Kredsene klar til at kuppe Feriefonden

Journalisternes Feriefond skal købe en ferielejlighed i København. Sådan lyder det kontante krav fra kredsformændene i Dansk Journalistforbund.

Journalisternes Feriefond skal købe en ferielejlighed i København. Sådan lyder det kontante krav fra kredsformændene i Dansk Journalistforbund.

I mandags var der generalforsamling i Journalisternes Ferieforening. Her stillede tidligere næstformand i Kreds 6 Henrik Louis Simonsen og medlem af Hovedbestyrelsen Jette Hvidtfeldt forslag om, at Feriefonden køber en ferielejlighed i København.

Det afviste bestyrelsen med, at det ville blive for dyrt, hvis den skulle leve op til samme standard, som de andre lejligheder fonden ejer. Herefter stillede Jette Hvidtfeldt Henrik Louis Simonsen op til foreningens bestyrelse, men han blev dog ikke valgt ind. Han fik ellers samtlige kredsformænds støtte til at stille op til ferieforeningens bestyrelse på et kredsseminar for tre uger siden.

»Feriefondens bestyrelse er nærmest en selvsupplerende bestyrelse. Jeg tror, at jeg har oplevet mere åbenhed i frimurerlogen,« siger Henrik Louis Simonsen til Journalisten.dk.

I går klokken 18 under en pause ved Faglig Forum holdt kredsformændene derfor et nyt møde om sagen. Her blev de enige om at starte en underskriftindsamling for at få en ekstraordinær generalforsamling i ferieforeningen.

»Hvis de ikke vil arbejde for en feriebolig i Købehavn, vil vi gå efter en komplet bestyrelse,« siger Henrik Louis Simonsen, der er fotograf på Nordjyske Medier.

– Er I parate til at kuppe hele bestyrelsen?

»Vi er parate til at tage ansvar.«

I løbet af natten var det lykkedes Henrik Louis Simonsen at samle 100 underskrifter. Han skal samle i alt 200 for at kunne kræve en ekstraordinær generalforsamling.

»Der er to muligheder. Enten får bestyrelsen nys om det her, og så er de måske villige til at gå i dialog, og så er vi også villige til at snakke om det. Så er der også den mulighed, at vi skal have en ekstraordinær generalforsamling, og så er vi parate til at ankomme i busser. Hvis ikke den siddende bestyrelse vil arbejde for en feriebolig i København, så vil vi gå efter en komplet bestyrelse. Vi har et legitimt ønske, som vores medlemmer støtter,« siger han.

Villy Dall, medlem af Hovedbestyrelsen og næstformand for Kreds 6, støtter også op om kravet.

»Der er mange, som ikke har familie i København. Folk i provinsen vil gerne have en feriebolig i hovedstaden,« siger han.

Kravet møder også sympati i Kreds 1. Kredsformand Pernille Mac Dalland har dog ikke sat sin signatur på underskriftsindsamlingen.

» Nu har vi brugt megen tid at slippe for at skulle tage os af feriehusene i kredsbestyrelserne og endelig fået lagt det hele ind under forbundet. Så jeg synes ikke, det er vores opgave at bestemme, hvordan fonden skal administrere sine midler og sit virke. Derfor har jeg ikke skrevet under. Men jeg har stor sympati for ideen. Det er fint nok at undersøge mulighederne og lytte til de signaler, der bliver sendt ude fra landet. Det er også fint nok, hvis de får deres ekstraordinære generalforsamling, men ellers kommer der jo en igen til næste år,« siger Pernille Mac Dalland.

Feriefondens bestyrelsesformand, Jørgen Bache, er bortrejst. Fondens næstformand, Helle Kastholm, ønskede ikke at udtale sig om sagen i hans fravær.

5 Kommentarer

Jette Hvidtfeldt
25. APRIL 2008
Re: Kredsene klar til at kuppe Feriefonden

Ferieforeningens bestyrelse fastholdt på sin generalforsamling den 21. april (som jeg deltog i) sin selvforståelse som en Kreds 1-institution. Uanset at Kreeds 1's bestyrelse ikke ønskede at beholde ejerskabet, og at samtlige med­lemmer af DJ nu betaler for administrationen af feriebo­li­gerne, ønskede be­sty­relsen ikke at lukke et medlem ”udefra” ind i bestyrelsen.

Det fremgik af beretningen, at Feriefore­ningens besty­relsen ikke mente, at det la­der sig gøre at imødekomme ønsket fra ”de 40 pct.,” som kredsene uden for Stor­københavn blev benævnt, om en ferielejlighed i København. På en fornyet opfor­dring, svarede bestyrelsen, at man ville se på det og undersøge behovet, men at det ikke var meget sandsynligt, at det lod sig gøre.

I generalforsamlingen deltog kun tre medlemmer ud over bestyrelsen. Bestyrelsen kunne derfor ignorere den tilstedeværende kandidat fra Kreds 6, der har erfaring i ejendomsadministration, og som samtlige kreds­bestyrelser stod bag (også Kreds 1’s). Bestyrelsen valgte en kandidat fra Kreds 1, foreslået af et bestyrelsesmedlem og anbefalet som ung og kvinde, sød og nem at omgås og jyde.

Medlemmer af samtlige kredse, også Kreds 1, samler derfor underskrifter for at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Ferieforeningen med henblik på at få en be­styrelse, der afspejler DJ’s samlede medlemsskare, og som er mere lydhør over for medlemmernes ønsker.

