Krigskasser støvsuges med ekspresfart

  Nyhedsavisens foreløbige pengekasse er tømt, når vi kommer til den første uge i juli. Dato har brugt hele det afsatte beløb til aviskrig midt i november. Det viser Journalistens beregninger af de direkte omkostninger ved at udgive gratisaviser. Prisfald på annoncer tynger de gamle bladhuse.Avisdød. Dato taber 1,1 millioner kroner per udgave. 24timer taber 1,6 millioner kroner per udgave. Nyhedsavisen taber 1,8 millioner kroner per udgave.

 

 

Nyhedsavisens foreløbige pengekasse er tømt, når vi kommer til den første uge i juli. Dato har brugt hele det afsatte beløb til aviskrig midt i november. Det viser Journalistens beregninger af de direkte omkostninger ved at udgive gratisaviser. Prisfald på annoncer tynger de gamle bladhuse.

Avisdød. Dato taber 1,1 millioner kroner per udgave. 24timer taber 1,6 millioner kroner per udgave. Nyhedsavisen taber 1,8 millioner kroner per udgave.

Det viser fagbladet Journalistens beregninger, som man kan se på dette opslag. Samlet set tabte de tre aviser sidste år 386 millioner kroner. I 2007 bliver det samlede direkte tab på de tre gratisaviser anslået over en milliard kroner.

Dermed støvsuges pengekasserne til at føre aviskrig med ekspresfart, og de skal fyldes op allerede i år, hvis aviserne skal overleve.

Journalisten har forelagt to eksperter beregningerne. De betegner dem som 'fornuftige' om end selvfølgelig usikre, fordi forudsætningerne hurtigt kan ændre sig.

»Det ligger fint i tråd med vores beregninger,« siger administrerende direktør Henrik Abraham fra mediabureauet Carat Danmark. Han mener dog, at Journalisten overvurderer antallet af medarbejdere hos Dato og undervurderer Nyhedsavisens oplag i 2007.

Henrik Abraham løfter samtidig sløret for egne beregninger over de daglige omkostninger på de tre aviser: »Hos Carat er vores bedste bud, at Nyhedsavisen bruger 2,1 millioner kroner per udgivelsesdag, 24timer 1,6 millioner kroner per udgivelsesdag, mens Datos daglige omkostninger er på 1,2 millioner kroner.«

Henrik Schultz, der er senioranalytiker i Danske Equities, betegner Journalistens beregninger som et udmærket øjebliksbillede.

»Mine egne beregninger indikerer nogenlunde samme niveau for tab. Men selvfølgelig er udgiftsbilledet dynamisk, og det kan hurtigt ændre sig i år alt afhængigt af for eksempel oplagenes størrelse,« siger han.

Regnestykkerne viser, at det kniber gevaldigt med at få annonceindtægter, der kan berettige de enorme udgifter. Eksempelvis bruger Dato 53 kroner på distribution, tryk, løn med videre, hver gang koncernen tjener en krone. På trods af det grelle misforhold mellem indtægter og udgifter hilser chefredaktør Steen Breiner tallene velkommen.

»Jeg kommenterer generelt ikke på tal, men det er rart at se, at der her for første gang er foretaget en grundig og nuanceret beregning. Den viser, hvad vi hele tiden har sagt, nemlig
at det ikke er nogen særlig stor kunst at få mange læsere. Det handler alene om, hvad
man er parat til at betale for dem,« siger Breiner med henvisning til, at Datos omkostningsniveau er væsentlig lavere end de to konkurrenters.

Hverken JP/Politikens Hus' direktør Lars Munch eller Nyhedsavisens direktør Morten Nissen Nielsen ønsker at se eller kommentere de konkrete beregninger.

»Nyhedsavisen følger den forretningsplan, der er lagt for etableringen og de første tre måneders drift. Faktisk går det lidt bedre end forventet,« siger Morten Nissen Nielsen.

Lars Munch siger: »Aviskrigen er dyr for alle. Vi taber ikke mindre end en million kroner om dagen på at udgive 24timer.«

Den økonomiske fond bag Nyhedsavisen har tilkendegivet, at man foreløbig har 406 millioner kroner at føre bladkrig for. Hvis Journalistens regnestykke er rigtigt, er den lille formue allerede brugt op i uge 27 i år. Det vil sige den første uge i juli. Dermed skal nøglen altså drejes om, eller også skal investorerne hoste op med flere penge til den tid. Islandske Baugur har tidligere signaleret, at man muligvis ville fordoble indskuddet i Nyhedsavisen, og det kan hurtigt blive nødvendigt.

»Spørgsmålet er, hvornår Nyhedsavisen lukker. Jeg vil gerne se de investorer, der vil kaste yderligere 400 millioner kroner efter det projekt,« siger Henrik Abraham.

Mecoms direktør David Montgomery har annonceret, at der er afsat 50 millioner euro – tæt på 375 millioner kroner – til at føre aviskrig for i Danmark. Pengene er ifølge Journalistens regnestykke brugt op midt i november.

Til den tid skal den gældsplagede bladmogul altså til at hensætte nye midler til tab, hvis Dato fortsat skal udkomme.

