Krise-kredsen

Fotograferende journalister fik et tjah, JOURNALISTENs redaktionelle frihed fik et klart ja, og Kreds 4's rekordhøje arbejdsløshed fik et stort øv, da 60 Kreds 4-medlemmer mødtes til generalforsamling.

"Glade budskaber efterlyses." Det ønske havde Kreds 4's bestyrelse sendt ud som overskrift på deres skriftlige beretning. Kriser og kedelige rekorder har nemlig fyldt kredsen det seneste år.

Formanden Martin Vestergaard forsøgte krampagtigt at vinkle sin mundtlige beretning positivt ved at vende tingene på hovedet:

"Mere end 85 procent af kredsens medlemmer er i arbejde, Århus Stiftstidende fyrede færre, end ledelsen havde bebudet, og ikke alle web-arbejdspladser går til hovedstaden – der er oprettet et par stykker her i Østjylland," sagde Martin Vestergaard ironisk.

Formanden lagde ikke skjul på de barske kendsgerninger: 23 journalister blev fyret på Stiften; den østjydske kreds har næsten 15 procent ledige – det er tre gange så mange som i København, og nye mediearbejdspladser etableres stort set kun i København.

"Det har været et forfærdeligt år på Stiften. Det er i nødens stund, man lærer, hvad en fagforening egentlig betyder," sagde Ivar Rønsholt, som på medarbejdernes vegne takkede for Journalistforbundets indsats.
Flere af de fremmødte vendte fokus mod flerfunktionalitet og dermed mod det ømtåelige emne, om dagbladsjournalister også skal fotografere:

"Vi bliver overhalet indenom, hvis vi ikke snart får lavet nogle aftaler om flerfunktionalitet. Vi skal sikre, at det kun er de journalister, der har lyst, der skal fotografere, og at alle får den nødvendige uddannelse, så kvaliteten sikres," sagde Henrik Bruun, Østjyllands Radio.

"Vi dør fagligt, hvis vi bare bliver ved med at sige, at det vil vi ikke. Men vi skal stille krav, blandt andet om fotokurser," sagde freelancejournalisten, Jens Rossen.

"Jeg har været overrasket over, hvor stort et pres jeg har oplevet fra mine journalistkolleger, som ønsker muligheden for at fotografere," sagde tillidsmanden fra Midtjyllands Avis, Niels R. Hansen. På hans avis har man strikket et grydeklart forsøg med fotograferende journalister sammen. En aftale, der blandt andet skulle sik-re frivilligheden, men forsøget kan ikke iværksættes, fordi Journalistforbundet siger nej til fotograferende journalister.

Den tidligere kredsformand, Jutta Thuesen, mener, det er en illusion at tro, at man kan fastholde frivillighed:

"De journalister, der ikke vil fotografere, vil stå øverst på dødslisten – og kun de, der vil, vil få job på avisen i fremtiden."

Thora Frello fra specialgruppen Fotograferne efterlyste en mere nuanceret debat, hvor der også er plads til fotografernes holdninger:

"Det er nogle af vores egne medlemmers arbejde, det her handler om. Tidligere har det nok været lettere for journalister at brede sig ind over andre faggruppers arbejde, fordi hverken typografer eller DR-teknikere var medlem af Journalistforbundet."

 

Nej til pres på JOURNALISTEN
Med tre stemmer imod vedtog generalforsamlingen en udtalelse, som tog afstand fra, at DJs forretningsudvalg har vurderet artikler i JOURNALISTEN, og som bakkede op om JOURNALISTENs redaktionelle frihed.

"FUs udmeldinger var et klokkeklart pres på JOURNALISTENs redaktionelle prioriteringer og et forsøg på at skabe tvivl om bladets troværdighed. FU har svært ved at skelne mellem sin rolle som systemets leder og som medlemmernes repræsentanter. FU har øjensynlig følt sig presset til at støtte op om administrationen og ikke mindst sekretariatschefen. Det stiller os tilbage med spørgsmålet om, hvem der egentlig har skoene på – på Gammel Strand," sagde kredsformand Martin Vestergaard i sin fremlæggelse af udtalelsen, som var identisk med en udtalelse, som to dage før blev vedtaget på Kreds 1's generalforsamling (se boks).

Martin Vestergaard fortsætter som kredsens formand. Bestyrelsen fik tre nye ansigter: Erik Vohnsen, Jyllands-Posten, Gitte Førby, Østjyllands Radio og Claus Busch, som det forgangne år havde været ansvarlig for kredsens medlemsblad. Per Lidell, TV2-Østjylland blev genvalgt til bestyrelsen, som også tæller Marianne Hofstätter, Landsbladet Svin og Thora Frello, Maj Color.

 

 

0 Kommentarer