Kredse undsiger hovedbestyrelsen i sag om offentlighedsloven

To kredse har udtalt sig imod det høringssvar om offentlighedsloven, som DJ's hovedbestyrelse har vedtaget. Tirsdag aften kan den tredje udtalelse komme fra Nordjylland.

To kredse har udtalt sig imod det høringssvar om offentlighedsloven, som DJ's hovedbestyrelse har vedtaget. Tirsdag aften kan den tredje udtalelse komme fra Nordjylland.

Det ulmer i provinsen. DJ's høringssvar omkring den nye offentlighedslov savner opbakning i adskillige af forbundets kredse, der mener, at forbundet blankt skal afvise dele af lovbetænkningen -§ 23-25 – der undtager en række dokumenter for aktindsigt.

På generalforsamlingen i Kreds 6 tirsdag aften skal kredsens medlemmer debattere, hvordan man forholder sig til den nye offentlighedslov, og resultatet kan blive endnu en udtalelse, der går imod HB's pragmatiske tilgang til kommissionens betænkning. Udtalelsen er forfattet og klar til at komme til afstemning efter debatten.

»Nu er høringssvaret jo indgivet, så vores udtalelse vil være rettet udadtil med regering og folketing, som vi vil opfordre til at fjerne paragraf 23-25 og fastholde princippet om aktindsigt, når et dokument sendes fra en myndighed til en anden,« fortæller Karin Mette Petersen fra kredsbestyrelsen, der også er medlem af hovedbestyrelsen i DJ.

Selvom protesten er rettet mod Christiansborg, lægger hun ikke skjul på, at det også er ment som en protest mod forbundsledelsen og flertallet af HB's ageren i denne sag.

»Jeg synes, det udtrykker den problemstilling, at forbundsledelsen og flertallet i hovedbestyrelsen er for langt væk fra det daglige arbejde på redaktionerne. Og jeg mener også, det er forkert, at man i så høj grad har brugt Kate Bluhme som orakel i denne sag, da hun jo tydeligvis ikke har lyttet til sine egne kolleger i spørgsmålet,« siger Karin Mette Petersen og henviser til kritikken fra en række graverjournalister, blandt andet Bo Elkjær og Jan Kjærgaard fra Ekstra Bladet.

Kreds-kritikken mod betænkningen om den nye offentlighedslov, som altså er forfattet af en kommission hvor DJ var repræsenteret af Kate Bluhme, begyndte den 6. februar. Her vedtog Kreds 2 på deres generalforsamling en udtalelse, der opfordrede DJ's hovedbestyrelse til at afvise paragraf 23-25. Ti dage senere kom en tilsvarende opfordring fra Kreds 4.

Kreds 6-formand Willy Dall regner med, at der vil være opbakning til en kritisk udtalelse. Han fortæller også, at der foreløbig er tilmeldt 38 deltagere, hvilket er over normen.

Generalforsamlingen afholdes kl. 18 i lokaler hos Nordjyske Medier.

3 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
5. MARTS 2010
Re: Kredse undsiger hovedbestyrelsen i sag om offentlighedsloven

Jeg hørte i aftes om nogle helt nye brudflader i forbundet; nemlig at der nu er kommet kommunikaitonsfolk til og de tænker noget anderledes end journalister på en dagbladsredaktion.

Kan nogen forklare dette nye fænomen?

Karin Mette Petersen
5. MARTS 2010
Re: Kredse undsiger hovedbestyrelsen i sag om offentlighedsloven

Kære Finn Arne

Nogle sager er så store, at man bare er nødt til at tolerere uenighed. Denne sag er een af dem, og jeg vil opfordre dig til at trænge ned i materien og derefter selv tage stilling.

DJ er ikke et parti, og HB ikke en centralkomite.

Alt for mange hoveder er kappet af gennem historien for ikke at vise "splittelse" udadtil. Dén tradition skal DJ ikke lægge sig efter. 

Venlig hilsen

Karin Mette Petersen, frittænkende HB-medlem og medlem af Kreds 6.

 

 

 

Finn Arne Hansen
3. MARTS 2010
Re: Kredse undsiger hovedbestyrelsen i sag om offentlighedsloven

Denne sag er en tydelig konsekvens af, at kredsene har fået lov at skabe deres eget skyggekabinet under det uskyldige navn "kredsseminarer. Vi kan simpelthen ikke leve med, at DJ har mange forskellige holdninger. Når vore folkevalgte i hovedbestyrelsen, som er dybt nede i materien og har haft lange og kvalificerede debatter om emnerne, har taget en beslutning, må den gælde. Ellers må man indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og tage diskussionen der og vælge ny ledelse. Hvis man kan få flertal. Stop den farlige udvikling, der kun kan føre til splittelse i DJ. Indfør forbud mod den slags fraktionsdannelse - for forbundets og vores alle sammens skyld.

Finn Arne Hansen

Tidligere HB-medlem, nu frittænkende medlem af K-gruppen