Kredsene må stadig kradse kontingent ind

”Jeg er ved at selvantænde.” ”Magtarrogance.” Et forslag om at fratage kredsene mulighed for at opkræve kontingent vakte stor debat på delegeretmøde og endte med at blive trukket tilbage

Kredsenes mulighed for at opkræve kontingent skulle fjernes, og i stedet skulle kredsenes økonomi styres igennem et bloktilskud fra Dansk Journalistforbund.

Sådan lød et forslag fra Danske Mediestuderende og flere hovedbestyrelsesmedlemmer, der ønsker en mere simpel og forståelig struktur i Dansk Journalistforbund. Forslaget var blandt andet baseret på en anbefaling i rapporten Forbundets Fremtid, som en arbejdsgruppe har lavet for DJ. Forslaget har på forhånd vakt debat på flere af forårets generalforsamlinger i kredsene.

Men efter stor debat blev forslaget i dag trukket på DJ’s delegeretmøde i Kolding. Kredsene kan dermed stadig indkræve kontingent og har fuld autonomi over egen økonomi.

”Vi ville gerne have haft et mere simpelt forbund, men ikke på bekostning af, at folk føler, det bliver trukket ned over hovedet på dem,” sagde en af forslagsstillerne, formand Sara Rud fra Danske Mediestuderende, da hun fra talerstolen trak forslaget tilbage.

Det har ikke gang på jord”

Forinden havde kritikken gået på flere dele af forslaget om at fjerne muligheden for at indkræve kontingent fra kredsene.

Formand for Kreds 6 Torben Duch Holm kaldte forslaget for ”magtarrogance”.

”Jeg kan ikke se nogen mening i det. Det ville give mening, hvis kredsene ikke havde styr på deres økonomi og opkrævede meget forskellige kontingenter, men det er ikke tilfældet,” sagde han og tilføjede:

”Vi hører om en anstrengt økonomi i forbundet. Jeg er bange for, at vi på denne måde giver forbundsledelsen endnu et håndtag at dreje på,” sagde han.

Bestyrelsesmedlem i Kreds 3 Helge Andreassen tog ordet på scenen og ytrede, at forslaget var ”uforskammet”. Han frygtede, at forslaget ville ødelægge kredsenes mulighed for at lave gode faglige arrangementer.

”Jeg er ked af dette forslag. Det har ikke nogen gang på jord. Det kan ikke gennemføres, hvis man ved, hvad der sker ude i kredsene. Vi har en autonomi, der skal bevares.”

Per Mathiassen, Ekstra Bladet, var også meget kritisk over for forslaget.

”Da jeg hørte om forslaget første gang, tænkte jeg, det duer sgu ikke. Jeg synes, delegeretmøde skal holde nallerne fra kredsenes økonomi. Jeg synes, vi skal lytte til de fagligt aktive i kredsene. Jeg er med i Kreds 1, og her laver de fantastiske arrangementer. Men hvis ikke bestyrelsen i kredsene selv kan styre økonomien, kan jeg ikke se, hvorfor du skulle engagere dig i det,” sagde han.

Jeg er ved at selvantænde”

Flere medlemmer var dog uenige med Helge Andreassen og Torben Duch Holm.

Lene Rimestad foreslog, at medlemmerne i stedet kan indbetale et fast beløb, som de kan placere, som de selv vil i forskellige kredse og specialforeninger.

”Faktisk synes jeg slet ikke, forslaget er vidtgående nok. Jeg er for en sjælden gangs skyld ultraliberalist på det her område. Overordnet synes jeg, at kredsene er utroligt gode til at lave sociale arrangementer som biografture. Det er hyggeligt, men jeg får intet fagpolitisk ud af det,” sagde hun.

Troels Gadegaard Frølich bød ind og ytrede, at man burde kunne melde sig ud af kredsene. I dag skal man som DJ-medlem være medlem i en kreds, hvor man betaler et månedligt kontingent.

”Jeg er ved at selvantænde. Det er godt, I synes, der sker noget godt derude. Men jeg har ingen identifikation med min kreds,” sagde han.

”I arbejdet med Fremtidens Forbund var et forslag om, at vi kunne melde os ind i den specialforening eller kreds, der passede til os. Er det forslag bare blevet væk, fordi det kunne koste jer penge, fordi folk så ville melde sig ud? Det var et forslag, der ville give kredsene demokratisk legitimitet,” sagde han.

Sagen endte med, at forslagsstillerne trak forslaget. I stedet blev et andet forslag vedtaget, som forsimpler kredsenes formål i forbundets vedtægter.

Fremover er kredsenes formål at være bindeled for det lokale demokrati og forbundsledelsen i DJ samt at arrangere relevante faglige og sociale arrangementer. Det forslag blev stemt igennem med 66,67 procent af stemmerne. Der skulle 66,66 procent af stemmerne til, for at det kunne stemmes igennem.