Kredsseminar: Rejsearrangøren

Efter kredsgeneralforsamlingerne er overstået, er meldingen, at kredsene fortsat skal bestå. Derfor koncentrerede man kræfterne om at diskutere, hvad kredsene så skal lave, da der var kredsseminar den 21.-22. marts.

Efter kredsgeneralforsamlingerne er overstået, er meldingen, at kredsene fortsat skal bestå. Derfor koncentrerede man kræfterne om at diskutere, hvad kredsene så skal lave, da der var kredsseminar den 21.-22. marts.

Ud over at arrangere småkurser, debatmøder og arbejdspladsbesøg var der især interesse for en ny idé om, at kredsene i fællesskab skal arrangere rejser.

»Ikke for kontingentkroner, men initiativet skal skaffe tilbud, der specielt henvender sig til journalister og deres familier,« forklarer Jens Utoft, formand for kreds 5, som deltog i seminaret.

»Det kunne for eksempel være en tur til Baltikum med særlig, interessante besøg. Og så vil det da være dejligt at rejse med nogen, man deler fag med.«

Derudover diskuterede man, hvilken særlig indsats kredsene kan yde i forbindelse med indsatsen mod arbejdsløsheden, og hvordan kredsbestyrelsesmedlemmerne kan deltage i rekrutteringen af nye medlemmer ved at have kontakt til lokale miljøer, hvor man naturligt burde være med i DJ.

Endelig besluttede man at bede DJs organisationsudvalg om hjælp til at udarbejde en opslagsbog med gode vink og opskrifter til nye kredsbestyrelsesmedlemmer.

De 15 deltagere på seminaret – hvoraf omkring halvdelen var nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer – besluttede at gøre seminaret til en tilbagevendende årlig begivenhed.

0 Kommentarer