Afvisning

Kriminalforsorgen vil ikke lade Berlingske interviewe Ahmed Samsam

Kriminalforsorgen oplyser, at Berlingske kan få lov til at tale med Ahmed Samsam, hvis de lader være med at spørge ind til det, han er dømt for

Det vækker vrede hos Berlingske, at Kriminalforsorgen har givet avisen afslag på at interviewe Ahmed Samsam, der ved en spansk domstol er dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Til Journalisten siger chefredaktør Tom Jensen, at det ligner et forsøg fra Kriminalforsorgen på at beskytte sig selv.

”Der er ikke tale om en normal terrordømt. Vores journalistik har godtgjort, at der er tale om en tidligere agent for de danske efterretningstjenester, der fejlagtigt er dømt for terror. Og derfor virker det som et forsøg på at beskytte sig selv, når man nægter os adgang til at interviewe ham og nægter ham adgang til at bruge sin ytringsfrihed,” siger Tom Jensen.

Dommen afsones nu i Danmark, og Berlingske har løbende afdækket, at Ahmed Samsam ifølge avisens oplysninger både i 2013 og 2014 var udsendt som agent for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Ifølge avisens oplysninger skulle han derfra informere om jihadister i Syrien, der var udrejst fra Danmark.

De oplysninger indgik ifølge avisen ikke i det spanske retsvæsens behandling af sagen, og i 2018 blev Ahmed Samsam dømt for at tilslutte sig terrorgruppen Islamisk Stat på netop de rejser.

Det krænker retsfølelsen

Kriminalforsorgen oplyser i et skriftligt svar til Journalisten, at man tidligere har givet adgang til interviews med Ahmed Samsam, men at forholdene ikke taler for det i det konkrete tilfælde:

”Det følger imidlertid af Kriminalforsorgens praksis, at indsatte, der er dømt for meget alvorlig kriminalitet, som udgangspunkt ikke må optræde i medierne, hvis indholdet handler om den begåede kriminalitet. Berlingske har ønsket at snakke med den pågældende om hans dom og retssag i Spanien, og derfor vurderer Kriminalforsorgen, at det vil være en åbenbar krænkelse af retsfølelsen både hos ofre og pårørende, som konkret er påvirket af terrorisme og hos befolkningen i almindelighed.”

Det argument giver chefredaktør Tom Jensen ikke meget for.

”Sagen er, at den her sag er ret unik. Hele sagen, som vi har oprullet, handler om, at han i virkeligheden har været agent,” lyder det.

Dertil er det ifølge Tom Jensen også en væsentlig detalje, at Berlingske og DR i sidste uge kunne berette, at to mænd i september besøgte Ahmed Samsam i det lukkede Enner Mark Fængsel ved Horsens, hvor han fik overrakt 10.000 kroner i hånden i kontanter.

De to mænd blev højst usædvanligt indskrevet med fornavnene ”Mads og Frederik” og kom ifølge Kriminalforsorgen fra myndighederne.

Må godt spørge om Samsams opvækst

Derfor mener Tom Jensen, at Kriminalforsorgen forsøger at beskytte sig selv i stedet for at få oplysningerne om sagens forhold ud i det åbne:

”Man kan ikke andet end at få den tanke, at det ikke er et almindeligt hensyn til retsfølelsen, der får direktoratet for Kriminalforsorgen til at give os et nej, men snarere et hensyn til myndighederne selv – og det synes jeg er kedeligt at se,” siger Tom Jensen.

Journalisten ville gerne have Kriminalforsorgens svar på den anklage og en række andre forhold i sagen, men Kriminalforsorgen har i stedet for et egentligt interview svaret med en skriftlig udtalelse, hvor der som nævnt henvises til retsfølelsen hos ”ofre og pårørende, som konkret er påvirket af terrorisme, og hos befolkningen i almindelighed”.

Kriminalforsorgen åbner i svaret for, at Berlingske må stille spørgsmål til Ahmed Samsam, hvis det ikke handler om hans dom og retssag i Spanien:

”Hvis Berlingske derimod ønsker at interviewe den indsatte om andre forhold, herunder eksempelvis den indsattes opvækst, eller om hvordan det er at afsone i et spansk fængsel og et dansk fængsel, vil vurderingen kunne falde anderledes ud.”

 

0 Kommentarer