Kritik af demokratiet i DJ

Formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, beskyldes nu for at bryde de formelle regler ved dannelsen af forretningsudvalget under et lukket møde på Nyborg Strand.

Formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, beskyldes nu for at bryde de formelle regler ved dannelsen af forretningsudvalget under et lukket møde på Nyborg Strand.

Villy Dall, medlem af hovedbestyrelsen, påpeger i en skriftlig klage stilet til DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, at han føler sig udsat for en "urimelig behandling" efter delegeretmøde i Nyborg Strand 13. og 14. april, hvor den nyvalgte hovedbestyrelse holdt første møde og valgte forretningsudvalg.

På dette HB-møde – som Journalisten ikke kunne dække, da det blev lukket af formand Mogens Blicher Bjerregård – stillede fem kandidater op til de tre pladser i forretningsudvalget. Villy Dall og Iben Danielsen tabte afstemningen, men Villy Dall påpeger i sin klage, at formalia ikke blev overholdt.

"I forretningsordenen hedder det, at der skal foretages skriftlig afstemning, når blot ét medlem kræver det," skriver Villy Dall i klagen og påpeger samtidig, at han netop bad om skriftlig afstemning. "Det nægtede du," skriver han til formanden.

I stedet for skriftlig og hemmelig afstemning blev hvert enkelt medlem opfordret til mundtligt at tilkendegive, hvem de kunne støtte.

"Metoden med at udspørge hvert enkelt HB-medlem om dets holdning til valget er urimelig. Ikke kun over for Iben og mig, men også for de øvrige medlemmer af HB," skriver Villy Dall i klagen, der indgik i dagens hovedbestyrelsesmøde, hvor forretningsordenen i HB var på dagsordenen.

Villy Dall får opbakning til sin kritik fra kredsformændene i DJ, der har også finder processen bag valget af forretningsudvalget "betænkelig og udemokratisk", som det hedder i en udtalelse fremlagt på dagens HB-møde – med denne varsling:

"Ved at afvise en skriftlig afstemning om valg af FU har man givet HB et dårligt grundlag at starte op på og samtidig vist manglende vilje til samarbejde."

Formand Mogens Blicher Bjerregård understregede i den efterfølgende debat, at han ikke havde brudt spillereglerne:

»Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har sagt nej til skriftlig afstemning.«

Også næstformand Lars Werge afviste kritikken:

»Det er da en mærkelig opfattelse af demokrati, at fordi man taler sig til rette om tingene, så er det ikke demokratisk. Jeg har ikke hørt nogen af de nye medlemmer af forretningsudvalget sige, at det var en forkvaklet måde at vælge FU på. Men der er nogle af de mere rutinerede medlemmer af HB, der føler sig krænket.«

Men flere nyvalgte tilkendegav umiddelbart efter Lars Werge, at de også var overraskede over det første HB-møde, hvor forretningsudvalget blev valgt.

Allan Boye Thulstrup, nyvalgt HB-medlem:

»Jeg havde en dårlig oplevelse af det semilukkede møde i Nyborg.«

Frederik M. Juel, nyvalgt HB-medlem:

»Jeg var måske også en af dem, der blev lidt forvirret over det første HB-møde, men jeg følte ikke, det var udemokratisk.«

Troels Gadegaard Frølich, nyvalgt HB-medlem, formulerede det således:

»Det var en anden form for demokrati end den, vi kører ifølge vores forretningsorden.«