som de herefter satte spørgsmålstegn ved:

»Vi ser ikke på alle områder hver evig eneste år. Vores revision er baseret på stikprøver. Og for Club Lorry blev det relevant, fordi der var et underskud, og så kiggede vi nærmere på det,« siger Kai Nybo.

Club Lorry har ifølge jeres egen revision givet underskud i flere år.

»Vi kigger som sagt ikke på Club Lorry hvert evig eneste år. Men vi da vi kiggede tilbage over de seneste fem år, kunne vi se, at der var et akkumuleret underskud. Og så blev spørgsmålet aktuelt.«

Konstruktionen bag Club Lorry har ikke været hemmelig – burde I ikke have været opmærksomme på det tidligere?

»Det er ikke vores opgave at sige, om tingene er lovlige eller ulovlige. Der foretages en masse dispositioner hver dag, og vi må formode, at der er en ledelse, som sørger for, at tingene er i orden. Hvis vi opdager, at der er dispositioner, som virker usædvanlige, stiller vi spørgsmålstegn ved dem,« siger kontorchef i Rigsrevisionen Kai Nybo.

0 Kommentarer