Kreds 6 er også imod

Tirsdag aften indløb helt som ventet den tredje kreds-udtalelse, der stiller sig kritisk over for den nye offentlighedslov og DJ's pragmatiske tilgang til loven.

Tirsdag aften indløb helt som ventet den tredje kreds-udtalelse, der stiller sig kritisk over for den nye offentlighedslov og DJ's pragmatiske tilgang til loven.

På Kreds 6's generalforsamling tirsdag var der som ventet flertal omkring endnu en kritisk udtalelse mod den nye offentlighedslov og samtidig indirekte mod DJ's hovedbestyrelse, der tidligere har besluttet en pragmatisk tilgang til lovgivningen, i håb om at kunne opnå størst mulig indflydelse.

Tidligere har Kreds 2 og Kreds 4 udtalt sig kritisk og opfordret til at fjerne paragraf 23-25 i oplægget til offentlighedsloven, og det blev igen temaet i udtalelsen fra Kreds 6:

"Specielt er vi kritiske over for forslag til ny § 23, 24, 25 og 26, som vil begrænse adgang til dokumenter, lavet uden for ministerier til betjening af ministre og begrænse adgangen til dokumenter, der udveksles i forhandlinger mellem stat og kommuner. DJ's Kreds 6 anbefaler regering og folketing at fastholde det gældende objektive princip i offentlighedsloven; dvs., at der kan gives aktindsigt i dokumenter, som er sendt fra en myndighed til en anden."

Den kritiske holdning var ventet, blandt andet fordi kredsens formand Villy Dall har været en af de mest kritiske røster omkring DJ's pragmatiske tilgang i Offentlighedskommissionen og det efterfølgende høringssvar.

DJ's hovedbestyrelse vedtog 21. februar et høringssvar til lov-betækningen, der udtalte kritik, men ikke afviste paragraf 23-25. Her var der også fremsat et alternativt og mere kritisk høringssvar, forfattet af blandt andet Villy Dall og Karin Mette Petersen, der også er Kreds 6-medlem.

2 Kommentarer

Karin Mette Petersen
5. MARTS 2010
Re: Kreds 6 er også imod

Rettelse til 7. afsnit, linje 2 i "Derfor fortsætter kritikken":

Her skal naturligvis stå paragraf 24 i stedet for paragraf 2.

Venlig hilsen Karin Mette Petersen 

Karin Mette Petersen
5. MARTS 2010
Derfor fortsætter kritikken

"Den egentlige skandale er, at der ikke er afgivet dissens fra mindretallet i Offentlighedskommissionen", sagde Ekstra Blads-reporteren Jan Kjærgaard 26. november sidste år, da han blev interviewet af Information. Jan Kjærgaard sigtede med udtalelsen specielt til dissens mod paragraf 24. Og han tilføjede: "Det er helt galt og fuldstændigt uforståeligt, at der ikke blandt kommissionsens medlemmer er en eneste protest mod paragraf 24."

Hvoraf man kan konkludere, at medlem af kommissionen Kate Bluhme i hvert fald ikke lyttede til sin egen EB-kollegas holdning, da hun sammen med mindretallet i Offentlighedskommissionen undlod at protestere mod blandt andet denne omstridte paragraf.

Hvorfor er det så vigtigt at fortsætte debatten om den kommende nye offentlighedslov, selv om høringsfristen 1. marts er passeret?

Ganske enkelt fordi loven ikke er vedtaget endnu, og så længe den ikke er det, er der håb. Håb om, at paragrafferne 23, 24 og 25 (og den lille følgeparagraf 26), bliver pillet ud. Det er paragraffer, som vil lukke statsforvaltningen om sig selv og som vil mørklægge det politiske spil mellem staten og regioner/kommuner til skade for den demokratiske debat.

Det er helt fint at støtte de gode fremskridt i Offentlighedskommissionens lovudkast - men vi skal samtidig sige nej til de væsentlige tilbageskridt.

For hvorfor skulle vi forære magthaverne den mulighed at holde væsentlige oplysninger og beslutninger hemmelige, lige netop derfra, hvor de interessante magtspil foregår?

Selvfølgelig kan og skal DJ protestere mod det. Sådan som DJØF og AC - embedsmændenes fagforeninger - netop har gjort i deres høringssvar hvad angår bl.a. paragraf 2, jvf. Information 3. marts 2010.

HB-flertallet forsømmer at argumentere substantielt for, HVORFOR vi ikke kan afvise disse paragraffer. Argumenter om bindinger og løfter, som ikke er skrevet ned nogen steder, holder ikke. Og HVIS endelig Kate Bluhme og Mogens Blicher Bjerregård har ret i, at DJ i 2002 direkte eller indirekte lovede at støtte en præmis om mørklægning af ministerbetjening m.m.; ja,så er der tale om en helt forkert beslutning, som burde være behandlet i de kompetente organer i DJ. Det har den mig bekendt aldrig været.

Ude på redaktionerne på store og små medier prøver journalister at finde gode historier med offentlighedsloven i hånden. De påtager sig et vigtigt og slidsomt arbejde, som langt fra alle journalister orker eller har evner for. Fair nok, at ikke alle kan og vil - men så meget des mere er det DJs pligt at hjælpe de stædige kolleger bedst muligt. Ikke at modarbejde dem.

Kære HB-flertal - og alle andre medlemmer af DJ: § 23, 24 og 25 og 26 kan ikke "forbedres" - de skal væk.

Så lad os nu se fremad og sammen kæmpe for en god offentlighedslov!

Venlig hilsen

Karin Mette Petersen, HB-medlem og medlem af Kreds 6.