Krigsråd

 Forsvaret modtager i voksende omfang henvendelser fra journalister, fotografer og andre, der gerne vil låne sikkerhedsudstyr, når de skal ud i en krigszone.

 

Forsvaret modtager i voksende omfang henvendelser fra journalister, fotografer og andre, der gerne vil låne sikkerhedsudstyr, når de skal ud i en krigszone.

Forsvaret låner imidlertid ikke udstyr ud.

»Pressen må selv gå ud på det frie marked og købe det nødvendige udstyr. På presseture, som forsvaret arrangerer, tager vi ansvaret for pressens sikkerhed og låner de udsendte pressefolk det nødvendige udstyr,« forklarer Mads Juul-Nyholm, chef for ledelsessekretariatet ved Hærens Materielkommando. Han understreger, at det er op til pressen selv at afgøre, hvilket udstyr man vil investere i. Dog oplyser han, at de danske soldater i Irak bærer fragmentationsveste, der beskytter mod løse fragmenter fra eksplosioner, men ikke skudsikre veste, der mindsker bevægelsesfriheden. Soldaterne bruger desuden kevlar-hjelme, som også er standardudstyr på presseturene.
Selv om forsvaret ikke låner sit udstyr ud, så vil det gerne rådgive de folk, der er på vej ud til en krigszone. Det er Hærens Materielkommando, der giver gode råd. Her kan man også få at vide, hvor man kan købe det sikkerhedsudstyr, som forsvaret selv bruger. Det gælder også sikkerhedsudstyr i tilfælde af risiko for atom-, biologiske- eller kemiske våben.

»Vi anbefaler, at man tager et kursus i egenbeskyttelse for journalister, som arrangeres af Den journalistiske Efteruddannelse, Forsvaret og Jægerkorpset med Niels Brinch som kursusleder,« siger major Torben Schackinger, Forsvarskommandoen. /Hartung

0 Kommentarer