Kritik af DJ-toppen på vej fra hele landet

Weekendens kreds-seminar på Mors kan meget vel ende med en fælles udtalelse, hvor DJ's lokale kredse i fællesskab tager afstand fra DJ's høringssvar til Offentlighedskommissionens betænkning.

Weekendens kreds-seminar på Mors kan meget vel ende med en fælles udtalelse, hvor DJ's lokale kredse i fællesskab tager afstand fra DJ's høringssvar til Offentlighedskommissionens betænkning.

Da Kreds 1 i sidste uge vedtog en udtalelse, der tog afstand fra §23-25 i Offentligheds-betænkningen, blev det for alvor synligt, at hovedbestyrelsen i DJ ikke er i tråd med de menige medlemmer i synet på DJ's tilgang til Offentlighedsloven.

I forvejen havde Kreds 2, 4 og 6 vedtaget udtalelser, der tog afstand fra disse paragraffer og således indirekte kritiserer den pragmatiske linje, hovedbestyrelsen står for gennem deres høringssvar.

Og kritikken kan meget vel blive endnu stærkere. I denne weekend afholdes der kreds-seminar på Mors, hvor bestyrelserne fra alle kredse mødes og diskuterer forskellige emner, og  offentlighedsloven synes at blive et af dem. Allerede nu tales der om en fælles skriftlig udtalelse, og Journalisten.dk kan efter en rundringning konstatere, at der ud over Kreds 1, 2, 4 og 6 formentlig også vil være opbakning fra Kreds 5 og Kreds Fyn.

»Vi havde emnet oppe på vores generalforsamling, og det grundlæggende var nok, at flere har svært ved at forstå, at et medieforbund kan acceptere, at muligheden for indsigt i offentlig forvaltning bliver indskrænket. Og man forstår heller ikke, at man ikke kunne være mere kritiske over for det i høringssvaret,« fortæller Morten Bergholdt, formand for Kreds 5.

Der blev ikke vedtaget en udtalelse på generalforsamlingen, men han slår fast, at der i hvert fald i bestyrelsen er opbakning til den kritiske linje, som andre kredse har udtrykt.

Fra Kreds Fyn fortæller Claus Falkenby, at hans umiddelbare bud er, at kredsen også vil gå ind for den kritiske linje, men han understreger, at bestyrelsen ikke har diskuteret en fælles holdning.

I Kreds 3 vil formand Sven Rørbæk Madsen ikke tage stilling til spørgsmålet.

»Jeg kan ikke give dig en Kreds 3-holdning til spørgsmålet, men vi er en del bestyrelsesmedlemmer med på seminaret, så det vil være noget, vi finder ud af undervejs. Men hidtil har vi altså valgt at sætte vores lid til de folk i forbundet, der har sat sig ind i sagen, herunder Kate Bluhme, som vi har stor respekt for,« fortæller han.

Kreds 6-formand Villy Dall har været en af bannerførerne i den kritiske linje over for Offentligheds-betænkningen og DJ's høringssvar. Han har ikke formuleret en udtalelse, men han bekræfter, at det er på tale. Han regner med, at man vil kunne formulere en udtalelse under seminaret, hvis der er stemning for det.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
17. MARTS 2010
Re: Kritik af DJ-toppen på vej fra hele landet
Som sagt tidligere: Det "kredsseminar"-halløj er en gang fraktionsdannelse, kaffeklub, kald det hvad man vil. Vi har én holdning i DJ, og hvis man er uenig, samler man underskrifter til et ekstraordinært delegeretmøde og afgør sagen dér.