Kredsformand: Bjerregård bøffede sin vilje igennem

Formanden for Kreds 4 gentager kritikken mod Mogens Blicher Bjerregård for at skulle have trynet kandidater ved valget til forbundets forretningsudvalg. DJ-formanden afviser dog selv.

Formanden for Kreds 4 gentager kritikken mod Mogens Blicher Bjerregård for at skulle have trynet kandidater ved valget til forbundets forretningsudvalg. DJ-formanden afviser dog selv.

Formanden for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård trumfede sin vilje igennem, da der efter det seneste delegeretmøde i april 2011 skulle findes et femte medlem til forbundets forretningsudvalg.

Ifølge formanden for Kreds 4, John Lykkegaard, afviste Mogens Blicher Bjerregård en afstemning om det femte medlem af udvalget, selv om der var flere kandidater:

»Det var måske ikke så overraskende, at Mogens Blicher Bjerregård foreslog, at de to hidtidige medlemmer af forretningsudvalget – Lars Lindskov og Didde Elnif – skulle fortsætte. Spørgsmålet var blot, hvem der skulle være det femte medlem. Mogens mente, at der kun var én kandidat – Per Roholt – der i reglen er enig med forbundsformanden. Men der var faktisk to andre, der også meldte sig på banen. Formand for Freelancergruppen, Iben Danielsen, og formand for Kreds 6, Villy Dall. I en sådan situation ville det være naturligt, at det kom til afstemning, men det afviste Mogens til stor undren for flere HB-medlemmer. De nyvalgte fortalte siden, at de følte, at der udviklede sig en ubehagelig stemning, da forbundsformanden på den måde bøffede sin vilje igennem«, sagde John Lykkegaard, da Kreds 4 i aftes havde generalforsamling i Viby.

Kritikken har været rejst før i Journalisten.dk i maj 2011, og dengang afviste både næstformand Lars Werge og formand Mogens Blicher Bjerregård, at der skulle være noget om kritikken, der helt konkret handler om, at Villy Dall – medlem af HB – angiveligt ønskede afstemning. Flere HB-medlemmer udtalte ved den lejlighed undren over mødets afvikling. Troels Gadegaard Frølich, nyvalgt HB-medlem, formulerede det dengang således: »Det var en anden form for demokrati end den, vi kører ifølge vores forretningsorden.«

Blandt tilhørerne på generalforsamlingen var netop Mogens Blicher Bjerregård, og han afviste igen kritikken:

»Jeg vil ikke kommentere konstitueringen fra et lukket møde. Men dog vil jeg sige, at havde nogen bedt om en afstemning, så havde den naturligvis fundet sted«, sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Den udlægning var forsamlingen ikke specielt imponeret over, men trods enkelte opfølgende spørgsmål mente formanden, han havde sagt, hvad han ønskede at sige om sagen. Dog foreslog han, at forbundsledelsen hurtigst muligt fik aftalt et møde med kredsen for at få snakket tingene igennem:

»Jeg tror, vi skal finde den tid snart, for der er noget, vi trænger til at få talt godt igennem. Jeg er meget optaget af, at vi finder løsninger og når til enighed på de – skal vi sige udeståender? – vi har«, sagde Mogens Blicher Bjerregård, og det kvitterede kredsformanden for med et "I skal være så hjerteligt velkomne".

Villy Dall, formand for Kreds 6, har torsdag bekræftet forløbet med den manglende afstemning. Dog i en lidt anden udlægning end Mogens Blicher Bjerregårds:

»Jeg blev opfordret til at kandidere af mine kredsformandskolleger, og det meddelte jeg formanden. Det viste sig, at Iben Danielsen også var kandidat, og at Mogens selv havde foreslået Per Roholt.Mogens stillede det ledende spørgsmål bordet rundt, om 'det kunne være i orden, som jeg har foreslået det'. Det blev der nikket til, og så kunne jeg jo godt se, at der ikke var meget ide i at kræve en afstemning«, siger Villy Dall.

