Kredsformand sår tvivl om nyt system for efteruddannelse

Monopolet på journalistisk efteruddannelse blev brudt i 2015. »Men det er mit klare indtryk, at der nu er færre, som tager efteruddannelse,« vurderer kredsformand. DJ-næstformand erkender, at man ikke har været gode nok til at forklare ændringerne

Der er behov for langt mere information og oplysning om Mediernes Efteruddannelse, der trådte i kraft i 2015. Sådan lyder opfordringen til Dansk Journalistforbund fra Jesper Bo Danscher, formand for DJ’s Kreds 2, som dækker Sjælland uden for Region Hovedstaden.

Indtil i år havde Danmarks Medie og Journalisthøjskole gennem Update en slags monopol på journalistisk efteruddannelse herhjemme. Det var kun til kurser hos Update, at DJ’s medlemmer kunne få tilskud fra Pressens Uddannelsesfond (PU), og det var kun Updates kurser, som arbejdsgiverne ikke kunne nægte medlemmerne at deltage i.

Med Mediernes Efteruddannelse er det monopol blevet brudt. Og det er godt, mener Jesper Bo Danscher. Men han vurderer, at det nye system har haft den uønskede bivirkning, at færre nu tager efteruddannelse.

»Det er en god idé, at DMJX ikke længere har monopol på efteruddannelse. Det har givet et mere varieret kursusudbud. Men det er mit klare indtryk, at der nu er færre, som tager efteruddannelse, og flere kurser, der bliver aflyst, fordi kurserne er spredt ud på flere og mindre udbydere,« siger Jesper Bo Danscher til Journalisten.

»Efteruddannelse er et væsentligt gode i overenskomsterne, som kommer både den enkelte og arbejdsgiveren til gode. Men det bliver ikke brugt fuldt ud lige nu. Det bør vi i DJ gøre noget ved. Der er behov for mere information, og at vi gør mere opmærksom på efteruddannelse,« siger Jesper Bo Danscher.

Træg start for nyt system

Der findes ikke sammenlignelige tal, som kan støtte hans vurdering om, at færre tager efteruddannelse. DMJX har i deres tal for de tidligere år også medtaget kursister fra andre fagforbund og kursister fra DJ-arbejdspladser, som ikke er med I Pressens Uddannelsesfond (PU).

Men det nye system for efteruddannelse ser ud til at have fået en træg start. I første halvår af 2015 var der kun 431 kursister, som gennemførte et kursus med støtte fra PU.

Og den seneste opgørelse fra midten af oktober viser, at 395 kursister på daværende tidspunkt havde tilmeldt sig kurser med støtte fra PU i andet halvår af 2015.

De tal lyder meget lave, mener Jesper Bo Danscher, der til daglig er journalist på avisen Nordvestnyt, en del af Sjællandske Medier, hvor han også er tillidsrepræsentant-suppleant.

»Det lyder banalt, men jeg oplever, at medlemmerne har svært ved at overskue det nye udbud. Journalistforbundet og tillidsfolkene – mig selv inklusive – har ikke været gode nok til at fortælle om ændringerne. Der har eksempelvis været meget usikkerhed fra medlemmernes side om, hvilke kurser de har krav på at tage, og som arbejdsgiverne ikke kan sige nej til,« siger Jesper Bo Danscher.

Han mener, at DJ og tillidsfolkene rundt omkring på arbejdspladserne bør gøre en større indsats for at informere om det nye system.

»Man kan lave bedre søgemuligheder og dele sitet op, så det bliver bedre markeret, hvilke kurser der er en del af Mediernes Efteruddannelse. Og man skal opfordre tillidsfolkene til at slå et slag for efteruddannelse og gøre deres kolleger opmærksomme på det nye system,« siger Jesper Bo Danscher.

En del af forvirringen om den nye online-portal Mediernes Efteruddannelse er ifølge ham opstået, fordi DMJX stadig sender et trykt eksemplar af deres eget kursusudbud ud til DJ’s medlemmer som et indstik i Journalisten.   

»Det saboterede nok det nye system lidt, at DMJX sendte et trykt katalog ud kun med deres egne kurser. Men det burde ikke gøre en forskel, at den trykte udgave af kursusudbuddet er udgået. Medlemmerne burde være i stand til at orientere sig på hjemmesiden,« siger Jesper Bo Danscher.

DJ erkender forvirring

DJ’s næstformand, Tine Johansen, er forbundets repræsentant i PU’s bestyrelse. Hun peger på, at man må give det nye system tid, men hun erkender også, at der har hersket forvirring om ændringerne.

»Jeg giver Jesper og andre kritikere ret i, at det har været for uigennemsigtigt, hvordan det nye system for efteruddannelse fungerer. Der har hersket stor forvirring over, at DMJX sender et trykt katalog ud med Journalisten, når Mediernes Efteruddannelse samtidig er rykket over på en digital portal. Vi har ikke været gode nok til at forklare brugerne, at det er her, det foregår,« siger Tine Johansen.

