Kritik af DJ’s digitale satsning hos Kreds 3

DJ's store hjemmesideprojekt fik kritik, men ellers var det en hurtig generalforsamling uden stor debat, da Kreds 3 mødtes i Kolding torsdag aften. Kredsen har haft underskud på 15.000 kr. i 2016 på grund af mange aktiviteter, og det var formanden godt tilfreds med

”Det går godt i Kreds 3,” indledte formand Helge Andreassen sin beretning.

Den syd- og sønderjyske Kreds 3 afholdt sin generalforsamling i hyggelige omgivelser hos Restaurant Marinaen i Kolding, imens sneen føg udenfor. 26 medlemmer deltog. Og det blev en hurtig generalforsamling uden de store overraskelser. Generalforsamlingen var overstået på under en time.

Kreds 3 har haft en del aktivitet i 2016. Derfor kom kredsen ud af året med et underskud på 15.000 kroner. Og det var formanden godt tilfreds med.

”Det er vi ikke spor kede af, for underskuddet hænger sammen med et højt aktivitetsniveau,” forklarede Helge Andreassen.

Blandt andet har Kreds 3 i det forgangne år haft et arrangement om spioner under den kolde krig, et Brexit-møde og et oplæg af Jakob Sheikh, tidligere Politiken og nu Justitsministeriet, om danske unge i hellig krig.

Som revisoren gennemgik, betyder underskuddet da heller ikke, at bunden går ud af kassen. Kredsen har stadig en egenkapital på cirka 200.000 kroner.

Skal vi forny nytårskuren?

Kreds 3's største arrangement er den traditionelle nytårskur. Her havde man i 2016 knap 100 deltagere, men i 2017 var der en tredjedel færre, fortalte formanden.

”Det kan være, vi skal forny os og tænke nytårskuren på en ny måde. Gode forslag modtages,” sagde Helge Andreassen.

Han lovede, at aktivitetsniveauet fortsat skulle være højt i Kreds 3.

”Vores opgave som kreds er at udfordre medlemmerne og give nye værktøjer, som kan bruges i det arbejde, man har. Sparringspartnerskab er et frygteligt langt, men måske godt ord for det, vi skal,” sagde han.

For det kommende år er der også flere arrangementer på vej, blandt andet besøger Ekstra Bladets Poul Madsen Mungo Park i Kolding i forbindelse med forestillingen 'Nationen', der arrangeres en studietur, og der er et arrangement om digital sikkerhed og et om radikalisering på trapperne.

Et medlem foreslog, at kredsen kan lægge nogle af sine møder ude hos de store arbejdspladser i området for at undgå, at det kun er "Tordenskjolds soldater", der deltager. Forslaget blev positivt modtaget af både formand og flere andre deltagere.

Kritik af DJ's digitale satsning

Selv om der ikke var de store stridspunkter i beretningen, som tværtimod var lunt leveret og fremkaldte flere latterudbrud i forsamlingen, så var der også kritik.

Først og fremmest var formanden træt af, at Kreds 3 har haft problemer med Dansk Journalistforbunds store relancering af det digitale univers. Projektet har haft til formål at relancere samtlige forbundets websites, herunder kredsenes, så de får et ens udtryk, og så indhold kan bruges på tværs. Projektet har fået en særbevilling på 3,5 mio. kr. af hovedbestyrelsen.

Men Helge Andreassen fortalte, at kredsen har haft store problemer med at få det til at fungere.

”Det projekt har givet os og flere andre kredse store problemer. Det er nu oppe at køre på et rimeligt niveau, men det har vi først og fremmest vores webredaktør at takke for. Der er dog stadig nogle småfejl,” sagde Helge Andreassen.

Han roste webredaktør Connie Bøgwad Schmidt, som har haft hovedansvar for projektet på vegne af kredsen, og som har været i København for at få systemet til at fungere i samarbejde med DJ's kommunikationsafdeling.

Altid problemer med it-systemer

Projektet har tidligere fået kritik af Pressefotografforbundet, som især var utilfredse med funktionaliteten i forhold til billedbrug.

Til stede var også DJ-formand Lars Werge, som forholdt sig til kritikken af websystemet i et mindre indlæg efter kredsformandens. Werge startede med at fortælle, at Kreds 3's generalforsamling er den, han har gæstet flest gange som medlem af forbundsledelsen. Det hænger sammen med, at det var her, han slog sine første journalistiske folder på Vejle Amts Folkeblad.

Lars Werge anerkendte, at webprojektet har været svært.

”Når man overgår til et nyt it-system, så er der altid problemer, det bliver altid dyrere, og det skrider altid i tid. Men jeg synes faktisk, Connie og andre har taget det med en kritisk tilgang, men også med et ”det her skal vi have løst”. Det skal I have tak for. Vi er afhængige af, at der er både mod- og medspil fra kredse og andre,” sagde han.

Formanden luftede fusion

Helge Andreassen valgte også at fremhæve i sin beretning, at DJ i København leder efter nye og større lokaler. Det kan ende med, at DJ i den forbindelse flytter sammen med Kommunikation og Sprog, fortalte Helge Andreassen. DJ og KS skrinlagde planer om en mulig fusion ved delegeretmødet i 2015 efter modstand fra medlemmerne, men formanden spekulerede i, om flytteplanerne kan genoplive fusionen.

”Vi har i forvejen et omfattende samarbejde, blandt andet om fælles A-kasse, og jeg er sikker på, at fantasien ikke spiller mig et puds, hvis jeg forventer, at de to organisationer smelter sammen inden alt for længe. Det er en fusion, vi tidligere har debatteret meget. Måske vil fusionen ligge lige til højrebenet i 2019, det synes jeg ikke er afskrækkende udsigter. Paraplyen skal bare være stor nok,” sagde Helge Andreassen.

Heller ikke her var stor debat, men kredsmedlem Mie Sparre kunne ikke dy sig for at tilføje, at fusionen næppe kunne glide igennem uden "en livlig debat".

Formand Helge Andreassen blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen fik ét nyt medlem, Kim Kiholt fra Ribe. Tre andre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Iben Hauschultz, Tinglev, Karsten Himmelstrup, Aabenraa og Maya Munksgaard, Kolding. Suppleanter blev Claus Dahl-Sørensen og Henriette Tang Vinkel, begge Kolding. De to kritiske revisorer blev også genvalgt: Peter Elgaard, Vejle og Ole Sørensen, Flensborg.

Foruden de nævnte består bestyrelsen af Henrik Rath Paulsen, Cathrine Reinert og Connie Bøgwad Schmidt, som ikke var på genvalg.

0 Kommentarer