Følte du dig bøffet?

»Nu ved jeg ikke hvad 'bøffet' dækker over, men jeg kunne konstatere, at flere nyvalgte HB-medlemmer følte sig sat under pres. Og så vil jeg tilføje, at karaktertrækket på et flertal afgøres af, hvordan det behandler mindretallet. Her blev flertallets vilje presset igennem på en usmagelig måde«, siger Villy Dall.

Iben Danielsen har overfor Journalisten tilkendegivet, at hun ikke vil kommentere fra et lukket møde.

4 Kommentarer

Smith, Luci
8. MARTS 2012
Re: Kredsformand: Bjerregaard bøffede sin vilje igennem

@ John Lykkegaard

Emnet med efteruddanelsespenge til freelancere var også oppe og vende på Kreds 1's generalforsamling. Desværre kan jeg ikke fortælle dig, hvad der blev sagt, da mødet blev holdt i DR Byen i et lokale med gennemgang  af folk med vogne og uden mikrofon, da den,  der var der, ikke kunne bruges. Derfor var hovedparten af dem, der sagde noget på mødet, umuligt at høre fra bagerste række, hvor jeg sad.

Smith, Luci
8. MARTS 2012
Re: Kredsformand: Bjerregaard bøffede sin vilje igennem

Jeg er ikke glad for, at de trykte udgaver af Journalisten er blevet beskåret og at vi i stedet får elektroniske nyhedsbreve. Jeg synes at det er en kedelig udvikling.

Vi er ikke blevet spurgt om det og derfor skriver jeg mit kommentar under dette rubrik med Kreds 4's møde. 

 

Jens Jørgen Madsen
8. MARTS 2012
Re: Kredsformand: Bjerregaard bøffede sin vilje igennem

Kære John Lykkegaard

Mange tak for din interesse. Det er altid dejligt med aktive læsere. Og heldigvis kan jeg oplyse, at Journalisten.dk flere gange har skrevet om efteruddannelsespuljen og kritikken af HB. Blandt andet følgende historier:

»Det er dybt åndssvagt« (Kreds 4)
https://journalisten.dk/det-er-dybt-ndssvagt

DJ får kritik for at lukke pulje til freelancere (Kreds 2)
https://journalisten.dk/dj-f-r-kritik-lukke-pulje-til-freelancere

Fynboer kræver også pulje for efteruddannelse
https://journalisten.dk/fynboer-kr-ver-ogs-pulje-efteruddannelse 

Spredt knurren fra Kreds 3 om sløjfet pulje
https://journalisten.dk/spredt-knurren-fra-kreds-3-om-freelancernes-sl-jfede-efteruddannelse 

Kreds-oprør om efteruddannelsespulje afvises i København (Kreds 1)
https://journalisten.dk/mogens-blicher-bjerregaards-budskab-er-meget-uldent 

Nordjydsk bekymring for efteruddannelse
https://journalisten.dk/nordjydskes-medarbejdere-bekymrede-efteruddannelsen 

 

mvh

Jens Jørgen Madsen, webredaktør 

John Lykkegaard
8. MARTS 2012
Re: Kredsformand: Bjerregaard bøffede sin vilje igennem

Et af de emner, der går igen på årets generalforsamlinger i DJ, er HB-flertallets beslutning om at droppe efteruddannelsespuljen, og sådan var det også på generalforsamlingen i Kreds 4.

Derfor er det trist, at Journalisten ikke har nævnt det og tilsyneladende heller ikke har tænkt sig at gøre det - hvorfor kan man desværre gøre sig sine tanker om.

Men DJs medlemmer skal ikke holdes uvidende om, at Kreds 4's generalforsamling kritiserede HB-flertallet ved at vedtage følgende udtalelse:

"Kreds 4´s generalforsamling opfordrer HB (dvs. hovedbestyrelsen) til at ændre sin beslutning og genindføre den nu nedlagte efteruddannelsespulje."

Formand for kreds 4

John Lykkegaad