»Det er brandærgerligt, at vi ikke kan dokumentere, om Jespers formodning har rod i virkeligheden. Men når tillidsfolk siger, at færre af deres kolleger tager efteruddannelse, så bekymrer det mig. Vi skal have mange flere på efteruddannelse, fordi det er vigtigt at bygge oven på sin viden og holde sig opdateret i en omskiftelig medieverden,« tilføjer hun.

Brugerundersøgelse skal vise vejen

Hvad vil DJ gøre for at få medlemmerne til i højere grad at bruge deres ret til efteruddannelse?

»Vi har i bestyrelsen for Pressens Uddannelsesfond besluttet, at vi skal iværksætte en større evaluering af det nye system med en tilfredshedsundersøgelse. Den skal vise os vejen i forhold til, hvor der skal rettes op. Lige nu er alt, hvad der bliver sagt, baseret på fornemmelser,« siger Tine Johansen.

»Den undersøgelse skal pege på nogle forklaringer. Hvis færre tager efteruddannelse, så er det vigtigt, at vi får forklaringen. Er det fordi brugerne ikke kender systemet, er kurserne ikke spændende nok, eller er det, fordi medlemmerne ikke føler, at de kan forlade arbejdspladsen i en hel uge for at tage på efteruddannelse?« fortsætter hun.

Tine Johansen oplyser desuden, at DJ vil afholde en konference om efteruddannelse til foråret, og at efteruddannelse vil blive et fokuspunkt på Fagligt Forum til april, hvor der vil være erfaringsindsamling fra tillidsfolkene.

»Udbuddet er blevet større, og det er godt med mere konkurrence på efteruddannelse. Det har gjort udbuddet mere specialiseret med eksempelvis flere kurser, som er skræddersyede til fotografer. Men hvis nogen har kritikpunkter til indholdsdelen, så hører jeg meget gerne om det,« siger Tine Johansen.

6 Kommentarer

Niels R. Hansen
11. JANUAR 2016
Jeg er helt enig med Torben.
Jeg er helt enig med Torben.
Også før det nye efteruddannelsessystem blev lanceret, var der en del kolleger, som ikke fik benyttet efteruddannelsesmulighen. Så det er ikke en ny problemstilling. Men det er dobbelt uheldigt, at nye system i sig selv forhindrer kolleger i at komme at sted, fordi det opfattes som besværligt. Så tak til Jesper for at rejse debatten.
Torben Duch Holm
9. JANUAR 2016
Godt, at Jesper Bo Danscher
Godt, at Jesper Bo Danscher kan skabe debat om et væsentligt problem. Det ny system må kunne rettes til, og det ser vi på min arbejdsplads frem til. Men blandt mine kolleger er der enighed om, at også før ændringen var der meget store problemer. Derfor er det hele efteruddannelsessystemet, der bør evalueres. Her må det være naturligt at høre, tillidsfolk, arbejdsgivere og også de ny udbydere af kurser.
v.h.
Torben Duch Holm, tillidsmand, NORDJYSKE
Inge Rogat Møller
9. JANUAR 2016
Et faktum - for mit
Et faktum - for mit vedkommende - er, at det nye system ude på arbejdspladserne har medført så meget bureaukrat, at det nu virker temmelig uoverskueligt at søge - selv PU-støttede kurser. Arbejdsgiveren forholder sig nu også til kursets relevans for arbejdspladsen, hvor det tidligere var mig som kommende kursist, der afgjorde om det var relevant for mig. Bureaukratiet sammen med indblandingen er en voldsom begrænsning. Mere oplysning og klarhed over hvad vi kan og ikke umiddelbart kan vil derfor være velkomment!
Hans Sørensen
8. JANUAR 2016
Giv det nu lidt tid. Det er
Giv det nu lidt tid. Det er klart, at der når der kommer så mange nye udbydere, så vil alle skulle finde ud af, hvor mange og hvor store hold, der kan gennemføres af den ene og anden slags kursus. Alene af den grund vil der formentlig være en forsinkelse i antallet af gennemførte, hvis folk i sidste øjeblik får at vide, at deres hold er aflyst. Måske vil så først have tid igen året efter og deraf forsinkelsen.
Janne Aagard
7. JANUAR 2016
Allerede sidste år sendte jeg
Allerede sidste år sendte jeg en mail til Dansk Journalistforbund og Pressens Uddannelsesfond omkring det nye system. Jeg opfordrede dem varmt til at tage os udbydere med i en dialog om at forbedre mulighederne. Jeg har også skrevet et indlæg til Journalisten, hvis redaktør afviste det, fordi jeg jo er part i sagen - altså ligesom Nils Mulvad - kursusudbyder.
Ja, der er meget færre, der tager på efteruddannelse med det nye system, og det er brandærgerligt, for os alle sammen. Men det er glædeligt, at der nu er anerkendelse af problemet, og forhåbentligt kan mange kloge hoveder i fællesskab finde en vej frem.

Flere