Kreds-oprør om efteruddannelsespulje afvises i København

Mens journalistkredse rundt i landet har kaldt afskaffelsen af den omdiskuterede efteruddannelsespulje for »dybt åndssvagt«, så vil Københavnerne hellere have bedre aftaler. Enkelte tvivler dog på DJ og kalder formandens budskab for »meget uldent«.

Mens journalistkredse rundt i landet har kaldt afskaffelsen af den omdiskuterede efteruddannelsespulje for »dybt åndssvagt«, så vil Københavnerne hellere have bedre aftaler. Enkelte tvivler dog på DJ og kalder formandens budskab for »meget uldent«.Bestyrelsen i Kreds 1 går nu imod strømmen af kredse i Dansk Journalistforbund, der kræver efteruddannelsespuljen gendannet. Det fortalte formand Julie Rosenkilde på gårdsdagens generalforsamling i kredsen.   

»I Kreds 1’s bestyrelsen er vi enige i, at alle medlemmer skal have mulighed for efteruddannelse. Vi mener, det var den rigtige beslutning ikke at bevare puljen. I stedet mener vi, at forbundet skal kæmpe for bedre efteruddannelsesmuligheder og aftaler for medlemmerne. Det er dog glædeligt, at debatten har skabt større fokus på efteruddannelse i Hovedbestyrelsen,« sagde Julie Rosenkilde i sin beretning.
Dermed stiller Kreds 1 sig uden for den voksende gruppe af kredse, der ellers har kritiseret forbundet for at nedlægge forsøget med den årlige pulje på 500.000 kroner til efteruddannelse for medlemmer uden overenskomst.
De sidste ugers generalforsamlinger har blandt andet medført kritik af puljens nedlæggelse fra Kreds 2, Kreds 4 og Kreds Fyn. Tankegangen er blandt andet blevet betegnet som »dybt åndssvagt«.
I de to sidste tilfælde har kredsformændene højlydt undret sig over, at forbundet har valgt at spare på det punkt, imens forbundet har opprioriteret andre steder og forbundets egen ledelse har fået bevilget dyre efteruddannelser. Meddelelsen om Kreds 1’s holdning til puljen mødte dog også en del kritik fra fremmødte medlemmer.   
»Jeg kan ikke forstå, hvorfor min kreds ikke skulle støtte, at dem der står uden for arbejdsmarkedet har mulighed for efteruddannelse,« fortalte et nyuddannet medlem.
Formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård var også til generelforsamlingen og forsvarede beslutningen:  
»Hovedbestyrelsens klare mål er, at der bliver de bedst mulige efteruddannelsesmuligheder for alle medlemmer. Det vil vi arbejde for, men vi tror ikke på den ordning, hvor det er kontingentkroner kun skal gå til en gruppe. Løsningen er, at arbejde for bedre muligheder – ikke at DJ betaler,« sagde han.   
Det lukkede langt fra diskussionen. Hovedbestyrelsesmedlemmerne og freelancerne Iben Danielsen og Karen Hedegaard argumenterede diplomatisk imod nedlæggelsen af puljen. Et medlem blandt publikum var mere direkte:
»Mogens Blicher Bjerregårds budskab er meget uldent. Den eneste måde hans planer kan ske på er ved sikre ordenlige freelancesatser og tvinge en overenskomst ned over de arbejdsplads, der nægter at have en. Hvordan vil du gøre det? Lad os få den pulje tilbage.«
Udover diskussionen om efteruddannelsespuljen var der også et glædeligt budskab til generalforsamlingen. Efter en ihærdig indsats med at bruge penge til gavn for medlemmerne, er det endelig lykkedes at få underskud i kassen. En udmelding, der medførte klapsalver.
Kreds 1 har stadig en formue på omkring tre millioner, men regner også med et solidt underskud på driften i det kommende år, fortalte Julie Rosenkilde, der blev valgt som formand efter at have været konstitueret siden august. 

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
6. MARTS 2012
Re: Kreds-oprør om efteruddannelsespulje afvises i København

Kreds Fyn krævede ikke bare den afskaffede pulje tilbage. Vi var mere konstruktive end som så. Vi opfordrer til, at der på en eller anden måde skaffes mulighed for, at medlemmer uden ret til efteruddannelse kan få støtte til det. Personligt mener jeg, man kunne kikke på ophavsretsfonden. Man finder alligevel aldrig de retmæssige ejere af mange af de mange småbeløb, der er indbetalt.

Finn Arne Hansen
Formand for Kreds Fyn