KREDS 6: KREDS-GARANTI TIL ÅR 2001

Deltagerne på generalforsamlingen i Kreds 6 forlangte klar besked om kredsenes fremtid fra formandskandidat Mogens Blicher Bjerregaard. Det fik de - efter møje og besvær.
Deltagerne på generalforsamlingen i Kreds 6 forlangte klar besked om kredsenes fremtid fra formandskandidat Mogens Blicher Bjerregaard. Det fik de – efter møje og besvær.


• Kandidaten til at overtage formandsposten i Dansk Journalistforbund – faglig sekretær Mogens Blicher Bjerregaard – var sidste punkt på dagsordenen på Kreds 6s generalforsamling i Aalborg Kongres & Kultur Center. Efter valgtalen ville de op mod 50 fremmødte nordjyder gerne have styr på, hvad Bjerregaard egentlig mener om kredsene.
»Det er rigtigt, at jeg er blevet citeret for …,« sagde Bjerregaard blandt andet – og lagde dermed luft til sine udtalelser i JOURNALISTEN nummer 2, hvor han sagde:
»Hvis vi skulle skære noget væk, så er det da nok kredsene, man lettest kan skære væk uden at tabe det store.«
Det kræver en forklaring, ikke mindst når man er på besøg i den nordre del af den jyske provins, hvor op mod en tredjedel af medlemmerne ifølge beretningen deltog i et kredsarrangement sidste år.
»Jeg har ikke sagt, kredsene skal nedlægges,« præciserede Bjerregaard.
»Du er blandt journalister,« lød tilråbet. »Mener du, at kredsene skal nedlægges?«.
»Hvis kredsene skal nedlægges, finder kredsene selv ud af det,« parerede Bjerregaard, der fremhævede aktivitetsniveauet i Kreds 6 som et argument, der talte mod nedlæggelse.
»Ja eller nej?!« lød ordren fra salen.
»Jeg mener ikke på nuværende tidspunkt, at kredsene skal nedlægges,« svarede Bjerregaard.
Her blev det nok for ordstyrer Søren Wormslev.
»Hvis der kommer et forslag i din første formandsperiode – frem til år 2001 – om at nedlægge kredsene, stemmer du så ja eller nej?« spurgte Wormslev.
»Så vil jeg stemme nej!« garanterede Bjerregaard.

Begrænset solidaritet
Carsten Lorenzen, genvalgt som kredsformand og kandidat til DJs hovedbestyrelse, fik dermed den efterlyste debat om kredsens fremtid – og forsamlingen greb også hans beretnings-ord om Fjerritslev Avis.
Lorenzen opsummerede, at det for sent var gået op for kredsen, at otte medarbejdere på redaktionen på Fjerritslev Avis arbejder under ringe vilkår.
»Folk, der har været ansat i op til 12 år, spises af med under 19.000 kroner,« sagde Lorenzen.
DJ har tidligere afvist at optage flere af de pågældende redaktionelle medarbejdere.
»I stedet for at optage de mennesker, der rent faktisk producerer hele to aviser – uden smålig skelen til, om de har en af fagets uddannelser eller en bestemt og rigtig kontrakt,« smældede Lorenzen.
DJs hovedbestyrelse har netop godkendt optagelsen af syv Fjerritslev-ansatte – men det var ikke alle i Kreds 6 glade for:
»Vi kommer i en meget problematisk situation,« sagde Torben Duch Holm fra Aalborg Stiftstidende. Han havde positive ord tilovers for optagelsen af Fjerritslev-redaktionen – men:
»Skal vi andre nu betale for, at de kan komme på niveau med os?!«.
Hertil replicerede DJs næstformand Christian Kierkegaard:
»Vi skal sørge for ordnede forhold på avisen – de skal være en del af fællesskabet.«
Torben Duch Holm:
»Hvorfor skal en lille gruppe drage fordel af vores fællesskab?«

Angst for sparerunde
Baggrunden for den begrænsede solidaritet er, at der forude venter en fusion af Aalborg Stiftstidende, Vendsyssel Tidende og Fjerritslev Avis. Det kan koste job.
Lars Borberg, Aalborg Stiftstidende:
»Skal der spares, så lad det være dem, der ikke står samlet.«
Her blev det nok for Michael Christiansen, den eneste på Fjerritslev Avis, der hidtil har været medlem af DJ:
»Fire ud i redaktionen har siddet i ejerskabet. De har kæmpet imod, at de fire andre bliver optaget. De fire i ejerkredsen har klausuler i deres kontrakt, så de ikke kan fyres. De folk, der kan spares væk, er derfor kun dem, der forgæves har søgt optagelse.«
Den melding dæmpede de kritiske røster – og Michael Christiansen blev valgt som suppleant til kredsbestyrelsen. Medsuppleanter blev Peter Steen Nielsen fra TV Nord og Johannes Mortensen fra Aalborg Stiftstidende.
Tommy Hald, TV Nord, blev genvalgt til bestyrelsen, mens Dorthe Kandi, Aalborg Stiftstidende og freelance-journalist Allan Gregersen, blev nyvalgt. Ud over Carsten Lorenzen er også Bent Stenbakken, Aalborg Stiftstidende, Henrik Loui Simonsen, Nordjyske Distriktsaviser og Marianne Isen, Vendsyssel Tidende, med i bestyrelsen.

 
 
 

0 Kommentarer