Krise giver inkasso-boom

Freelancere kæmper hårdere end nogensinde for at få sine penge hos kunderne. Det giver DJ's jurister overarbejde med inkassosager.

Freelancere kæmper hårdere end nogensinde for at få sine penge hos kunderne. Det giver DJ's jurister overarbejde med inkassosager.

GÆLD. Journalistforbundet har for nylig slået en juriststilling op, for der er brug for flere paragrafkyndige i juridisk afdeling, hvor der for tiden er særlig travlt med at kradse penge ind for freelancemedlemmer.

»Finanskrisen kradser også blandt DJ-medlemmernes kunder. Deres stramme økonomi fører til, at de oftere betaler for sent eller i værste fald slet ikke betaler,« forklarer juridisk konsulent i DJ Christian Dølpher.

Alene i de første 10 måneder af 2009 har forbundets tre jurister oprettet 34 inkassosager for medlemmerne, og det tal forventes at stige betragteligt inden årets udgang. I finanskrisens første år, 2008, blev der oprettet 39 sager, mens 2007 var en hel del fredeligere med kun 17 sager.

Det er ikke kun små private kunder, der har problemer med at betale regningerne til tiden. Også større og veletablerede medier og institutioner har givet problemer.

I NORDJYLLAND har freelancefotograf Anne Mette Welling haft brug for DJ's jurister flere gange i løbet af de sidste par år.
»Jeg fotograferer nogle gange bryllupper og har aldrig tidligere haft problemer med at få mine penge. Så jeg var slet ikke nervøs, da jeg tog på opgave for et ældre par, der skulle giftes. De så billederne og var meget glade for dem. Men da jeg sendte regningen, hørte jeg aldrig fra dem igen. De svarede ikke på mine mails, og til sidst måtte jeg overgive sagen til DJ's jurister,« fortæller Anne Mette Welling.
14 dage efter at juristerne overtog sagen og truede med inkasso, stod pengene på hendes konto.

CHRISTIAN DØLPHER RÅDER freelancerne til at være ekstra forsigtige for tiden.
»Hav ikke for lange betalingsfrister og vær meget forsigtige med at arbejde videre på nye opgaver for den samme kunde, hvis du har en kunde, som ikke har betalt til tiden. Det gælder om at minimere sin risiko.«

Ud over at flere kunder har fået sværere ved at betale, har finanskrisen også betydet lukning af en del aviser og blade, som ikke har kunnet klare sig økonomisk. Da Helse lukkede i 2008, var det med så store tab, at et antal freelancejournalister og fotografer måtte eftergive bladets gæld til dem.

GUIDE:
Sådan får du dine penge, hvis kunden ikke betaler

1. Send først en rykker og sæt en ny betalingsfrist. Skriv, at du derefter "uden yderligere varsel vil oversende sagen til Dansk Journalistforbund med henblik på retslig inkasso". Den formulering hjælper ofte.

2. Hvis inkassotruslen ikke virker, skal du kontakte DJ's jurister. De vil gennemgå sagen med dig, og hvis de vurderer, at du har en sag, der holder, vil de skriftligt kontakte kunden/arbejdsgiveren og forsøge at få dit tilgodehavende udbetalt. På dette tidspunkt har langt de fleste klemte freelancere fået deres penge.

3. Hvis det heller ikke virker, skal du og DJ's jurister i fællesskab overveje, om det vil være smart at gå efter en forligsmæssig løsning. En fugl i hånden kan være bedre end 10 på taget – især hvis I er i tvivl om, hvordan sagen vil falde ud, hvis den kommer for retten.

4. Hvis kunden ikke engang vil gå med til et forlig, eller hvis sagen er principiel, vil DJ overlade sagen til en advokat, der så vil føre den videre til domstolen.

 

"Journalisten har på side 5 i nr. 18 i den trykte udgave skrevet, at Danmarks Naturfredningsforening har problemer med at betale sine regninger til tiden. Påstanden bunder i et enkelt konkret tilfælde, som har været indbragt til DJ. Påstanden burde have været forelagt Danmarks Naturfredningsforening. Journalisten understreger tillige, at vi intet belæg har for at tro, at Danmarks Naturfredningsforening har økonomiske problemer eller normalt ikke betaler regninger til tiden. Journalisten beklager eventuelle misforståelser på den baggrund." 

0 Kommentarer