Kredsene står bag bog om offentlighedslov

Kredsene i Dansk Journalistforbund har betalt for, at de to tidligere Cavling-vindere Erik Valeur og Lars Rugaard samler eksempler på historier, som ikke kan laves, hvis oplægget til den nye offentlighedslov bliver en realitet.

Kredsene i Dansk Journalistforbund har betalt for, at de to tidligere Cavling-vindere Erik Valeur og Lars Rugaard samler eksempler på historier, som ikke kan laves, hvis oplægget til den nye offentlighedslov bliver en realitet.

I alt 120.000 kr. er det lykkedes kredsene at indsamle til en ny hvidbog. I bogen vil de to journalister dokumentere, hvor svært det i forvejen kan være at få embedsmænd til at udlevere papirer. Derudover vil de bringe eksempler på journalistik, som næppe var kommet frem under den nye offentlighedslov, hvis den bliver vedtaget. Det er kredsene, der står bag finansieringen af projektet.

Da et flertal i hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har undladt at udtale kritik af de punkter i Offentlighedskommissionens anbefalinger, der handler om ministerbetjening, er forfatterne til bogen i stedet gået til kredsene for at få penge. Kredsformændene har tidligere samlet udtalt kritik af, at hovedbestyrelsens høringssvar til Offentlighedsloven ikke var kritisk nok.

»Kredsene var enige i, at det var en forkert beslutning, hovedbestyrelsen havde truffet, så de sagde, at de gerne ville have det undersøgt nærmere,« siger Lars Rugaard, der også er næstformand i Kreds 2. Han og Erik Valeur har ikke forsøgt at få Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse til at støtte projektet, da et flertal i bestyrelsen bakker op om den kommende lovgivning.

2 Kommentarer

Lars Rugaard
23. AUGUST 2010
Re: Kredsene står bag bog om offentlighedslov

Jeg er nu blevet gjort opmærksom på formuleringen af sidste sætning i artiklen og Fred Jacobsens kommentar.

Hvad angår det, jeg citeres for, ser jeg ingen grund til at klage eller beklage.

M.h.t. artiklens sidste sætning:

Det fremgår af 2. afsnit, at udgangspunktet er ministerbetjeningsparagrafferne i det udkast til lov, offentlighedskommissionen har barslet med. Hovedbestyrelsens flertal har som bekendt ikke taget afstand fra indførelse af dette vidtgående indgreb i adgangen til aktindsigt.

Læser man artiklen i sin helhed, er der således ikke grund til at være i tvivl om, hvad det handler om.

Derudover: Det er ikke mig, men David Arnholm, der er næstformand i Kreds 2.  

Mvh

Lars Rugaard

Medl. Kreds 2's bestyrelse

 

 

 

Fred Jacobsen
16. AUGUST 2010
Re: Kredsene står bag bog om offentlighedslov

For en god ordens skyld skal jeg pointere, at sidste sætning i artiklen "Kredsene står bag bog om offentlighedslov" på journalisten.dk ikke er korrekt. Artiklen slutter med at konstatere, at flertallet i DJ's hovedbestyrelse "bakker op om den kommende lovgivning". Det, der står, er følgende: Flertallet i HB accepterer loven, som den bliver, ligegyldigt hvad. Det er ganske enkelt forkert, idet flertallet i sit høringssvar forholder sig kritisk til forskellige parragraffer og ønsker præciseringer. Det er for mig at se langtfra det samme som at fastslå som en kendsgerning, at flertallet "bakker op om den kommende lovgivning".

Mange hilsner

Fred Jacobsen, næstformand