Kritik af bestyrelsen i DJ Kommunikation

DJ Kommunikations bestyrelse stillede ingen spørgsmål, selv om kassereren angiveligt har stjålet en tredjedel af alle indtægter. »Det undrer mig, at der ikke er nogen som helst, der har vist rettidig omhu,« siger formand for O-gruppen Jørn Albertus

Det er ikke småpenge, som den tidligere kasserer i DJ Kommunikation er anklaget for at stjæle fra foreningen. DJ Kommunikation har i dag over 1.500 medlemmer og er den hastigst voksende specialgruppe under DJ. Foreningen har en årlig indtægt på omkring 300.000 kroner, og kassereren har tilsyneladende gennemsnitligt formået at stjæle en tredjedel af de indtægter hvert år i seks år, uden at nogen har stillet spørgsmål.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det er fandeme mange penge. Det undrer mig, at der ikke er nogen som helst, der har vist rettidig omhu. Det skader Journalistforbundet, og det er det største problem,« siger Jørn Albertus, formand for O-gruppen som samler journalister, der arbejder på organisationsblade.

Journalisten har tidligere afdækket, at DJ Kommunikation overså en sikkerhedsparagraf om, at formanden skal godkende større udbetalinger. Dansk Journalistforbund har besluttet at kigge alle procedurer igennem for at undgå gentagelser.

Ingen regler

Der er ikke mange regler og jura, når det kommer til frivillige bestyrelser i foreninger, fortæller Lars Bo Langsted, der er professor på Aalborg Universitet.

»Når vi er nede på foreningsniveau, så er det meget tilfældigt, hvordan tingene foregår. Medmindre der har været noget, hvor man kan sige, at de andre bestyrelsesmedlemmer burde have indset, at her var noget galt, så må man sige, at det er et problem, som man ikke kan gøre bestyrelsen ansvarlig for,« siger Lars Bo Langsted.

Formand for bestyrelsen gennem alle de seks år, hvor det angivelige underslæb har stået på, Lars Elmsted, mener ikke, at bestyrelsen kunne have gennemskuet, at tyveriet stod på. DJ Kommunikation har i perioden oplevet høj medlemstilgang, og derfor har der været midler nok, selv om kassen blev drænet.

Den sigtede kasserer fremlagde regnskaber med forfalskede påtegninger fra, hvad der tilsyneladende var en statsautoriseret revisor. Da kassereren var den eneste, der havde adgang til bankkontoen, var der ingen, der tjekkede efter.

Lars Elmsted mener ikke, at bestyrelsen skal gøres ansvarlig for, at der i seks år ikke var andre, der havde kontakt til revisoren eller kiggede bilagene igennem. Han forklarer, at sagen dybest set handler om psykologi:

”Personligt har jeg ikke på noget tidspunkt været i tvivl om hendes hæderlighed. Og det tror jeg dybest set er forklaringen på, at ingen alarmklokker har ringet i så lang en periode,” skriver han i en mail.

Underslæbet blev kendt for offentligheden, da Dansk Journalistforbund og DJ Kommunikation 1. november fremlagde en pressemeddelelse om politianmeldelse af kassereren, der ikke ønsker at tale med Journalisten om sagen.

Men allerede i februar 2013 stod det klart, at noget var galt. Her kunne DJ Kommunikation ikke godkende regnskabet, da kassereren var bortrejst til Zanzibar under generalforsamlingen.

Referater gået tabt

Efter forespørgsel har Lars Elmsted sendt alle de referater, han har kunnet finde, fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger de sidste seks år i DJ Kommunikation.

Men materialet er mangelfuldt, og det har for eksempel ikke været muligt at fremskaffe et regnskab med den omtalte falske statsautoriserede revisorpåtegning. Lars Elmsted forklarer, at man havde samlet alt materialet i en fil, som gik tabt ved omlægning af hjemmesiden.

