Kreds 4 vil også have pulje til efteruddannelse tilbage

Generalforsamlingen i Kreds 4 opfordrer DJ-toppen til at omgøre beslutningen om at nedlægge efteruddannelsespuljen på 500.000 kroner.

Generalforsamlingen i Kreds 4 opfordrer DJ-toppen til at omgøre beslutningen om at nedlægge efteruddannelsespuljen på 500.000 kroner.Formanden for Kreds 4, John Lykkegaard, har ikke hørt nye argumenter, der kunne få ham til at tænke andre tanker om lukningen af efteruddannelsespuljen på 500.000 kroner

Derfor kunne han blot gentage sit oprindelige budskab om, at beslutningen er 'dybt åndssvag', da han på kredsens generalforsamling i Viby onsdag aften opfordrede forsamlingen til at udtale sin kritik af beslutningen.

»Vi i Kreds 4's bestyrelse fatter ikke, at hvorfor forbundet ikke vil støtte, at medlemmerne bliver dygtigere og derfor bedre kan forblive i arbejde. Det er dybt åndssvagt «, sagde John Lykkegaard.

Generalforsamling delte den opfattelse så langt, at der med et meget overvældende flertal blev vedtaget en udtalelse fra salen, som opfordrer DJ til at omgøre beslutningen.

Fra salen takkede Jens Rossen, HB-medlem og formand for Freelanceudvalget i DJ, kredsen for at gøre hans forslag til sit. Han undrede sig over, at ordningen – trods en evaluering, der entydigt viser, at den er en succes – nu droppes:

»Vi fik 167 ansøgninger, og det gav 116 bevillinger. Mange til freelancere og mange til kvinder. At den lukkes under henvisning til budgettal er beklageligt, for der er andre steder, vi kan finde de penge«, sagde Jens Rossen.

Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård deltog også i kredsens generalforsamling, og han underbyggede beslutningen om at sløjfe puljen med, at der stadig bruges 1,7 mio. kroner på arbejdsløse kolleger, og at der stadig ydes bidrag til pressens uddannelsesfond, så freelancere kan komme på kurser på Update til halv pris.

»Men det er at fodre hunden med dens egen hale, hvis vi begynder at betale for efteruddannelse«, sagde Mogens Blicher Bjerregård.

4 Kommentarer

Jens Rossen
9. MARTS 2012
Re: Kreds 4 vil også have pulje til efteruddannelse tilbage
Jo Søren Thomsen.

Jeg har sat mig ind i tingene.

Delegeretmødet 2009 vedtog at oprette DJs Efteruddannelsespulje målrettet de, der ikke har andre muligheder for at få betalt efteruddannelse. Kalenderårene 2010 og 2011 var en forsøgsperiode. Derefter var det op til HB at evaluere forsøgsperioden, og hovedbestyrelsen fik fuldmagt til at beslutte om og i givet fald med hvilke korrektioner puljen skulle fortsætte.

Her var altså på ingen måde tale om et forsøg, der ved periodens slutning per automatik løb ud. Hovedbestyrelsen fik lov at gå begge veje. Den tog, som der stod i delegeretmødebeslutningen, stilling til puljens fremtid og valgte med det snævrest mulige flertal at nedlægge den.

Den beslutning er der så et antal kredsgeneralforsamlinger, der finder uklog. Og derfor opfordrer de hovedbestyrelsen til at omgøre beslutningen og videreføre puljen.

Det er faktisk en del af medlemsdemokratiet, at kredsene kan komme med den slags opfordringer.

Og det er naturligvis op til hovedbestyrelsen, om den vil lytte til kredsene og genoverveje beslutningen.

Uanset, hvad der sker, kommer vi nok til at snakke om det på delegeretmødet i april 2013.

Mange hilsner

Jens Rossen

Medlem af hovedbestyrelsen og medlem af efteruddannelsespuljens bestyrelse, indtil den, efter udløb af forsøgsperioden, blev nedlagt.

 

 

Søren Thomsen
9. MARTS 2012
Re: Kreds 4 vil også have pulje til efteruddannelse tilbage
Du har ikke sat dig ordentlig ind i tingene, Jens Rossen. Efteruddannelsespuljen var et 2-årigt forsøg. Det er hermed ophørt. Ikke nedlagt, opsagt, ødelagt eller andet. Det er ophørt efter den periode, der blev vedtaget af delegeretmødet. Blot fordi nogle tilfældige kredse i DJ, hvor man i øvrigt kan tvivle på, om de repræsenterer alle endsige blot et flertal af deres medlemmers holdning, vedtager fjollede udtagelser, så skal hovedbestyrelsen da ikke genindføre den uden at høre medlemmerne. Det kan jo f.eks. på et kommende delegeretmøde. Det vil da netop være en hån mod at oprette endnu en pulje uden at det har været hørt i det reelle medlemsdemokrati.
Jens Rossen
9. MARTS 2012
Re: Kreds 4 vil også have pulje til efteruddannelse tilbage
Det er fint og rigtigt, at Dansk Journalistforbund betaler til Pressens Uddannelsesfond, så freelancere kan få billigere kurser. Men det er at tage munden for fuld at sige, freelancerne kan få kurserne til halv pris. Langt fra alle kurser opnår denne rabat. Diplommodulet Perspektiv, viden og væsentlighed koster for eksempel 19.500 for ikke medlemmer og 15.640 for medlemmer af Pressens Uddannelsesfond.

Bundlinjen er, at der er en del medlemmer af Dansk Journalistforbund, der ikke har overenskomstsikret ret til efteruddannelse. Heriblandt især freelancere og kommunikatører fra små arbejdspladser.

 

Jeg hører tre argumenter fra modstanderne af at gøre efteruddannelsespuljen permanent.

 

For det første, at det er på kanten af en fagforenings kerneopgaver, for det andet, at arbejdsgiverne skal betale gennem overenskomsterne og for det tredje, at vi ikke har pengene.

 

Jeg tror, det er overmåde vigtigt at lytte til medlemmerne, før vi afgør, hvilke opgaver vi vil gøre til kerneopgaver. Og indtil videre har kreds 2, kreds Fyn, kreds 6 og kreds 4 tilkendegivet, at det var en dårlig beslutning, et flertal i hovedbestyrelsen tog, da den besluttede at nedlægge puljen efter to succesfulde år.

 

Med hensyn til at få udgiverne til at betale, kan jeg blot sige, at det er forsøgt, men forbundet har ikke haft den faglige styrke til at løfte opgaven.

 

Og med hensyn til pengene. Dem finder vi. Hvor der er vilje, er der vej.

Karin Mette Petersen
9. MARTS 2012
Re: Kreds 4 vil også have pulje til efteruddannelse tilbage

Det vil Kreds 6 (Nordjylland) også. En lignende udtalelse blev vedtaget på kredsens generalforsamling i aftes.

Jeg har i øvrigt endnu ikke hørt noget argument fra formanden - ej heller i aftes - for at afskaffe en pulje, som der kun har være stor tilfredshed med. Den sikrede blandt andet en række freelancere efteruddannelse, som de ellers skulle have ventet i syv år på.

Mvh

Karin Mette Petersen, tidl. HB og tidl. medlem af bestyrelsen for den nu nedlagte efteruddannelsespulje.