Krise i Computerworld

 

 

Stemningen mellem ledelsen og journalisterne i medievirksomheden IDG Danmark er iskold. Krisen er alvorlig, og DJ overvejer at gå ind og kræve overenskomst med IDG.

Det er for så vidt en klassisk historie om en arbejdskamp. Ikke fra det forrige århundrede, men fra i dag. Medarbejderne vil have indflydelse, men direktøren vil ikke afgive magt. De ansatte forsøger at organisere sig, mens ledelsen forsøger at true sig til stilhed. Det er også historien om en amerikansk virksomhedskultur, som opererer i Danmark med et helt andet forhold til fagforeninger og overenskomster, end danske virksomheder normalt har.

IDG Danmark A/S, som blandt andet udgiver ComputerWorld og PC World, er kun et mindre datterselskab i en verdensomspændende medievirksomhed med base i USA. De 12.000 ansatte i 85 lande har ingen overenskomster.
Så længe dotcom-bølgen voksede mod himlen, var de omkring 50 journalister i IDG Danmark tilfredse med, at de ikke havde et formelt samarbejde med ledelsen af den 200 mand store virksomhed. Med relativt høje lønninger, lange ferier og gode muligheder for uddannelse mærkede medarbejderne ikke fraværet af en overenskomst. De ansatte var glade for deres arbejdsplads. Men da it-boblen brast, og annoncemarkedet for it-udgivelser dykkede brat, meldte problemerne sig.

Hårdhændede og umotiverede fyringer fik journalisterne til at genoplive den hensygnende medarbejderforening, og det forbudte ord overenskomst blev mælet.

Siden har virksomhedens administrerende direktør gennem 19 år, Preben Engell, ikke ønsket at tale med Journalistforeningen IDG Danmark. Han har truet journalisterne med øjeblikkelig bortvisning, hvis de brugte et sekund af arbejdstiden på fagligt arbejde.

"I Danmark er der organisationsfrihed, men det accepteres ikke, at der bruges arbejdstid derpå," skrev Preben Engell til alle medarbejderne i IDG den 16. november.

Derfor er der heller ingen af de fem talsmænd i Journalistforeningen i IDG Danmark, der tør sige noget til JOURNALI-STEN. Preben Engell ønsker heller ikke at medvirke, men afviser i telefonen, at der skulle være nogen problemer mellem ledelsen og virksomhedens journalister.

Men det er der. Det fremgår også af en mail fra Preben Engell til medarbejderne fra den 15. november, hvor han betegner situationen som "enormt kapacitetskrævende".

De seneste eksempler på ledelsesstilen fandt sted i midten af december. En journalist blev bortvist, og to andre fik skriftlige advarsler. Journalist på PC World, Klaus Nygaard Pedersen, blev bortvist, fordi han højlydt, midt i redaktionslokalet blandt kollegerne, sagde sin mening om sin redaktør David Kjærgaard. Det blev opfattet som en trussel om vold. Samme dag fik to journalister på ComputerWorld Online skriftlige advarsler for henholdsvis illoyalitet mod ledelsen og forsømmelse.

Men disse hændelser er kun de seneste i en lang række af konflikter mellem ledelsen og de omkring 50 journalister i IDG Danmark.

I første omgang var det fyringer af journalister på magasinet PC World og utilfredshed med PC Worlds redaktør, David Kjærgaard, der satte gang i konflikten.

På grund af utilfredshed med ledelsen forlod journalist Daniel Brøns frivilligt sit job på PC World 31.oktober sidste år. Men forinden havde han og de øvrige medarbejdere haft flere møder med Preben En-gell, hvor der var blevet redegjort for samarbejdsproblemer med redaktøren. Preben Engell havde lyttet og beklaget den måde, som redaktøren for PC World greb tingene an på. Men efterfølgende indkaldte Preben Engell hele redaktionen til et møde, hvor redaktøren for PC World også deltog. Her blev alle på redaktionen spurgt, om de ville være med eller ej.

"Efter den dag bøjede alle nakken og holdt op med at sige deres mening," siger Daniel Brøns.

 

Intet samarbejde
Samarbejdsproblemerne og fyringerne på PC World fortsatte. Det fik journalister fra andre afdelinger til, i solidaritet med kollegerne på PC World, at henvende sig til direktør Preben Engell og chefredaktør Finn Morsing for at finde en løsning.

Men problemerne blev ikke løst. Derfor genoplivede journalisterne medarbejderforeningen, som havde ligget i dvale i 10 år under den konstante fremgang for IDG. Foreningen forsøgte flere gange at få ledelsen i tale.

Men det sluttede brat 30. oktober, hvor ledelsen uden varsel fyrede elleve ansatte.

Deriblandt journalist Lene Rimestad, talsmand og en af hovedkræfterne i Journalistforeningen. Hun blev, sammen med de øvrige fyrede, beordret til at rydde sit skrivebord og forlade virksomheden øjeblikkeligt.

"Jeg nævnte en dag over for chefredaktør Finn Morsing, at vi manglede en tillidsmand i IDG. Hans reaktion var total afvisning. Han truede med, at enhver snak om tillidsmænd og overenskomster ville medføre øjeblikkelig fyring," fortæller Lene Rimestad.

Efter samtalen med Finn Morsing ophørte al kommunikation mellem de to, som ellers havde været på god fod gennem de to år, Lene Rimestad var ansat i IDG.

 

De fleste vil væk
Journalist Susanne Hjortlund, som var aktiv i Journalistforeningen, blev også fyret den 30. oktober:

"Vi forsøgte bare at få en dialog i gang med ledelsen, men den overreagerede fuldstændigt. Mage til fagforeningsforskrækkelse skal man lede længe efter."

Siden de elleve fyringer er stemningen ikke blevet bedre i IDG. Dagen efter bortvisningen og de to skriftlige advarsler holdt Journalistforeningen i IDG Danmark generalforsamling. I forsamlingen var der kun to, som ønskede at fortsætte i IDG. Resten ville søge væk, hvis de havde en anden jobmulighed.

Et andet punkt ved generalforsamlingen var direktør Preben Engells krav om, at Journalistforeningen skulle strege IDG Danmark fra sit navn. Han anser IDG Danmark som et beskyttet varemærke. Preben Engell har truet med at bringe navnespørgsmålet for retten og kræve en bod på 250.000 kroner. Generalforsamlingen besluttede at fastholde navnet.

Dansk Journalistforbund har udsendt en vejledende afstemning til journalisterne i IDG Danmark. Afstemningen skal klarlægge, hvor stor opbakning der er til, at Journalistforbundet prøver at forhandle overenskomst. Hvis et markant flertal siger ja, så kan DJ kræve overenskomst. Hvis ledelsen fortsat afviser forhandling, kan Journalistforbundet varsle konflikt med en måneds varsel.

Det er ikke videre sandsynligt, at Preben Engell vil indgå i forhandlinger med DJ. Som han sagde til sine ansatte ved et fællesmøde den 16. november:

"Hvis I etablerer en kollektiv modstand, så kender I konsekvenserne."

 

0 Kommentarer