Kritik af demokratiet i DJ

Formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, beskyldes nu for at bryde de formelle regler ved dannelsen af forretningsudvalget under et lukket møde på Nyborg Strand.

Formanden for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, beskyldes nu for at bryde de formelle regler ved dannelsen af forretningsudvalget under et lukket møde på Nyborg Strand.

Villy Dall, medlem af hovedbestyrelsen, påpeger i en skriftlig klage stilet til DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, at han føler sig udsat for en "urimelig behandling" efter delegeretmøde i Nyborg Strand 13. og 14. april, hvor den nyvalgte hovedbestyrelse holdt første møde og valgte forretningsudvalg.

På dette HB-møde – som Journalisten ikke kunne dække, da det blev lukket af formand Mogens Blicher Bjerregård – stillede fem kandidater op til de tre pladser i forretningsudvalget. Villy Dall og Iben Danielsen tabte afstemningen, men Villy Dall påpeger i sin klage, at formalia ikke blev overholdt.

"I forretningsordenen hedder det, at der skal foretages skriftlig afstemning, når blot ét medlem kræver det," skriver Villy Dall i klagen og påpeger samtidig, at han netop bad om skriftlig afstemning. "Det nægtede du," skriver han til formanden.

I stedet for skriftlig og hemmelig afstemning blev hvert enkelt medlem opfordret til mundtligt at tilkendegive, hvem de kunne støtte.

"Metoden med at udspørge hvert enkelt HB-medlem om dets holdning til valget er urimelig. Ikke kun over for Iben og mig, men også for de øvrige medlemmer af HB," skriver Villy Dall i klagen, der indgik i dagens hovedbestyrelsesmøde, hvor forretningsordenen i HB var på dagsordenen.

Villy Dall får opbakning til sin kritik fra kredsformændene i DJ, der har også finder processen bag valget af forretningsudvalget "betænkelig og udemokratisk", som det hedder i en udtalelse fremlagt på dagens HB-møde – med denne varsling:

"Ved at afvise en skriftlig afstemning om valg af FU har man givet HB et dårligt grundlag at starte op på og samtidig vist manglende vilje til samarbejde."

Formand Mogens Blicher Bjerregård understregede i den efterfølgende debat, at han ikke havde brudt spillereglerne:

»Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har sagt nej til skriftlig afstemning.«

Også næstformand Lars Werge afviste kritikken:

»Det er da en mærkelig opfattelse af demokrati, at fordi man taler sig til rette om tingene, så er det ikke demokratisk. Jeg har ikke hørt nogen af de nye medlemmer af forretningsudvalget sige, at det var en forkvaklet måde at vælge FU på. Men der er nogle af de mere rutinerede medlemmer af HB, der føler sig krænket.«

Men flere nyvalgte tilkendegav umiddelbart efter Lars Werge, at de også var overraskede over det første HB-møde, hvor forretningsudvalget blev valgt.

Allan Boye Thulstrup, nyvalgt HB-medlem:

»Jeg havde en dårlig oplevelse af det semilukkede møde i Nyborg.«

Frederik M. Juel, nyvalgt HB-medlem:

»Jeg var måske også en af dem, der blev lidt forvirret over det første HB-møde, men jeg følte ikke, det var udemokratisk.«

Troels Gadegaard Frølich, nyvalgt HB-medlem, formulerede det således:

»Det var en anden form for demokrati end den, vi kører ifølge vores forretningsorden.«

8 Kommentarer

Jens Yde
7. MAJ 2011
Re: Kritik af demokratiet i DJ

Hvorfor er denne artikel om demokratiet i DJ ikke på Top 10 over det mest læste i de sidste syv dage? Artiklen blev lagt på nettet den 4. maj kl. 13.34, og der er nu indkommet syv kommentarer til den.

Hvorfor er artiklen ”Teleanalytiker på vildspor” af Filip Wallberg skrevet i går den 6. maj klokken 13.34 - med kun to kommentarer - allerede nu nummer syv på Top 10?

Der er nogle svarmuligheder. Det kan være, at Filip Wallberg i kraft af teknisk indsigt er i stand til hurtigt at få sin artikel på Top 10.

Selv hælder jeg mest til den teori, at Journalistens chefredaktør, der kaldes Øjvind og er uddannet i kommunikation fra RUC, har været på spil. Jeg forestiller mig, at han har en knap, han kan trykke på, så uønskede artikler med kommentarer ikke får en fremtrædende plads på Top 10-listerne.

Der kan selvfølgelig også være andre, der har en knap at trykke på.

”Lige nu er journalistik det største problem i det danske demokrati”. Sådan lød en udtalelse fra en direktør i april-nummeret af Journalisten, men det var sikkert i en anden forbindelse. Direktøren kunne godt tænke sig at se en skjult video-optagelse af møder i for eksempel Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Jens Yde
7. MAJ 2011
Re: Kritik af demokratiet i DJ

Hvorfor er denne artikel om demokratiet i DJ ikke på Top 10 over det mest læste i de sidste syv dage? Artiklen blev lagt på nettet den 4. maj kl. 13.34, og der er indkommet syv kommentarer til den.

Hvorfor er artiklen ”Teleanalytiker på vildspor” af Filip Wallberg skrevet i går den 6. maj klokken 13.34 - med kun to kommentarer - allerede nu nummer syv på Top 10?

Der er nogle svarmuligheder. Det kan være, at Filip Wallberg i kraft af teknisk indsigt er i stand til hurtigt at få sin artikel på Top 10.

Selv hælder jeg mest til den teori, at Journalistens chefredaktør, der kaldes Øjvind og er uddannet i kommunikation fra RUC, har været på spil. Jeg forestiller mig, at han har en knap, han kan trykke på, så uønskede artikler med kommentarer ikke får en fremtrædende plads på Top 10-listerne.

Eller kan der være andre, der har en blokeringsknap at trykke på?

”Lige nu er journalistik det største problem i det danske demokrati”. Sådan lød en udtalelse fra en direktør i april-nummeret af Journalisten, men det var sikkert i en anden forbindelse. Direktøren kunne godt tænke sig at se en skjult video-optagelse af møder i for eksempel Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Thorsten Dam
6. MAJ 2011
Re: Kritik af demokratiet i DJ

Efter at have læst det ovenstående samt Debat-indlægget i det nye nummer af Journalisten fra det udgåede HB-medlem Karin Mette Petersen, der opridser tre konkrete sager, er jeg som medlem af DJ bekymret over autoritetsforholdene. Jeg har brug for at blive oplyst om, hvornår forbundets formand optræder i rollen som formand og hvornår i rollen som adm. direktør. Mvh

Jan Eskildsen
5. MAJ 2011
Re: Kritik af demokratiet i DJ

Et hb-medlem skriver på facebook: "Der var ingen, der nægtede at holde en skriftlig aftstemning. Hvad jeg derimod selv oplevede som en megt god og demokratisk proces, så havde samtlige HB-medlemmer ordet og gav deres mening til kende omkring sammensætningen af det nye forretningsudvalg, hvilket viste et meget stort flertal for det FU, som blev nedsat."

 

Artiklens indhold er altså løgn?

Jan Eskildsen
5. MAJ 2011
Re: Kritik af demokratiet i DJ

Nu hævder nogen, at det ikke passer, hvad der står i artiklen.

 

Flere