Selv om referaterne ikke er fyldestgørende, er der stadig en række forhold, som umiddelbart virker iøjnefaldende:

I et referat fra et bestyrelsesmøde i 2007 fremgår det, at overskuddet for 2006 kommer til at være på cirka 120.000 kroner. Der findes ikke noget regnskab for 2006, men i regnskabet for 2009 står der, at overskuddet for 2006 kun bliver på 67.000 kroner.

»Jeg kan ikke huske, hvad der er foregået imellem det bestyrelsesmøde og generalforsamlingen i 2007,« siger Lars Elmsted, der fortæller, at underslæbet startede i 2007, uden at han dog kan afvise, at det påvirkede regnskabet for 2006.

Budget overskredet med godt 100.000 kroner

I regnskabet for 2008 fremgår det, at budgettet på 238.000 kroner blev overskredet med over 109.000 kroner, uden at der ifølge referatet fra generalforsamlingen var nogen, der stillede spørgsmål til det eller forklarede årsagen:

”Jeg har kigget på regnskab 2008 sammen med Per Roholt, og det er da klart, at vi i bagklogskabens lys burde have været grundigere omkring dette,” skriver Lars Elmsted i en mail.

Per Roholt er næstformand i DJ Kommunikation og medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund.

Lars Elmsted påpeger, at indtægterne samme år steg fra de budgetterede 211.400 kroner til 372.536 kroner:

”Der var altså på papiret overskud, og vi var samtidig i en periode med vækst i medlemstallet,” skriver Lars Elmsted.

På et bestyrelsesmøde i juni 2009 advarer den sigtede kasserer om, at kassebeholdningen er lav, og at det derfor er vigtigt, at der ikke kommer uforudsete ekstraudgifter i forbindelse med arrangementer. Hun henviser til, at der i første halvår har været udgifter til blandt andet præsentationsmateriale for DJ Kommunikation.

Advarslen fra kassereren kommer fire måneder efter, at man på generalforsamlingen har vedtaget det største budget nogensinde med både udgifter og indtægter for 395.000 i 2009. I referatet fra generalforsamlingen understreger man, at de øgede udgifter især går til udarbejdelse af præsentationsmateriale og en ny hjemmeside. I alt steg posten ”medlemskommunikation” fra 115.000 kroner brugt i 2008 til 275.000 kroner i budgettet for 2009.

Burde I ikke have undret jer over, at kassebeholdningen allerede var lav, når der nu var budgetteret med ekstra mange penge?

»Vi lavede en medlemskampagne, hvor vi fik lavet nogle ret dyre materialer til medlemmerne i det første halve år. Du må forstå, at i alle de år, kassereren har været der, har hendes holdning været, at vi skulle være meget påpasselige med vores penge, og vi skulle passe på ikke at overforbruge, og at vi ikke havde uendelige ressourcer til vores rådighed. Derfor er der ingen af os, der studser over, at kassereren holder igen og gør opmærksom på, at vi har brugt mange penge det første halvår,« siger Lars Elmsted.

Kontingentstigning dækkede over tyveri

Da regnskabet for 2009 bliver fremlagt for generalforsamlingen, er der et medlem, som klager over, at det ikke er forsynet med tydeligt navn på kasserer og revisor. Hvordan kan det hænge sammen med, at det skulle have haft en revisorpåtegning fra en statsautoriseret revisor?

»Så vidt jeg husker, var der et tydeligt navn på revisoren, men jeg kan ikke huske alle detaljerne. Det er samme historie. Vi har haft en kasserer, som der har været fuld tillid til igennem mange år, og derfor har vi ikke studset over sådan nogle detaljer der.«

På samme generalforsamling bliver det besluttet at hæve kontingentet for medlemmerne. Det er blevet debatteret på det foregående møde, hvor den sigtede kasserer fremlægger forslaget på grund af faldende indtægter, da flere medlemmer bliver arbejdsløse.

Undrede det jer ikke, at der var behov for at hæve kontingentet for medlemmerne, når nu I havde haft så stor medlemsfremgang op til?

