Kreds 5: Jysk teknologiangst

Midt- og Vestjyske avisredaktioner skyr Internettet. Cheferne tror journalisterne vil spilde tiden på nøgne damer, lød forklaringen på generalforsamlingen i Kreds 5.

Midt- og Vestjyske avisredaktioner skyr Internettet. Cheferne tror journalisterne vil spilde tiden på nøgne damer, lød forklaringen på generalforsamlingen i Kreds 5.

Ifølge meldingerne fra erhvervslivet er det i Midt- og Vestjylland, tingene sker. Men ikke hvad angår aviser og Internettet, understregede kredsformand Jens Utoft på generalforsamlingen i Kreds 5 den 23. februar.
»Der hersker en afventende holdning til Internettet på langt de fleste redaktioner her i landsdelen. Hvad nøler de efter?« buldrede han i sin beretning.
Ingen af de godt 20 DJ-medlemmer, der var mødt frem i kælderen under TV /MIDT-VEST i Holstebro, kunne forklare fænomenet. Men Erik Poulsen, redaktionssekretær på Viborg Stifts Folkeblad, nikkede genkendende. »Ledelsen er famlende over for Internettet,« sagde han.
Jens Utoft sporer en klar mistillid til medarbejderne i avisledelsernes tøven.
»Det er helt grotesk, at De Bergske Blade har varslet begrænsninger for, hvad medarbejderne må søge efter på nettet. Det må antages, at censuren skal gælde alt, der har med kønslivets glæder at gøre. Og man må spørge sig selv, hvordan ledelsen kan få den opfattelse, at medarbejderne vil spilde deres kostbare arbejdstid på at surfe rundt i halv-pornografisk materiale.«
Den melding kunne Erik Poulsen ikke lade passere. 1. april overgår han til chefernes rækker, som redaktionschef på Ringkjøbing Amts Dagblad under De Bergske Blade.
»Der ligger ikke nogen officiel beslutning på De Bergske Blade om begrænsninger på Internettet,« sagde han.

Kritik af kursuspolitik
12 medlemmer i kredsen er p.t. arbejdsløse, en fordobling i forhold til sidste år. Og selv om kredsens arbejdsløshed stadig er lavere end Dansk Journalistforbunds på landsplan, understregede a-kassens formand Hanne Øxenholdt, at problemet er alvorligt nok.
»Det er hårdt nok for den enkelte,« som hun sagde.
Journalist Karsten Hartmann-Pedersen langede ud efter DJs politik over for ledige. Selv havde han fået afslag på at deltage i et kursus i helsides ombrydning, med den forklaring, at det kursus havde han taget to år tidligere.
»Man kan ikke komme på kursus som ledig uden at komme i karambolage med forbundet. Det er kredsen og hverken a-kassen eller forbundet, der gør arbejdet for de ledige,« fastslog Karsten Hartmann-Pedersen.
DJs Næstformand Christian Kierkegaard forsvarede DJ med, at de mest populære kurser er overtegnede, men at DJ forsøger at ‘dublere' de mest søgte.
»Men vi er også nødt til at sørge for, at folk, der ikke har taget et kursus før, får chancen,« sagde han.

Tæt på suspension
Jens Utoft, freelancer, blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Det bliver hans sidste år på posten.
»Så har jeg siddet i fire år og kan næppe bidrage med mere,« som han sagde.
Sophie Djursaa Hvidt, Morsø Folkeblad, fortsætter i bestyrelsen, hvortil følgende blev valgt: Niels Krogh Christensen, Skive Folkeblad, Niels Nørskov Stidsen, freelance, Hanne Øxenholt, Herning Folkeblad og Gregers Kirdorf, Dagbladet Holstebro-Struer. 1. suppleant er Mie Sparre, Morsø Folkeblad.
Næstformand Erik Poulsen træder ud af bestyrelsen, og da hans stol skulle besættes, indtrådte aftenens dramatiske højdepunkt – ingen ville stille op. Først da dirigent Jan Kaare varslede, at generalforsamlingen ville blive suspenderet »og det samme vil buffeten«, stak Karsten Hartmann-Pedersen en lap i vejret – og var dermed valgt.
»Så kan jeg jo blive formand om et år,« forudså han, inden forsamlingen gik om bord i tarteletterne.

0 Kommentarer