Samsam-sagen

Kriminalforsorgen forhindrer DR i at bringe store dele af interview

Kriminalforsorgen har forhindret DR i at bringe op imod 40 minutter af mediets interview med Ahmed Samsam. DR klager nu over afgørelsen

DR har for nyligt interviewet Ahmed Samsam, der ifølge DR og Berlingske rejste til Syrien som agent for PET og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Men DR’s brugere har ikke haft mulighed for at lytte eller læse store dele af interviewet.

Over halvdelen af det materiale, som DR havde planlagt at bringe, måtte ikke komme med for Kriminalforsorgen.

Lavpraktisk skyldes det, at Kriminalforsorgens jurister efter gennemlytning af råbåndet på omtrent 1 time og 20 minutter har betinget, at DR ikke kan bringe omkring halvdelen af materialet.

Og det er uhørt meget, lyder vurderingen fra DR-chefredaktør Thomas Falbe, som også kan fortælle til Journalisten, at DR har klaget til Kriminalforsorgens direktorat over afgørelsen.

”Det problematiske i den her sag er, at Kriminalforsorgen konkret har lagt en vurdering ned over interviewet, hvor de reelt set forhindrer os i at bringe meget relevant faktuel og væsentlig information, som ikke har noget at gøre med den kriminalitet, han er dømt for,” siger Thomas Falbe, der også understreger, at Kriminalforsorgen ikke har været inde over redigeringen, men derimod har haft råbåndet til gennemlytning.

Derfor må Kriminalforsorgen lytte til råbåndet

I udgangspunktet har indsatte i danske fængsler ret til at lade sig interviewe, men loven fastlægger nogle begrænsninger for, hvad de indsatte må tale om. Kriminalforsorgen har betinget sig at få DR’s fulde interview til gennemsyn for at vurdere, om der er udtalelser om den kriminalitet, som Ahmed Samsam er dømt for.

De rammer har DR accepteret.

Ifølge DR har Kriminalforsorgen hverken været til stede eller godkendt spørgsmål på forhånd. Derudover har Kriminalforsorgen ikke haft indflydelse på, hvilke dele af det godkendte interview, som DR har offentliggjort.

Han kan af åbenlyse grunde ikke løfte sløret for det præcise indhold, som DR ikke har lov til at redigere ud fra, men kan alligevel sige, hvad det ifølge DR ikke handler om:

”Ahmed Samsam er konkret dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien og for terrorfinansiering. Der er intet af det, vi spørger om, som handler om de pådømte ting, men alligevel bliver vi forhindret i at bringe de dele af interviewet. Og det finder jeg meget problematisk,” siger han.

Retssag i morgen

Ifølge DR’s oplysninger foregår der i morgen en retshandling, der omhandler en tidligere PET-ansat, som ifølge DR risikerer fængselsstraf for at lække informationer til pressen i netop Ahmed Samsam-sagen.

En del af DR’s interview med Ahmed Samsam handler om, at Samsam kan genkende et billede af den tidligere PET-ansatte, som DR-journalisten tager med ind til interviewet. DR skriver også, at Samsam fortæller til DR, at den pågældende mand var en af hans kontakter i PET.

”Det kan vi ikke vente på at offentliggøre information omkring, fordi Kriminalforsorgen ikke finder det betimeligt. Der er det vores opgave at sørge for, at de informationer lægges rettidigt frem, og det bliver vi forhindret i i det her tilfælde,” mener Thomas Falbe.

Kriminalforsorgen bekræfter over for Journalisten, at den har modtaget en klage:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen behandler i øjeblikket en klage fra DR Nyheder angående det pågældende interview. Klagesagen behandles fortsat. Kriminalforsorgen har derfor ikke yderligere kommentarer,” lyder det i et skriftligt svar.

Sådan er reglerne for interview med indsatte

En indsat har ret til at udtale sig og i den forbindelse lade sig fotografere til medier. Retten kan dog begrænses af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, hvis for eksempel Kriminalforsorgen vurderer, at interviewet vil gå ud over de forurettede i sagen, eller hvis man vurderer, at det vil krænke retsfølelsen. Desuden kan Justitsministeren fastsætte regler om gennemførelsen af et interview.

Reglerne fremgår af § 59 i straffuldbyrdelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019 af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.).

Desuden har enhver borger ret til ytringsfrihed i artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den kan dog også her begrænses af forhold, ”som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse (…)”.

Kilde: Ombudsmanden

 

0 Kommentarer

Læs også

Afvisning

Kriminalforsorgen vil ikke lade Berlingske interviewe Ahmed Samsam

16. MARTS 2022
Chill-effekt

Den kølende effekt af sagen mod FE-chefen: ”Kilderne er ekstremt bange”

21. JUNI 2022