Kredsen af journaliststuderende i Odense: En storm i to flasker rødvin

De journaliststuderende på Odense Universitet diskuterede betaling for artikler, efter at Fyens Stiftstidende trykte 20 af deres artikler i avisen mellem jul og nytår og gav de studerende to flasker rødvin hver som tak. 

De journaliststuderende på Odense Universitet diskuterede betaling for artikler, efter at Fyens Stiftstidende trykte 20 af deres artikler i avisen mellem jul og nytår og gav de studerende to flasker rødvin hver som tak.  

  • Punkt fem på dagsordenen overskyggede alt andet på Kredsen af Journaliststuderende i Odenses (KaJO) første ordinære generalforsamling. Under det umiddelbart uskyldige ‘forslag fra bestyrelse og medlemmer' lå kimen til aftenens eneste større diskussion:

Hvornår skal de studerende kræve fuld betaling for offentliggørelse af artikler, der er produceret som led i undervisningen?
Baggrunden for diskussionen er, at en journalist fra Fyens Stiftstidende som gæstelærer coachede og gav kritik på de studerendes artikler.
Mange af artiklerne endte med at blive trykt i Fyens Stiftstidende, og som en erkendtlighed gav Fyens Stiftstidende de studerende to flasker rødvin hver.
»Vi havde fået at vide, at der ville blive trykt måske et par stykker fra hver klasse, men der blev faktisk trykt omkring 20 artikler. Det var oven i købet mellem jul og nytår, hvor det typisk er svært for aviserne at fylde spalterne. Vi skal passe på, at vi med den her slags aftaler ikke går ind og tager arbejde fra andre,« siger formand Gry Mathiesen.
»Udefra kunne det se ud som om vi sælger vores artikler for to flasker rødvin,« siger Tobias Hertz, næstformand i KaJO:
»Og at dømme efter det ramaskrig, der har rejst sig om sagen, bliver vi nødt til at finde frem til en holdning.«
Alle var enige om, at hvis undervisningen foregår ude på en redaktion, hvor der stilles lokaler og redaktionssekretærer til rådighed, og der efterfølgende trykkes artikler, så skal der ikke kræves betaling.
Vandene skilte sig der, hvor journalisterne kommer ud på skolen og får løn som gæstelærere.
»Jeg synes ikke, at fuld betaling ved offentliggørelse skal være et krav ved aftaler som den, vi havde med Fyens Stiftstidende,« siger Nina Frank, medlem af bestyrelsen.
»Får vi tilbudt at få artiklen trykt i avisen, så er det et tilbud, vi kan takke ja til, men det skal være uden betaling.«
Næstformand Tobias Hertz er uenig:
»Når journalisten får løn for at undervise os, så har han fået den betaling, han skal have. Hvis artikler produceret i forbindelse med den undervisning skal offentliggøres, så skal den studerende selv forhandle sig frem til en pris.«
Nina Frank: »Jeg siger ikke, at vi skal være et slaraffenland, hvor alle landets aviser bare kan sende en journalist ud et par timer og så score en masse gratis artikler: Men at vi laver sådan et arrangement som med Fyens Stiftstidende måske en gang om året, det er i orden.«
Christian Kierkegaard, næstformand mindede om, at aviserne ikke giver studerende særbehandling.
»Aviserne trykker kun artiklerne, hvis kvaliteten er i orden. Så skal I også betales ordentligt for det.«
Afstemningen gav flertal for at indstille til instituttet, at gæstelærere ikke som udgangspunkt skal regne med vederlagsfrit at kunne trykke de artikler, der produceres i forbindelse med uddannelsesforløbet.
Der var også bred enighed om, at en stor del af forvirringen bundede i misforståelser, fordi eleverne ikke var blevet godt nok orientereret fra instituttet.
KaJO har 49 medlemmer – hvoraf de 15 sidder i bestyrelsen: Gry Mathiesen er formand. Tobias Hertz og Christina Sommer er næstformænd, og Nina Frank er kasserer. Resten af bestyrelsen er: Murad Ahmed, Tommy Andresen, Bettina Berg, Jens Bertelsen, Jytte La Cour Bergmann, Rasmus Carlsen, Karen Keinicke, Gerd Maria May, Svend Tybjerg, Nikolai Venge, Maria Yde.

0 Kommentarer