Kreds 4 kritiserer DJ for lukkethed

Freelancejournalisten Ib Keld Jensen bør have adgang til DJ's behandling af hans sag, mener bestyrelsen i Kreds 4. »I det virkelige liv har enhver ret til at få aktindsigt i egne journaler, men det kan man ikke i DJ,« udtaler bestyrelsen. DJ har ingen kommentarer

Freelancejournalisten Ib Keld Jensen bør have adgang til DJ's behandling af hans sag, mener bestyrelsen i Kreds 4. »I det virkelige liv har enhver ret til at få aktindsigt i egne journaler, men det kan man ikke i DJ,« udtaler bestyrelsen. DJ har ingen kommentarer
Der er kommet et nyt kapitel i striden mellem freelanceren Ib Keld Jensen og Dansk Journalistforbund. Bestyrelsen i Kreds 4 i Østjylland forlanger nu i en udtalelse, at Ib Keld Jensen kan få indsigt i DJ's behandling af hans sag.

»Vi er medlemmer af et forbund, der udadtil kæmper for større offentlighed i forvaltningen, men indadtil viser sig at være forbløffende lukket. I det virkelige liv har enhver ret til at få aktindsigt i egne journaler, men det kan man ikke i Dansk Journalistforbund,« skriver kredsens bestyrelse.

I en mail til journalisten.dk skriver DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård:

»Det har jeg intet kendskab til, og jeg har i øvrigt ingen kommentarer.«

Sagen drejer sig om, at en fastansat kollega med DJ's hjælp i foråret 2012 krævede erstatning af Ib Keld Jensen for at have brugt stof, han ikke havde ophavsret til.

DJ har siden beklaget sagen og undskyldt over for Ib Keld Jensen, der ikke havde pligt til at betale den erstatning, DJ i første omgang krævede af ham. Det viste sig, at DJ havde begået flere fejl, blandt andet havde Ib Keld Jensen og den fastansatte kollega ikke fået hver sin konsulent, hvilket ellers netop skal sikre, at DJ kan håndtere konflikter mellem to medlemmer.

Ib Keld Jensen har oplyst, at han har mistet kunder på grund af sagen. Freelancegruppen, som står på Ib Keld Jensens side, hyrede en revisor, der ifølge Freelancegruppen vurderer, at tabet er på mindst 56.000 kroner eksklusive moms.
DJ har tilbudt en erstatning på 20.000 kroner.

Med udtalelsen støtter Kreds 4's bestyrelse Ib keld Jensen, der også har kritiseret, at DJ ikke lader ham få indsigt i sin egen sag.

Udtalelsen fra Østjylland kommer, samtidig med at DJ's hovedbetyrelse holder møde i København. Udtalelsen er underskrevet kredsformand John Lykkegaard, der ønsker, at DJ's politikere kommer på banen:

»Vi mangler at høre sagen fra forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens side. Ib Keld Jensens sag blev behandlet på et tre-fire timer langt møde for lukkede døre under et hovedbestyrelsesmøde,« hedder det i udtalelsen.

0 Kommentarer