Kreds Fyn: En rolig omgang

Der var ikke meget debat til en ellers rimelig velbesøgt generalforsamling, hvor kredsformanden fik lovning på, at kredsene ikke forsvinder lige med det samme.

Der var ikke meget debat til en ellers rimelig velbesøgt generalforsamling, hvor kredsformanden fik lovning på, at kredsene ikke forsvinder lige med det samme.

  • »Hvorfor har modstanderne ikke for længst stillet et skriftligt forslag til nedlæggelse af kredsene til generalforsamlinger eller delegeretmødet?«

Formand for Kreds Fyn Claus Falkenby, var en anelse pikeret over, at medlemmerne af Dansk Journalistforbund tilsyneladende ikke mener, at kredsene har så stor betydning. I hvert fald ikke ifølge JOURNALISTENs undersøgelse, som blev omtalt i forrige nummer.
»Personligt kunne jeg da godt finde på andet at bruge min fritid på end hovedbestyrelsesmøder, delegeretmøder, tillidsrepræsenstantsmøder og alle de andre ting. Men hvis de kommer med forslaget om nedlæggelse, vil jeg opfordre dem til at komme med et godt alternativ, så kritikken bliver konstruktiv,« sagde han.
Stemningen til generalforsamlingen var dog ikke negativ blandt de omkring 35 fremmødte, og forbundsformand Lars Poulsen beroligede også Claus Falkenby.
»Der er ingen i hovedbestyrelsen, der har planer om at nedlægge kredsene. Forbundet skal også fremover have kontakt til alle landets tillidsmænd, og blandt andet finde ud af, hvem der skal i hovedbestyrelsen og lignende.«
Selvom Claus Falkenby er svoren tilhænger af at bevare kredsene, erkender han dog, at interessen for kredsene ikke er så stor. Blandt andet på grund af medarbejderforeninger, der klarer en del problemer. Og han mener, at kredsenes arbejde derfor bliver glemt i folks bevidsthed.
»En af måderne at komme det til livs kunne være at give kredsene lidt gratis spalteplads i hvert nummer af JOURNALISTEN. Det ville hjælpe meget, tror jeg. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal være nødt til at indrykke annoncer i vores eget fagblad,« sagde Claus Falkenby.
Men det var Lars Poulsen ikke meget for.
»Jeg mener, det er vigtigt, at vi har et blad, der er redigeret efter journalistiske principper, og som er redigeret helt uden om forbundet. Tvangsstof bliver også hurtigt kedeligt,« sagde forbundsformanden.
Debatten var kort, men drejede sig hovedsageligt om, hvorvidt det var rigtigt af Fyens Stiftstidende at give to flasker rødvin til nogle journaliststuderende fra Odense Universitet, der skrev artikler til avisen (JOURNALISTEN nr. 4/99).
»Hvad er bestyrelsens holdning til det spørgsmål. Det bliver vel næppe sidste gang, vi støder ind i det problem, og det kunne vel også give gnidninger andre steder,« sagde Kim Barren fra B.T.
Og Claus Falkenby måtte indrømme, at problemet ikke var diskuteret i bestyrelsen men mente, det også var et problem, forbundet måtte tage stilling til.
Luften blev dog taget lidt af ballonen af Eva Skjold fra Fyens Stiftstidende.
»Nu virker det som om, at de studerende bare er blevet spist af med et par flasker rødvin, efter at have lavet grydeklare artikler. Det er altså ikke tilfældet. Vi måtte tjekke kilder, bestille fotografer og redigere i artiklerne, så det var altså ikke bare at tage arbejdet fra freelance-kollegaer,« sagde hun.
Valgt til bestyrelsen blev Susanne Ove fra TV 2, Peter Schmidt fra Fyns Amtsavis og Bent Skougaard Jørgensen, der er på efterløn. Claus Falkenby blev genvalgt som formand og de øvrige i bestyrelsen er Per Andersen fra Tele Danmark, freelancefotograf Ulrik Borgerman, Susanne Andersen fra Fyns Amtsavis, Holger Koefoed, Fyens Stiftstidende, freelancefotograf Kurt Hardi og freelancejournalist Magrethe Schmidt.

0 Kommentarer