Kreds forvirring

  FORMANDSSKIFTE. Torben Espensen trådte til som formand i Kreds 2 (Sjælland og øerne minus København) i oktober sidste år. Fuld af nye idéer.»Der skal gang i Kreds 2. Jeg er træt af, at vi er en stille kreds, som kun arrangerer en hyggelig tur en gang om året,« sagde han til Journalisten for to måneder siden.

FORMANDSSKIFTE. Torben Espensen trådte til som formand i Kreds 2 (Sjælland og øerne minus København) i oktober sidste år. Fuld af nye idéer.

»Der skal gang i Kreds 2. Jeg er træt af, at vi er en stille kreds, som kun arrangerer en hyggelig tur en gang om året,« sagde han til Journalisten for to måneder siden.

Men tilsyneladende var der ikke den store opbakning til flere arrangementer end den årlige hyggetur. Kun ni mennesker dukkede op til kredsens kvindeseminar, der kostede 36.000 kroner. Der var for få tilmeldinger til en studietur til Holland, derfor måtte den aflyses, men det skete for sent, og depositummet på 32.000 kroner gik tabt.

Den 9. maj går kasserer Jens Martin Roelsgaard af.

»Jeg var ikke tilfreds med, hvordan pengene blev brugt, og jeg ville ikke være med til det,« siger han.

Den 17. maj skriver Torben Espensen en mail til bestyrelsen, hvori han meddeler, at han også går af.

»Jeg var træt af den dårlige tone og nogle ubehagelige kommentarer, jeg fik,« fortæller han til Journalisten.

Daværende næstformand Jette Hvidtfeldt trådte den 24. maj til som formand, og bestyrelsen besluttede at lade Dansk Journalistforbund foretage en uvildig undersøgelse af økonomien. Det er især spørgsmål om, hvor mange, der var tilmeldt hvornår, hvor mange der meldte fra, og hvordan afbudsbetingelserne var.

Men dermed var det ikke slut med problemerne:

En orientering om formands- og kassererskiftet blev godkendt af bestyrelsen med flertallet fire mod tre, hvilket fik de tre medlemmer, der havde stemt imod, Vagn Hansen, Annie Nicolaisen og Susanne Ekeroth, til at gå af. De var utilfredse med ordlyden af orienteringen.

0 Kommentarer