Kreds 6: Kredsen skal leve

Kredsen fik kærlige ord med på vejen på Kreds 6's generalforsamling. I Nordjylland har man ikke kreds- og struktur-frustrationer. Og Københavnerne kan da bare lukke deres kreds, hvis de har problemer, lød meldingen.

Kredsen fik kærlige ord med på vejen på Kreds 6's generalforsamling. I Nordjylland har man ikke kreds- og struktur-frustrationer. Og Københavnerne kan da bare lukke deres kreds, hvis de har problemer, lød meldingen.

»Der er kræfter i forbundet, som ønsker kredsene hen, hvor peberet gror. Og det er ikke mindst i den store københavnske kreds – Kreds 1 – der er frustration over kredsens rolle. Og derfor vil vi i bestyrelsen gerne høre jer, om kredsene skal bestå,« sagde den afgående formand for Kreds 6, Kirsten Pilgaard, fra Aalborg Stiftstidende.
Og kredsene har en fremtid. I hvert fald Kreds 6.
Sådan lød den utvetydige melding på generalforsamlingen i Journalistforbundets nordligste kreds.
»Vores erfaring er, at kredsen har spillet en væsentlig og koordinerende rolle i krigen på distriksbladsmarkedet og ved avisfusionsplanerne,« sagde Torben Duch Holm fra Aalborg Stiftstidende.
»Kredsen har stor betydning for os freelancere, der ikke arbejder på de store arbejdspladser. Kredsarrangementerne er meget værdifulde for os – også den snak der foregår over en øl eller vand. Freelancere i København har langt flere muligheder for at komme ind i et journalistisk fællesskab, end vi har på grund af store geografi-ske afstande. Så jeg kan forstå, hvis de i København ikke har samme behov, som vi har. Men så kan de jo bare lade deres kreds køre på lavt blus og lade os beholde den kreds, vi har brug for,« mente freelanceren Jytte Laden Nielsen.
Lars Borberg fra Aalborg Stiftstidende gav hende ret:
»De københavnere kan da bare lukke deres kreds … Her giver kredsen et godt grundlag for en fælles faglig holdning, fordi vi kender hinanden fra kredsarrangementerne.«
»Og så er det prisværdigt, at kredsen holder arrangementer for efterlønnere og pensionister,« sagde Torben Duch Holm.
Pensionisten Kaj Jensen takkede også for initiativet for de pensionerede:
»Der er god grobund for, at man kan foretage sig noget sammen.«

Uden for DJ
I sin beretning advarede kredsformanden mod en tendens i landsdelen, hvor flere lokalredaktører har fået så megen chefstatus, at
de ikke længere er medlem af Journalistforbundet. Det sker blandt andet på TV2/NORD, hvor der sidste år er oprettet lokalredaktioner i Hjørring og Hobro og yderligere to lokalredaktioner er på vej. Når Aalborg Stiftstidende og Vendsyssel Tidende fusionerer er der også planer om flere chefredaktører.
»Det er selvfølgelig en god idé for en arbejdsgiver, at de pågældende ikke er medlemmer af Dansk Journalistforbund, når der opstår konflikter mellem ledelse og medarbejdere. Så kan man vel sagtens have fantasi til at forestille sig, at en arbejdsnedlæggelse ville gøre knap så ondt. Det er en udvikling, som vi må reagere imod og en udvikling, de forskellige medarbejderforeninger heller ikke har tænkt sig at sidde overhørig,« sagde Kirsten Pilgaard i en meget grundig beretning, som også berørte stigende arbejdsmiljøproblemer.
De 45 fremmødte takkede med klap Kirsten Pilgaard for hendes to-årige formandsindsats. Carsten Lorenzen fra Nordjyllands Radio blev valgt som ny formand. Forsamlingen valgte Henrik Loui Simonsen, Nordjydske Distriktsaviser, Marianne Isen, Vendsyssel Tidende, Bent Stenbakken og Lisbeth Helleskov fra Aalborg Stiftstidende som menige bestyrelsesmedlemmer. Dorte Sørensen, Nils Chr. Jørgensen, Henrik Smith og Erik Jørgensen blev valgt som suppleanter.
Og Tommy Hald fra TV2/NORD og freelance-pressefotograf Marianne Andersen sidder fortsat i bestyrelsen.

0 Kommentarer