Generalforsamling

Kreds kritiserer DJ’s kommunikation og ledelse

På Kreds 3's generalforsamling blev en række kritikpunkter af Dansk Journalistforbund rejst, efter kredsformanden berettede om en strategi, bestyrelsen har lagt for at få kritikken hørt og taget op.

Der var lagt op til en stille og rolig generalforsamling med den dagsorden, Dansk Journalistforbunds Kreds 3 havde sendt ud.

Beretning, regnskab og bestyrelsen, der genopstiller.

Men under formandens beretning rejste bestyrelsesformand Henrik Kellberg, der til dagligt sidder hos DR i Aabenraa, en kritik af forbundet, formandskabet og deres dagligdag.

”Det er ikke en kritik af personer. Vi har sådan set et indtryk af, at formandskabet og forbundets medarbejdere er kompetente. Men det er en kritik af og en mistillid til, hvordan det fungerer lige nu,” siger Henrik Kellberg.

På sidste bestyrelsesseminar formulerede Kreds 3’s bestyrelse en strategi, så både formanden og bestyrelsen fik sat overskrifter på, hvilke kritikpunkter de ønsker at gøre noget ved og et par forslag til hvordan.

Det er ikke én stor sag, der har sat bestyrelsen i gang med kritikken, men i stedet summen af en masse små utilfredsheder blandt medlemmerne i kredsen.

Anerkendelse af forbundets frivillige

Et af punkterne, som Henrik Kellberg fortalte om under formandens beretning, er en anerkendelse og en introduktion til frivillige i forbundet. Altså bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og lignende.

Selv overtog han formandsposten fra den tidligere formand, da han trak sig. Og da han tiltrådte blev han hverken budt velkommen fra forbundets side eller sat ind i bestyrelsesarbejdet.

”Der er et kursus for nye tillidsmænd, men der er ikke rigtig nogen anerkendelse af, at de laver et stykke frivilligt arbejde for forbundet. Det kan jeg godt savne og undre mig over,” siger Henrik Kellberg.

Et andet punkt i strategien er en ting, som kredsen er glade for allerede er på programmet til delegeret møde i april. Nemlig hovedbestyrelsens struktur.

Tydeligere ledelse

Blandt punkterne findes også et forslag fra kredsen. At den daglige ledelse af Journalistforbundet skal professionaliseres, så formandskabet kan fokusere på at være politisk aktive og kæmpe for medlemmerne.

Samtidig efterspurgte både bestyrelsen og de fremmødte medlemmer en tydeligere ledelse i den interne kommunikation mellem forbundet, medlemmerne og kredsene, såvel som i den eksterne kommunikation, for eksempel i medierne.

Samtidig fortalte Henrik Kellberg også i sin beretning, at medlemmerne oplever, at blive stillet rundt – til tider i evigheder – og at de, der tager telefonen, ikke ved, hvor medlemmer skal stilles hen, når de ringer ind til forbundet.

”Det er ikke fordi vi ønsker at vælte formandskabet og hovedbestyrelsen, men det er et udtryk for et ønske om at blive hørt noget mere,” siger Henrik Kellberg.

Allan Boye Thulstrup, næstformand i Dansk Journalistforbund, var til stede til generalforsamlingen, og tog kritikken til sig.

”Forbundet kan til tider være lidt københavnertungt, da 10.000 af medlemmerne er i hovedstaden, men det er meget velkomment at høre fra andre. Jeg kan kun beklage, at folk ikke får den hjælp, de leder efter og at Henrik Kellberg ikke er blevet taget imod. Vi vil gerne kigge på at uddanne bestyrelser, og vi arbejder på kommunikation,” sagde Allan Boye Thulstrup til de forsamlede medlemmer.

Kritik af Journalisten

Til kredsens generalforsamling blev også Fagbladet Journalisten kritiseret. En stor del af de fremmødte mente, at Journalisten er blevet for meget et mediemagasin og ikke nok et fagblad. De savnede at deres fagblad står på deres side.

De efterspurgte debat, en mere kritisk tilgang til de problemer, medlemmerne oplever blandt andet i deres arbejdsliv og i forbindelse med de mange fyringsrunder samt en mere kritisk tilgang til forbundet og formandskabet.

 

0 Kommentarer