»Vi havde et ønske om at have nogle højere udgifter måned for måned i og med, at vi havde behov for at købe os til noget fast hjælp med at gennemføre arrangementer og diverse andre ting. Derfor sagde kassereren, at hvis vi skal have et højere udgiftsniveau, så bliver vi nødt til at have højere indtægter,« siger Lars Elmsted.

Er det korrekt forstået, at kassereren i gennemsnit har taget mere fra kassen om året, end kontingentstigningen giver af ekstra indtægter om året?

»Det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi havde vidst, at kassereren havde stjålet af kassen, så havde vi ikke haft behov for en kontingentstigning.«

Det vil sige, at kassereren på det her tidspunkt er velvidende om, hvor meget hun tager af kassen om året, samtidig med at hun siger, at hvis økonomien skal hænge sammen, så skal vi have flere indtægter. Ergo må hun kalkulere med, at hun fortsat skal stjæle af kassen?

»Det kan man sige. Nu skal jeg ikke gøre mig til psykolog over, hvad der er foregået i hendes hoved, men i og med at hun i en række år har givet os oplysninger om, at vi brugte stort set den mængde penge, vi fik i indtægter, så er det naturligt at sige, at der er behov for flere penge, hvis vi har behov for noget bistand,« siger Lars Elmsted.

Retssagen mod kassereren skulle have været gennemført onsdag den 20. november, men er blevet udskudt til den 2. april næste år. Københavns Byret oplyser, at der åbenbart havde været uklarhed om nogle datoer. Kassereren er bortrejst fra Danmark fra den 13. november til den 12. marts. Byretten melder intet om, hvor kassereren er, men det fremgår af flere bestyrelsesreferater fra DJ Kommunikation, at hun har et hus på Zanzibar.

Politiet har oplyst, at det betragter sagen som en tilståelsessag

3 Kommentarer

Jette Hvidtfeldt
28. NOVEMBER 2013
Det er jo desværre ofte pæne
Det er jo desværre ofte pæne og ordentlige mennesker som Lars Elmsted, der bliver snydt på denne måde.
Lars Elmsted
25. NOVEMBER 2013
Både Jørn Albertus og Morten
Både Jørn Albertus og Morten Terp udtaler sig desværre på et mangelfuldt grundlag, da Journalisten ikke har fået alle facts med.
Der er også bedrevet dokumentfalsk i sagen, da underskrifter fra (2 på hinanden følgende) revisorer samt underskrifter fra folkevalgte revisorer i perioden fra i hvert fald 2006 ser ud til at have været forfalskede.
Der er desuden ikke tale om, at bestyrelsEN har svigtet fundamentalt. Den omtalte kasserer har haft posten i en række bestyrelser under mindst to formænd, en række forskellige bestyrelsesmedlemmer og mindst 8 på hinanden følgende generalforsamlinger. I alle årene har der været tiltro til, at regnskaberne har været korrekte, da de bl.a. var påtegnet af de personer, som skulle lave den endelige kontrol.
Der er således - desværre - nærmere tale om, at en tillidsvalgt person har misbrugt sin stilling i et system, hvor dette har være muligt.
Kan man stille formænd, bestyrelser, folkevalgte revisorer og generalforsamlinger moralsk ansvarlige for dette ved at sige, at de har "svigtet fundamentalt"? Tjah. DJ's politiske struktur har indtil videre basereret sig på at vi, der har valgt at engagere os i dette arbejde, netop har været TILLIDSvalgte. Desværre ser denne sag ud til, at vi må revurdere den opfattelse.
Morten Terp
25. NOVEMBER 2013
Jørn Albertus skal ikke stå
Jørn Albertus skal ikke stå alene med kritik. Bestyrelsen har svigtet fundamentalt. En kasserer står for det praktiske, men alle i bestyrelsen skal bruge den fornødne tid og evner til at sætte sig helt ind i regnskabet. Man skriver trods alt under på det. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke evner eller ønsker at bruge tiden på dette, bør vedkommende ikke være bestyrelsesmedlem.