Krig om lønnen

  Nyansatte og freelancere bliver presset på lønnen DR. Journalisterne på DR har i en udtalelse blandt andet skrevet, at »DR erklærer krig om lønpolitikken ved at dumpe startlønnen for nyuddannede og honorarer for freelancearbejde.«

Nyansatte og freelancere bliver presset på lønnen

DR. Journalisterne på DR har i en udtalelse blandt andet skrevet, at »DR erklærer krig om lønpolitikken ved at dumpe startlønnen for nyuddannede og honorarer for freelancearbejde.«

Udtalelsen blev vedtaget på et medarbejdermøde den 10. februar. Her var over 100 medlemmer af Journalistgruppen samlet i Radiohuset i København, mens kollegerne på de regionale stationer var med via link og telefoner.

Journalisternes fællestillidsrepræsentant Bodil Rahbek fortalte deltagerne, at nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen har meldt ud, at startlønnen for nyuddannede skal sænkes.

»Nogle begynder med en personlig løndel på 6.000 kroner – om året,« sagde Bodil Rahbek, som også kunne fortælle, at ledelsen glemmer at fortælle de nyuddannede, at lønnen er til forhandling, og at de har ret til at medbringe en tillidsmand til lønforhandlingerne.

I et svar på journalisternes udtalelse skriver konstitueret generaldirektør Lars Vesterløkke, at han vil gøre cheferne opmærksom på, at de skal sige til de nyansatte, at de må medbringe tillidsmanden.

Men Lars Vesterløkke lover ikke, at DR vil hæve den personlige løndel ret meget op over grundlønnen på 22.844 kroner. Tværtimod skriver han, at DR vil holde igen på lønningerne, og at ledelsen »… nu øger opmærksomheden på de muligheder overenskomsten giver og er mere tilbageholdende, når vi spiller ud i forhandlinger med nyuddannede journalister«.

Det er ikke kun nyuddannede, men også freelancerne, der bliver presset.

På mødet kunne Bodil Rahbek oplyse, at cheferne inddeler freelanceopgaver i tre kategorier, som skal aflønnes med henholdsvis to, fire eller 7,4 timers løn.

I udtalelsen står der, at DR har halveret honoraret til nogle af freelancerne, og at DR har tilsidesat hidtidige kutymer og forhandlinger.

Den del svarer Lars Vesterløkke slet ikke på.

Tillidsfolkene på DR vil nu være meget opmærksomme på, om ledelsen husker at fortælle de nyansatte, at de har ret til at medbringe en tillidsrepræsentant.

»Vi har markeret vores holdninger meget klart,« siger Bodil Rahbek.

0 Kommentarer