Tabene kan imidlertid blive endnu større, når det gælder JP/Politikens Hus og Det Berlingske Officin. Med udgivelsen af 24timer og Dato er aviskoncernerne nemlig i fuld gang med at æde deres eget forretningsgrundlag.

De store aviskoncerner er hårdt ramt af et læsertalsfald, som der blev sat turbo på, da de tre nye gratisaviser ramte markedet. Historisk set er læsertallene faldet tre procent årligt, mens tallet nu i snit er oppe på ni procent, når man sammenligner efteråret 2006 med efteråret 2005.

Henrik Abraham skønner, at de dramatiske læsertalsfald i fjerde kvartal får en indvirkning på de annoncepriser, dagbladene kan realisere i 2007

»Gratisaviserne fungerer som en katalysator for udvandingen af morgenavisernes tidligere så stærke position. Dagbladene har på en måde sat ild til sig selv,« siger han.

Journalistens beregning

Indtægter

De husstandsomdelte gratisavisers indtægter er beregnet ved at sammenholde TNS Gallups optællinger af annoncer i de tre aviser med de priser, kunderne ifølge mediabureauerne betaler.

TNS Gallup tæller ikke rubrikannoncer. Derfor er de virkelige indtægter lidt større end de opgjorte – specielt for eksempelvis 24timers jobtillæg. Når Journalisten skønner, at gratisaviserne ikke vil være i stand til at styrke annoncesalget i år, bygger vi det på, at tre ud af fire annoncører mener, at de traditionelle dagblade er et bedre annoncemedie. Hver tredje annoncører tror ligefrem, at Dato, 24timer og Nyhedsavisen vil tabe af de beskedne markedsandele, som de har vundet sidste år. Det er TNS Gallup, der har lavet undersøgelsen for bladet Markedsføring. Hvis distributionen af gratisaviserne skulle komme på plads i år, vil det selvfølgelig påvirke læsertal og annoncepriser positivt.

Udgifter

Udgifterne er beregnet på baggrund af interviews med branchekendere og nøglepersoner i de tre bladhuse. Journalistens skøn er, at antallet af udgivelser bliver lidt lavere end de officielle tal. Ifølge Journalistens oplysninger planlægger Nyhedsavisen eksempelvis en mindre sommerpause, mens 24timer skønnes at følge med Dato ned i udgivelsesfrekvens. Med hensyn til antallet af ansatte er vores tal højere for 24timer end det, de selv opererer med. Vi har imidlertid lagt 15 medarbejdere til, fordi 24timer trækker på en række funktioner i JP/Politikens Hus. Vi har også skønnet priser for husleje for alle tre koncerner, selv om husleje ikke indgår i eksempelvis JP/Politikens Hus' egne regnestykker. Dato vil ifølge vores forudsætninger udvide antallet af ansatte for at løfte den journalistiske kvalitet. Vi har indregnet bebudede stigende papirpriser. Beregningerne er selvfølgelig meget følsomme over for ændrede forudsætninger i år – for eksempel stigende eller faldende oplag eller ændrede priser på alt fra distribution til tryk.

 

Omkostninger i 2006 (Millioner kroner)

Dato 24timer Nyhedsavisen

 

Tryk 31 48 30

Distribution 40 55 33

Redaktionelle omkostninger 5 5 5

Løn 8 16 26

Reklame 5 10 20

Opstartsomkostninger 10 15 20

Andet 7 10 10

Omkostninger i alt 106 159 144

Indtægter i alt 2 10 12

Tab i alt 104 150 132

Tab pr. udgivelsesdag 1,1 1,6 1,8

Forudsætninger 2006

Sidetal i snit 32 34 40

Antal udgivelser 93 95 73

Oplag 330.000 480.000 350.000

Trykpris per eks. (kr.) 1 1,06 1,18

Distributionspris per eks. (kr.) 1,3 1,2 1,3

Ansatte 40 75 125

Løn i perioden i (kr.) 210.000 210.000 210.000

Omkostninger i 2007 (Millioner kroner)

Tryk 85 121 199

Distribution 110 137 193

Redaktionelle omkostninger 15 15 15

Løn 30 38 63

Reklame 5 10 10

Andet (Leje etc.) 30 40 40

I alt 275 361 520

Indtægter i alt 9 22 47

Tab i alt 266 339 473

Tab pr. udgivelsesdag 1,2 1,5 1,6

 

Omkostninger i 2007 (Millioner kroner)

Tryk 85 121 199

Distribution 110 137 193

Redaktionelle omkostninger 15 15 15

Løn 30 38 63

Reklame 5 10 10

Andet (Leje etc.) 30 40 40

I alt 275 361 520

Indtægter i alt 9 22 47

Tab i alt 266 339 473

Tab pr. udgivelsesdag 1,2 1,5 1,6

 

Forudsætninger 2007

Sidetal i snit 34 34 40

Antal udgivelser 222 222 297

Oplag 336.000 480.000 500.000

Trykpris per eks. (kr.) 1,14 1,14 1,34

Distributionspris per eks. (kr.) 1,48 1,29 1,3

Ansatte 60 75 125

Løn i perioden i (kr.) 500.000 500.000 500.000

Læs også: Et halvt år inde i skyttegravskrigen

0 Kommentarer