KREDS 4: JA OG NEJ TIL FOTOGRAFERNE

Kredsen har betydning. Det var den gennemgående holdning på Kreds 4s generalforsamling. Her var både holdninger imod og mest for, at Journalistforbundet måske optager 600 fotografer fra Grafisk Forbund.

Kredsen har betydning. Det var den gennemgående holdning på Kreds 4s generalforsamling. Her var både holdninger imod og mest for, at Journalistforbundet måske optager 600 fotografer fra Grafisk Forbund.

»Forbundets optagelsespolitik giver anledning til frustrationer blandt vores traditionelle medlemmer, kan jeg mærke. Det nære forbund, hvor alle kendte alle, findes ikke længere. Jeg tror ikke, det varer længe, før der vil være en journalist-journalist-specialgruppe i Journalistforbundet,« sagde Kreds 4-formand, Jutta Thuesen i sin beretning på generalforsamlingen.
Når formanden satte DJs optagelsespolitik på generalforsamlingens dagsorden, var det, fordi DJ på delegeretmødet i april skal tage stilling til om 600 fag- og reklamefotografer fra Grafisk Forbund skal optages i DJ. Hvis de optages, vokser Kreds 4s medlemstal med 20%.
Personligt mente Jutta Thuesen, at fotograferne skal optages i forbundet. Og den holdning var der flere, der delte.
»Forbundet har længe udviklet sig væk fra at være en standsforening for journalister til at være en fagforening, hvor man organiserer alle, der arbejder inden for medier. Vi kan tilbyde de nye fotografer en platform, som er tryg og overskuelig for dem,« sagde Martin Vestergaard, journalist på Informations Århus-kontor.
Ivar Rønsholt fra Århus Stiftstidende mindede om diskussionen i slutningen af 60'erne, om hvorvidt ‘pladevenderne' skulle ind i Journalistforbundet.
»Folk var ved at kaste op ved tanken om, at ‘pladevenderne' skulle være med i forbundet. Men selvfølgelig skulle de da det, og selvfølgelig skal fotograferne ind. Jeg går helt ind for DJs åbne-dørs-politik. Billedet af et forbund bestående af agtværdige journalister med gåsepen er for længst passe.«
»Jeg er meget betænkelig ved reklamefotograferne. Det udvisker skellet mellem reklame og journalistik. Det næste bliver, at Journalistforbundet også skal optage annoncesælgerne. Jeg har ikke hørt et godt argument for, at vi skulle optage dem – hvorfor kan vi ikke bare sige nej tak? Spurgte Per Henrik Hansen, journalist på Økologisk Jordbrug.
Formanden for DJ, Lars Poulsen, mente at have en del argumenter for, hvorfor DJ skal sige ja til fotograferne fra Grafisk Forbund:
»Fotograferne er i dag spredt på 4-5 faglige organisationer og det har stækket pressefotografernes indflydelse på fotografområdet. Det vil give vores fotografer større øget indflydelse på uddannelse, på ophavsret, brug af billeder på cd-rom og på Internet, hvis vi optager fotograferne fra Grafisk Forbund,« sagde Lars Poulsen.
»Nogle af dem er på kanten af vores organisationsområde og også på den anden side af kanten, men langt hovedparten af dem ligner vores fotografer og er reportage-fotografer – og jeg er overbevist om, at vi kan håndtere det, at der er nogle, der arbejder med reklame. Og der er ingen tvivl om, at DJ fortsat skal være et Journalistforbund med stort J,« argumenterede Lars Poulsen.
Kredsgeneralforsamlingen blev også brugt til at kigge indad – til at vurdere kredsens betydning. Og blandt de 70 fremmødte var der mange kreds-entusiaster:
»DJ kunne hurtigt blive et fattigt foretagende, hvis ikke man havde kredsene til at rekruttere nye hovedbestyrelsesmedlemmer fra. Der foregår en talentudvikling i kredsarbejdet. DJs samlede styrke ville dale i kraft uden kredsene,« sagde Eigil Andersen, journalist på Østjyllands Radio og fortsatte:
»Jeg synes ikke, at det er et succeskriterium, om der kommer mange til arrangementerne. Vi må glæde os over, at de, der kom, fik noget ud af det,« sagde Eigil Andersen, som selv har været formand for Kreds 4.
Også den nuværende formand mente, at kredsen måtte acceptere at lave arrangementer for de få – til kredsens seneste arrangement mødte kun et par håndfulde op:
Vi må lave højkarat arrangementer for de få og ikke satse på, at der kommer 100 folk. Kredsene har en betydning. Hvis der kun var medarbejderforeninger og specialgrupper i forbundet, ville den geografiske og psykologiske vej være for lang for dem, der har lyst til at gå ind i fagligt arbejde,« sagde Jutta Thuesen.
»Det er forstemmende, hvor lidt kredsen bliver værdsat,« konstaterede et andet bestyrelsesmedlem, Axel Bang:
»Journalistikken bliver fagligt atomiseret med flere og flere små arbejdspladser, og de har brug for det bagland, kredsen giver. Kredsens eksistens må ikke komme til diskussion,« fortsatte Axel Bang.
»Vi skal beholde kredsene, men jeg tror desværre ikke, jeg taler på flertallets vegne, især ikke de yngre på min arbejdsplads interesserer sig for kredsen. Vi har forsøgt at finde en kandidat på min arbejdsplads, men det er ikke lykkedes,« sagde Ivar Rønsholdt fra Århus Stiftstidende, der ikke har været aktiv i kredsen slutningen af 60'erne.
Og der blev kamp om pladserne til bestyrelsen – nyvalgte til bestyrelsen blev: Larissa Mastrantones, Bjarne Lampe og Frank Stjerne fra Jyllands-Posten og Axel Bang blev genvalgt. Også formanden Jutta Thuesen blev genvalgt, Bestyrelsen består derudover af: Listbeth Jensen, Horsens Folkeblad, Marianne Hofstätter, Landsbladet Svin, Per Schack, Århus Amt og Per Lidell.

0 Kommentarer