Kreds 5-formand: Ingen faggrupper er finere end andre

Formanden for Kreds 5, Ivan Hejlskov, understregede på kredsens generalforsamling, at alle faggrupper i DJ er ligeværdige: »Kritikken er uden for skiven, når det hævdes, at kommunikationsmedarbejdere er en flok mørkets fyrster.« Strukturen i DJ var også til debat

»Det har været et lorteår på mange måder. Terroren I København, grænsebomme, den skingre retorik i forhold til flygtningeproblemet og den manglende EM-kvalifikation i fodbold for blot at nogle et par punkter. Men i Kreds 5 har vi faktisk haft et godt år uden så meget dårligdom og med flere meget gode og velbesøgte arrangementer«.

Sådan indledte en veloplagt Ivan Hejlskov sin beretning på Kreds 5’s årlige generalforsamling, som blev afholdt i Valgmenighedens Hus i Holstebro onsdag aften. Syv mandlige medlemmer var mødt op.

Efter svinemørbrad og isdessert var det især de forskellige faggrupper og strukturen i DJ, der var til debat.

En tydeligt indigneret Ivan Hejlskov opfordrede på det kraftigste alle medlemmerne til at pakke den gammeldags forestilling om, at nogle faggrupper skulle være finere end andre, væk.

»Der er ikke nogen grund til at håne andre faggrupper eller sige, at de ikke er fine nok. Det ærgrer mig, når der som i fredags til vores gallafest var pip i krogene i forhold til, om det var de rigtige, der var nominerede og vandt de forskellige priser,« sagde Ivan Hejlskov og fortsatte:

»Der er ikke nogen faggrupper i Dansk Journalistforbund, der er finere end andre. Og vi opererer derfor ikke med begreber som ”rigtig journalistik”. At folk kan være uenige i vores valg af nominerede er selvfølgelig helt i orden. Men kritikken er uden for skiven, når det for eksempel hævdes, at kommunikationsmedarbejdere er en flok mørkets fyrster, og at det derfor devaluerer de forskellige priser, hvis nogle kommunikationsfolk bliver nominerede.«

Hvad er kredsenes opgave?

DJ’s formand, Lars Werge, der også var tilstede i Holstebro onsdag aften, var meget enig i formandens opsang.

»I Journalistforbundet har vi hverken a eller b-medlemmer, når det handler om rettigheder og kontingentstørrelse, og vi har heller ikke a eller b-medlemmer, når det handler om betydning eller det at høre hjemme i DJ. Vi skal hele tiden arbejde for, at der ikke er nogen faggrupper, der føler sig hverken trampet på eller overset. Jeg synes, det er en rigtig god ting, at vi taler om de her problematikker,« lød det fra Lars Werge.

Det andet helt centrale emne på generalforsamlingen var strukturen og medlemsdemokratiet i DJ.

Ivan Hejlskov betonede, at der er et stort behov for at diskutere den nuværende kredsstruktur og relationerne mellem kredsene. Og hvad der i det hele taget er kredsenes rolle nu, hvor der er kommet store medarbejderforeninger og specialgrupper. Der skal en modernisering til, mener han.

»Den politiske magt, som kredsene engang havde, den har jeg svært ved at få øje på i dag,« sagde Ivan Hejlskov.

»Vi må nytænke, hvad der er kredsenes opgave. Måske bliver det i højere grad at lave arrangementer for medlemmerne. I gamle dage var kredsene det politiske bindeled mellem medlemmerne og forbundet. I dag lægger folk ofte deres kræfter i medarbejdergrupperne på de store arbejdspladser og specialgrupperne,« lød det fra formanden.

Det synspunkt deler stort set alle andre kredse, fortalte Lars Werge.

»Vi skal have diskuteret, hvordan vi kan bruge kredsene på den bedste måde fremover. Deres betydning, indflydelse og inddragelse. Det skal vi blandt andet diskutere på Fagligt Forum, som jeg glæder mig rigtig meget til,« sagde Lars Werge.

Gallafest blev en kæmpe succes, men hvad med regningen?

Det sidste store punkt på dagsordenen var kredsens store gallafest, som blev afholdt i fredags. Alle fremmødte var enige om, at arrangementet var en ”bragende succes”.

Der opstod imidlertid lidt tvivl omkring regningen, som flere af medlemmerne ikke kunne få til at stemme, da regnskabet blev gennemgået. Regnskabet blev dog godkendt, men bestyrelsen ville i den nærmeste fremtid undersøge, hvorfor udgifterne til festen var steget med 60 procent.

Flere medlemmer satte også spørgsmålstegn ved, om Thomas Skov, der var konferencier ved festen, havde været sit honorar værd.

Det mente formanden dog var uomtvisteligt.

»Han gjorde det godt. Vi kunne også have hyret Jan Ginberg, som også ville have været fremragende. Men han ville have været dobbelt så dyr.«

Der var desuden valg til bestyrelsen. Ivan Hejlskov blev genvalgt som formand, men annoncerede samtidig, at det bliver hans sidste periode.

Til bestyrelsen blev Allan Thulstrup og Torben Møller valgt. Som suppleanter blev Kaj-Ivan Bæk, Morten Stricker og Christian Baadsgaard valgt. 

0 Kommentarer