Kreds 4’s bestyrelse kritiserer DJ i skarpe vendinger

Manglende økonomisk støtte til demonstration mod offentlighedsloven ”vækker både vrede og forbløffelse”, skriver bestyrelsen i et åbent brev til Dansk Journalistforbund

Bestyrelsen i Kreds 4 kritiserer i dag Dansk Journalistforbunds (DJ) håndtering af debatten om den nye offentlighedslov i skarpe vendinger. I sidste uge kom kritikken fra en samlet medarbejderforening i DR.

Dermed kan DJ stå over for en opslidende fløjkrig – på trods af at Lars Werge, næstformand for DJ, i sidste uge afviste det samme i et interview med Journalisten.

De jyske journalister kritiserer DJ’s forretningsudvalg (FU) for manglende økonomisk støtte til sidste uges demonstration mod offentlighedsloven.

”(…) I stedet valgte formandskabet at sende et personligt brev til Folketingets 179 medlemmer. Fremgangsmåden med at nøjes med dialog med Folketing og regering har været forsøgt før uden resultat i de 3½ år, der er gået, siden lovforslaget kom frem første gang, og er åbenlyst ikke noget, der flytter noget. Og 100.000 kr. brugt til annoncer vil ikke øge synligheden af vor holdning – bare spørg lærerne,” skriver Kreds 4’s bestyrelse blandt andet i deres kritik. (Du kan læse hele brevet i bunden af artiklen). 

Men hvorfor har I overhovedet behov for at kritisere DJ?
»Offentlighedsloven er en lov for alle danskere – det så vi til demonstrationen i onsdags. Et par stykker kom hen til mig og sagde ”Godt gået af Dansk Journalistforbund”, hvilket gjorde mig godt gal i skralden. DJ ville ikke hjælpe, og det er helt hen i vejret, når Lars Werge melder ud, at forbundet ikke skal være aktivistisk,« siger formand for Kreds 4 John Lykkegaard til Journalisten.

Kreds 4 støttede demonstrationen med 10.000 kroner. Et beløb, John Lykkegaard er glad for at have givet, men:

»Det er ikke vores opgave at samle penge ind. Det er forbundets.«

Svært med fælles fodslag

Medlem af HB Karen Hedegaard har bedt om at få FU-beslutningen på dagsordenen for HB-mødet i morgen. Hun forklarer, at hun indtil i morges udelukkende har haft kendskab til den manglende støtte pga. Journalistens dækning af sagen.

»Jeg kan godt forstå, at FU afviste at yde støtte med det fulde beløb på 100.000 kroner. Men det undrer mig, hvorfor de ikke valgte at give et mindre beløb. Det ville have sendt et godt og vigtigt signal til omverdenen,« siger Karen Hedegaard.

Hun ser frem til forklaringen fra FU og er ikke bange for at justere sin skepsis, hvis argumenterne er gode.

»FU træffer de vigtige beslutninger mellem HB-møderne, sådan er det. Men hovedbestyrelsen er altså et vigtigt led i den demokratiske proces, og vi er med til at udtrykke DJ’s officielle holdninger. Derfor er det vigtigt, at vi diskuterer den her beslutning,« siger Karen Hedegaard.

John Lykkegaard håber, at kritikken kan være med til at rejse en ”livlig” debat på HB-mødet i morgen:

»Det ser ud til, at FU har kørt solo og undladt at smide alle informationer på bordet. Udefra ser det ud til, at hovedbestyrelsen er handlingslammet.«

Men er formandsskabet ude af trit med de menige DJ-medlemmer?

»Før et delegeretmøde kan alt lade sig gøre … efter mødet – hvor der er lang tid til næste valg – er det ofte lidt sværere at finde fælles fodslag,« siger John Lykkegaard.

 

Du kan læse det åbne brev her:

Kreds 4’s bestyrelse retter skarp kritik af DJ

DJ’s forretningsudvalgs (FU’s) afslag om at støtte demonstrationen på Christiansborg Slotsplads den 15. maj mod offentlighedsloven økonomisk, vækker både vrede og forbløffelse i Kreds 4’s bestyrelse

Det skyldes især, at et enigt FU har den opfattelse, at DJ ikke skal være aktivistisk. Efter vores opfattelse er Dansk Journalistforbund en faglig organisation, og som sådan er det naturligt at være aktivistisk, når det drejer sig om, at mulighederne for at få aktindsigt i, hvad der sker i forvaltningen, bliver forringet.

