Kredsene må stadig kradse kontingent ind

”Jeg er ved at selvantænde.” ”Magtarrogance.” Et forslag om at fratage kredsene mulighed for at opkræve kontingent vakte stor debat på delegeretmøde og endte med at blive trukket tilbage

Kredsenes mulighed for at opkræve kontingent skulle fjernes, og i stedet skulle kredsenes økonomi styres igennem et bloktilskud fra Dansk Journalistforbund.

Sådan lød et forslag fra Danske Mediestuderende og flere hovedbestyrelsesmedlemmer, der ønsker en mere simpel og forståelig struktur i Dansk Journalistforbund. Forslaget var blandt andet baseret på en anbefaling i rapporten Forbundets Fremtid, som en arbejdsgruppe har lavet for DJ. Forslaget har på forhånd vakt debat på flere af forårets generalforsamlinger i kredsene.

Men efter stor debat blev forslaget i dag trukket på DJ’s delegeretmøde i Kolding. Kredsene kan dermed stadig indkræve kontingent og har fuld autonomi over egen økonomi.

”Vi ville gerne have haft et mere simpelt forbund, men ikke på bekostning af, at folk føler, det bliver trukket ned over hovedet på dem,” sagde en af forslagsstillerne, formand Sara Rud fra Danske Mediestuderende, da hun fra talerstolen trak forslaget tilbage.

Det har ikke gang på jord”

Forinden havde kritikken gået på flere dele af forslaget om at fjerne muligheden for at indkræve kontingent fra kredsene.

Formand for Kreds 6 Torben Duch Holm kaldte forslaget for ”magtarrogance”.

”Jeg kan ikke se nogen mening i det. Det ville give mening, hvis kredsene ikke havde styr på deres økonomi og opkrævede meget forskellige kontingenter, men det er ikke tilfældet,” sagde han og tilføjede:

”Vi hører om en anstrengt økonomi i forbundet. Jeg er bange for, at vi på denne måde giver forbundsledelsen endnu et håndtag at dreje på,” sagde han.

Bestyrelsesmedlem i Kreds 3 Helge Andreassen tog ordet på scenen og ytrede, at forslaget var ”uforskammet”. Han frygtede, at forslaget ville ødelægge kredsenes mulighed for at lave gode faglige arrangementer.

”Jeg er ked af dette forslag. Det har ikke nogen gang på jord. Det kan ikke gennemføres, hvis man ved, hvad der sker ude i kredsene. Vi har en autonomi, der skal bevares.”

Per Mathiassen, Ekstra Bladet, var også meget kritisk over for forslaget.

”Da jeg hørte om forslaget første gang, tænkte jeg, det duer sgu ikke. Jeg synes, delegeretmøde skal holde nallerne fra kredsenes økonomi. Jeg synes, vi skal lytte til de fagligt aktive i kredsene. Jeg er med i Kreds 1, og her laver de fantastiske arrangementer. Men hvis ikke bestyrelsen i kredsene selv kan styre økonomien, kan jeg ikke se, hvorfor du skulle engagere dig i det,” sagde han.

Jeg er ved at selvantænde”

Flere medlemmer var dog uenige med Helge Andreassen og Torben Duch Holm.

Lene Rimestad foreslog, at medlemmerne i stedet kan indbetale et fast beløb, som de kan placere, som de selv vil i forskellige kredse og specialforeninger.

”Faktisk synes jeg slet ikke, forslaget er vidtgående nok. Jeg er for en sjælden gangs skyld ultraliberalist på det her område. Overordnet synes jeg, at kredsene er utroligt gode til at lave sociale arrangementer som biografture. Det er hyggeligt, men jeg får intet fagpolitisk ud af det,” sagde hun.

Troels Gadegaard Frølich bød ind og ytrede, at man burde kunne melde sig ud af kredsene. I dag skal man som DJ-medlem være medlem i en kreds, hvor man betaler et månedligt kontingent.

”Jeg er ved at selvantænde. Det er godt, I synes, der sker noget godt derude. Men jeg har ingen identifikation med min kreds,” sagde han.

