Kreds 6: Kan journalister og kommunikatørers interesser forenes?

Udfordringen med at organisere både kommunikatører og journalister i samme forbund blev diskuteret på generalforsamlingen i Kreds 6. »Vi bliver færre og færre journalister i forbundet, og gruppen af dem, der forhindrer os i at gøre vores arbejde ordentligt, vokser,« lød bekymringen. Og modsvaret: »Det har altid været svært at komme direkte igennem til en minister.«

Tirsdag samledes medlemmer og bestyrelse i den nordjyske Kreds 6 i Aalborg ved den årlige generalforsamling. Debatten handlede mest om, hvilken retning Dansk Journalistforbund (DJ) fremover skal bevæge sig i, og hvem der skal organiseres i forbundet. Der var blandt andet uenighed om fordelene ved at fusionere med forbundet Kommunikation og Sprog (KS), hvis fusionsarbejdet genoptages.

Kredsformand Villy Dall, som også er medlem af hovedbestyrelsen i DJ, forklarede i sin beretning, hvorfor fusionsprocessen blev sat på standby. Han nævnte de meget forskellige foreningskulturer i de to forbund som en af grundene.

»De konkrete eksempler på disse to meget forskellige foreningskulturer må diskuteres åbent, før der kan træffes en egentlig beslutning om fusion,« sagde Villy Dall.

Debatten er gammel

Fra salen blev der spurgt til konkrete eksempler på forskellene, og der blev også efterlyst svar på, hvor mange af medlemmerne i KS der reelt arbejder med kommunikation. Her uddybede Villy Dall:

»Vi har en diskussionskultur i DJ, som man aldrig vil opleve i KS. Det er en af de væsentlige forskelle. Og så består DJ af mange grupper, foreninger og interesseforeninger. Den foreningskultur gjorde man op med i KS for nogle år siden, hvor man indførte en mere enstrenget kultur.«

Villy Dall ville ikke komme med noget konkret bud på, hvordan medlemsfordelingen i KS ser ud. Han understregede, at den del af debatten, der har handlet om, hvorvidt traditionelle journalister kan være i forbund med kommunikatører, er forældet.

»Den debat er gammel, for vi har allerede et par tusind kommunikatører i DJ. Foruden at vi har en række andre faglige identiteter repræsenteret i forbundet, herunder for eksempel grafikere og fotografer,« sagde han.

Bliver modarbejdet af kolleger

Fra salen lød argumentet mod at organisere kommunikatører og journalister i samme forbund: Der er for mange modsætninger og interessekonflikter til at forene de to faggrupper. Flere havde oplevet at blive modarbejdet af kolleger i kommunikationsafdelinger.

»Vi bliver færre og færre journalister i forbundet, og gruppen af dem, der forhindrer os i at gøre vores arbejde ordentligt, vokser,« lød bekymringen blandet andet.

Men her efterlyste blandt andre Villy Dall nogle konkrete eksempler.

»Min erfaringer siger mig, at det er blevet lettere at få fat på nogen, der vil hjælpe mig. Det har altid været svært at komme direkte igennem til en minister,« sagde han.

Nuværende DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård deltog også i generalforsamlingen. Til debatten om modsætninger mellem kommunikationsfolk og journalister, sagde han:

»Jeg kan komme i tanke om to konflikter mellem journalister og kommunikatører i DJ. Vi har væsentligt flere internt mellem journalister.«

TV 2 Nord fik Marenprisen

Villy Dall blev genvalgt som formand, og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Louis Simonsen og Helle Therkelsen beholdt også deres plads i bestyrelsen. Nyvalgt blev Jesper Hansen i stedet for Mikkel From Nielsen, der ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Henrik Louis Simonsen som næstformand, Anne Helene Kahr Thomsen som kasserer, Flemming Leth som sekretær og Tove Koch som beskæftigelsesansvarlig.

Traditionen tro blev årets Marenpris også uddelt ved generalforsamlingen. I år gik prisen til journalisterne Mette Svenningsen, Lisbet Christensen og Per Harder Højbjerg, samt fotograf Per Frank Paulsen fra TV 2 Nord for reportageprojektet 'Pædofile på internettet'.

Komiteen for Marenprisen overvejer, om der skal gøres mere ud af prisuddelingen næste år – eventuelt ved et Oscar-inspireret arrangement.

1 Kommentar

Maria Becher Trier
15. MARTS 2015
Der opstår modstridende
Der opstår modstridende interesser mellem journalister og kommunikatører.

Det mener jeg, vi som forbund skal kunne rumme. Vi står lige nu i en medievirkelighed, hvor der bliver flere kommunikationsjob og færre journalistjob.

Mange journalister oplever gennem arbejdslivet i perioder at arbejde som journalister og i andre at arbejde som kommunikatører. Den virkelighed skal der være plads til i DJ.

I Norge valgte Journalistforbundet at smide kommunikatørerne ud. Jeg var for lidt mere end et år siden på studietur i Norge. Her var min fornemmelse, at forbundet i Norge oplever en medlemsnedgang, som betyder, at ledelsen har en stor opgave er at finde steder, hvor de kan skære ned på medlemstilbud. I DJ oplever vi medlemsfremgang og udbygger hele tiden medlemstilbuddene.

Det er heldigvis ikke været på tale at smide kommunikatørerne ud af DJ. Men vi bliver nødt til at give et bedre tilbud end nu, hvis vi skal være en attraktiv fagforening også for kommunikatører.

Og det skal vi efter min mening. Men for at rumme forskellene, skal vi nok organisere os på en anden måde end i dag. Jeg synes, oprettelsen af gruppen 'Journalisterne' er et skridt i den rigtige retning.