Da kommissionens rapport i sin tid blev offentliggjort, var der kun hånlige bemærkninger fra et flertal i det daværende HB mod den begyndende modstand. Det førte dengang til, at kredse, specialgrupper og medarbejderforeninger støttede med 125.000 kr., så det blev muligt at skrive ”Ministerbetjening – en journalistisk hvidbog om offentlighedsloven”, som udkom i oktober 2010.

Da et enigt FU ugen før demonstrationen igen afslog at komme med en kraftig markering af modstanden mod offentlighedsloven i form af økonomisk støtte, måtte kredse, grupper og medarbejderforeninger igen samle ind. På få dage lykkedes det at indsamle 136.500 kr., så det økonomiske grundlag var på plads.

FU havde flere begrundelser for afslaget. En var, at ansøgningen kom få dage før demonstrationen, men DJ’s næstformand, Lars Werge, blev orienteret allerede ugen før delegeretmødet 22.-23. april, og på det tidspunkt var han ikke afvisende.

En anden begrundelse er som sagt, at DJ ikke skal være aktivistisk. I stedet valgte formandskabet at sende et personligt brev til Folketingets 179 medlemmer. Fremgangsmåden med at nøjes med dialog med Folketing og regering har været forsøgt før uden resultat i de 3½ år, der er gået siden lovforslaget kom frem første gang og er åbenlyst ikke noget, der flytter noget. Og 100.000 kr. brugt til annoncer vil ikke øge synligheden af vor holdning – bare spørg lærerne.

Med demonstrationen viste DJ’s græsrødder igen vejen. Politiet mener, at omkring 2000 mødte op til demonstrationen, men ud over et par håndfulde journalister/journalist-studerende og alle politiske ungdomsorganisationer – bortset fra Socialdemokraternes – var demonstranterne almindelige borgere, som ikke stiltiende ville acceptere, at vores demokrati bliver forringet.

Endnu stærkere beviser på modstanden er ”nej tak til offentlighedsloven”, som i skrivende stund har mere end 84.000 underskrifter, og at 300.000 europæiske mediefolk også har protesteret.

DJ er med til folkemødet på Bornholm 13.-14. juni, men det ser desværre ikke ud til, at FU har tænkt sig, at DJ skal benytte muligheden for at træde i karakter omkring offentlighedsloven, som man kan frygte er vedtaget til den tid.

På HB-mødet den 22. maj har HB-medlem Karen Hedegaard bedt om at få FU’s afslag på støtte på dagsordenen, og det bakker vi op om. Vi har brug for at få dementeret, at der stadig er langt fra forbundets top og ned til græsrødderne.

Bestyrelsen i Kreds 4

3 Kommentarer

Jens Yde
22. MAJ 2013
Min hypotese, nævnt i går,
Min hypotese, nævnt i går, holdt vist ikke. Afslaget på økonomisk støtte til aktivisterne havde åbenbart ikke noget med partipolitik at gøre. Det fremgår af ansvarshavende redaktør Hesselagers referat fra mødet i formiddag.

Men jeg fandt i det mindste en stavefejl i redaktørens referat. Ordet skrives "boykot", efter navnet på en engelsk godforvalter ved navn Boycott.
Jens Yde
21. MAJ 2013
Hypotese: Årsagen til DJ
Der sidder jo en socialdemokratisk statsminister

Hypotese: Årsagen til DJ-ledelsens tilbageholdenhed er, at der nu er en socialdemokratisk statsminister, som fra siderne støttes af journalisternes foretrukne - de radikale og SF.

Sådan vil jeg angribe historien og analysen. En angrebsvinkel yderst få DJ-medlemmer vil anlægge, vil jeg tro.

Hvad er da de væsentligste forskelle på Mig og Dem?

Hilsen
Jens Yde
Tom Heinemann
21. MAJ 2013
Kære bestyrelse for Kreds 4

Kære bestyrelse for Kreds 4
I er guld.
Og det er alle jer andre, der støttede vores arrangement på Slotspladsen. Uden jer.
ingenting

MVH
Tom Heinemann
(Praktisk gris backstage)