Kreds Fyn: Ups!

I sidste øjeblik opdagede en vågen suppleant, at bestyrelsen i Kreds Fyn var én for lidt - og så var suppleanten pludselig ikke længere suppleant.

I sidste øjeblik opdagede en vågen suppleant, at bestyrelsen i Kreds Fyn var én for lidt – og så var suppleanten pludselig ikke længere suppleant.

»Hov, der mangler én!«.
Præcis sådan faldt ordene et godt stykke inde i generalforsamlingen i Kreds Fyn. Og efter lidt tællen og diskussion måtte den just valgte formand Claus Falkenby, Fyens Stiftstidende, træde i karakter og tromme den dugfriske, men ikke helt fuldtallige bestyrelse sammen til et mindre krisemø-de. Det var fuldstændigt korrekt, hvad freelance-fotograf Kurt Hardi påpegede: Ef-
ter Lene Sarups farvel efter fire år på formandsposten, manglede der ét bestyrelsesmedlem.
Måske Kurt Hardi skulle have gemt kuglerammen. Fem minutter efter blev han opfordret til at skifte den suppleant-kasket ud, som han under svage protester lige havde ladet skrue på, med en rigtig bestyrelses-kasket. »Det kan man da kalde lynkarriere,« noterede han tørt.
Diskussionen blandt de godt 30 fremmødte i restauranten »Hos Svend« i Svendborg stod først og fremmest om tal og penge. Revisor Kim Barren, Fyns Amts Avis, roste, at Kreds Fyn har droppet Den Danske Bank som pengeinstitut til fordel for Sparekassen Fåborg.
»Det glæder mig virkelig, at vi kan vælge bank ud fra etiske overvejelser,« sagde han med henvisning til kasserer Ulrik Borgermanns redegørelse om, at kombinationen af prikkerunde og Færø-sag havde fået bestyrelsen til at droppe Den Danske Bank.
»Og så kan vi nøjes med én konto og få hele 2.75 procent i rente, det er også godt,« som Ulrik Borgermann forklarede.
Og pengene får ben at gå på. Finn Arne Hansen, Fyens Stiftstidende, fandt, at 66.000 kroner brugt på rejser, måske var lige rigeligt flot.
»Det er den største post på budgettet for sidste år. Kan det være rigtigt, at vellønnede kolleger skal på en finansieret studietur, betalt af kredsens medlemmer?« spurgte han.
Afgående formand Lene Sarup, Fyens Stiftstidende, forklarede, at arrangementet var åbent for alle interesserede. Finn Arne Hansen returnerede, at der ikke var grund til ligefrem at udhule egenkapitalen. Hans kritik blev afvist at Lene Sarup:
»Det er faktisk en generalforsamlings-beslutning, at vi skal udhule egenkapitalen,« forklarede hun til salens almindelige moro. En filosofi, Kreds Fyn også forfølger målrettet i 1998, hvor der er budgetteret med et un-derskud på godt 23.000 kroner.
Generalforsamlingen blev afholdt den 8. marts, kun tre dage før folketingsvalget, men den nyvalgte formand Claus Falkenby var meget dæmpet i sine valgløfter.
»I skal ikke forvente en meget markant og udfarende formand. Jeg stiller op, fordi jeg er blevet opfordret kraftigt og har mødt bred
opbakning. Men jeg lover ikke at tage mere end ét år på posten. Og det vil jeg gerne havde ført til protokols.«
Ud over Claus Falkenby og Kurt Hardi blev Per Andersen, Tele Danmark, Holger Kofoed, Fyens Stiftstidende, Johannes Krog, TV 2, Ulrik Borgermann, selvstændig pressefotograf og Susanne Andersen, Fyns Amts Avis, valgt ind i bestyrelsen.

0 Kommentarer