”I arbejdet med Fremtidens Forbund var et forslag om, at vi kunne melde os ind i den specialforening eller kreds, der passede til os. Er det forslag bare blevet væk, fordi det kunne koste jer penge, fordi folk så ville melde sig ud? Det var et forslag, der ville give kredsene demokratisk legitimitet,” sagde han.

Sagen endte med, at forslagsstillerne trak forslaget. I stedet blev et andet forslag vedtaget, som forsimpler kredsenes formål i forbundets vedtægter.

Fremover er kredsenes formål at være bindeled for det lokale demokrati og forbundsledelsen i DJ samt at arrangere relevante faglige og sociale arrangementer. Det forslag blev stemt igennem med 66,67 procent af stemmerne. Der skulle 66,66 procent af stemmerne til, for at det kunne stemmes igennem.

1 Kommentar

Silja Smith
3. MAJ 2019
Hvis du vil begå karaktermord
Hvis du vil begå karaktermord, så brug fakta, Lene Rimestad

Delegeretmødet er vel overstået, men jeg føler mig kaldet til lige at rette et par "unøjagtigheder", der blev spredt fra talerstolen, om hvordan Kreds Fyn bruger sine penge. Tallene blev brugt som en slags grundlag for at fortælle, hvorfor kredsene ikke dur som faglige tilhørssteder. I hvert fald ikke for taleren.

Jeg synes altid, det ser pænest ud, når man går efter bolden frem for manden, men hvis man vil kaste med mudder, skal det være af den fineste og ikke den falske eller faktuelt forkerte slags.

112.000 kroner kostede kredstræffet, citerede du fra regnskabet (2018), men som det fremgår samme sted var Kreds Fyns andel på 19.000 kroner. Det seneste træf koster vel Kreds Fyn omkring 3000-5000 kroner. Det kommer an på antallet af deltagere ikke ulig Delegeretmødet. Og nej forbundet betaler ikke til det. Vi klarer os uden, så længe vi har eget kontingent.

Du antydede med slet skjult hån, at vi brugte det seneste træf på at koordinere, hvordan vi skal overleve blandt fæller i et forbund, der ikke vil os i samme grad, som vi vil dem. Tja, efter min mening er det naturligt, at vi vender fælles interesser.

Men derudover fik vi i 2018 bud på fagenes fremtid fra tidl. chefredaktør Per Westergård med udgangspunkt i hans og Søren Schultz' bog "Den journalistiske forbindelse", og i år havde vi en forbundsansat ude for at finde ud af, hvordan vi kan øge samarbejdet med Gl. Strand. Det resulterer forhåbentlig i flere arrangementer, som du som medlem kan vælge også at deltage i. Vi laver meget andet end at "bevare" os selv.

Vi er ikke en 10-12 stykker, men 25 med på studieturene. Flere er ikke hensigtsmæssigt rent praktisk.

Turene er altid bundet op på et aktuelt emne. De to seneste år om Brexit før og efter afstemningen, hvor vi har talt og mødt politikere, fagfæller og eksperter i emnet, så deltagerne er vendt klogere hjem.

Flere freelancere har gennem tiden trukket udgifterne fra i skat, netop fordi indholdet er stærkt fagligt. Sidste år blev et medlems deltagelse i studieturen godkendt af forbundet som del af hendes efteruddannelse. Det tager kredsen som anerkendelse af, at turene har et fagligt indhold.

Vi holdt i 2018 ikke julefrokost, da et fagligt arrangement med forfatterne bag bogen "For enhver pris" om Lars Løkke fyldte dets plads.

Men vi håber da stærkt på at holde julefrokost igen i år. Det er efterspurgt. Og vores opgave i kredsene er BÅDE at holde sociale og faglige arrangementer. Det er netop vedtaget på delegeretmødet.

Det gør vi med stolthed. Og alle medlemmer er velkomne, hvis de vil vores fællesskab.
Mange hilsner Silja Smith, formand Kreds Fyn