Jette Hvidtfeldt, formand for Kreds 2 og HB-medlem

Lars Rugaard
25. APRIL 2008
Re: Kredsene klar til at kuppe Feriefonden

Hvis et par hundrede medlemmer var mødt op på Ferieforeningens generalforsamling og havde væltet bestyrelse m.m. kunne det måske kaldes et kup, uanset det havde været i fuld overensstemmelse med gældende vedtægter, der ikke rummer noget forbud mod at anvende regelsatte demokratiske rettigheder. Men det var ikke det, der skete. To mennesker mødte op og forsøgte gennem dialog at motivere den siddende bestyrelse til at tage hensyn til alle medlemmernes interesser og til at lade alle medlemmer være repræsenteret i ferieforeningens ledelse.

Det blev arrogang afvist, og det meldte de tilbage til de kredsbestyrelser, der stod bag forsøget på at gå ad dialogens vej.

På denne baggrund samles der underskrifter til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til de gældende regler. Den slags tager tid, og der er også et indkaldelsesvarsel, der skal overholdes. Så glem det med kuppet (der udelukkende er Journalistens betegnelse), for det der sker er, at et stort antal betalende medlemmer af ferieforeningen kræver indflydselse på, hvad "ferielogen"bruger deres penge og DJs ressourcer til.

Lars Rugaard

Kreds 2

Claus Falkenby
25. APRIL 2008
Re: Kredsene klar til at kuppe Feriefonden

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Villy Dalls kommentarer til debatten om Journalisternes Feriefond.

For at sætte sagen i relief har jeg lavet lidt research på Odense Kommunes Feriefond, der blandt 22 ferieboliger råder over en lejlighed i København. Den lejes ud i weekender og hele uger og er blandt de mest populære, fortæller en administrativ medarbejder. Hun oplyser videre, at den stort set er udlejet året rundt, dog mest uden for  sommerhøjsæsonen, hvor kommunens medarbejdére foretrækker sommerhusene rundt om i landet.

Nu skal det retfærdigvis tilføjes, at lejligheden ligger centralt lige over for Tivoli. Det betyder omvendt, at mange på grund af p-problemer og høje p-afgifter tager toget frem og tilbage og bruger offentlige transportmidler, når de skal rundt til seværdighederne. Men selv med en fjernere placering, tror jeg, at en ferielejlighed i København vil kunne løbe rundt. Det var da værd at undersøge.

Feriefonden kunne i første omgang måle interessen ved at leje en lejlighed i en begrænset periode, som den gør andre steder - senest i Budapest.

Cirka halvdelen af forbundets medlemmer kommer fra provinsen, og jeg tror, at de gerne vil have muligheden for en fast base som udgangpunkt for en storbyferie. De betaler i forvejen til administrationen af feriefondens boliger gennem kontingentet.

Claus Falkenby, formand for Kreds Fyn

Skriv for- og efternavn
25. APRIL 2008
Re: Kredsene klar til at kuppe Feriefonden

Nu kan man jo diskutere ordet kup.

For mig handler det blot om, at demokratiet træder i funktion.

Forbundet har overtaget administrationen af feriefonden og yder dermed et tilskud på ca. 14 kr. pr. medlem om året. Forudsætningen for dette var, at demokratiet i foreningen, der står bag fonden, blev udvidet til at gælde alle forbundsmedlemmer.

Der har også forud for generalforsamlingen i mandags været kontakt til feriefondens formand, som  blankt har afvist at gå ind i realitetsdrøftelser omkring en ferielejlighed i København. Der har intet krav været om køb, ej heller om beliggenhed m.v. Derimod har vi opfordret til, at man undersøger markedet for at leje en lejlighed. Erfaringer fra tilsvarende feriefondes og personaleforeningers ferielejligheder i København er nemlig, at de er udlejet tilnærmelsesvis hver eneste uge året rundt.

Så der ligger jo helt saglig overvejelser bag det initiativ, samtlige kredse i forbundet allerede for over et år siden tog i denne her sag. På medlemmerens vegne.

Villy Dall, HB-medlem, næstformand i Kreds VI, tidligere næstformand i Kreds V

Erik Svarre
25. APRIL 2008
Re: Kredsene klar til at kuppe Feriefonden
Utak er verdens løn.......Næppe har kreds 1 foræret kollegerne i provinsen en formue på over 10 mio. kr  i sommerhuse, dertil bekostet omskødning af husene for lige ved en ½ mio kr, før provinsfolkene begynder at tale om kup mod Feriefonden, så de kan diktere hele balladen. Lidt lige som i forbundet!

Nå, sådan måtte det jo gå med den helt hovedløse disposition som det var, at kreds 1 ikke gad tage sig af sommerhusene længere.

Bare til orientering for kupmagerne: Det mest værdifulde hus – London-lejligheden – kan i ikke disponere over. Det lykkedes af en eller anden grund aldrig at få omskødet den feriebolig, som vel nu står til 5-6 mio. kr,, efter at den i sin tid blev købt for 740.000 kr.

Det var i øvrigt lige med nød og næppe, at den blev købt, fordi følsomme medlemmer mente, at der var for mange »bastardfarver« i kvarteret – dengang. I dag er det jo et nyt Chelsea – lige på den anden side af det rigtige Chelsea.

Flere