Kreds 4-formand: Der er flere mulige formandskandidater

Ved generalforsamlingen i Kreds 4 benyttede formanden sin beretning til at skabe ny spænding om et muligt forbundsformands-kampvalg i DJ. »Jeg vil ikke nævne nogen navne. De overvejer det i øjeblikket og har ikke besluttet sig,« siger formanden for Kreds 4

Delegeretmødet til april kan byde på et kampvalg om formandsposten i DJ. Det mere end antydede Kreds 4’s formand, John Lykkegaard, i sin beretning ved kredsens generalforsamling lørdag den 7. marts.

»Delegeretmødet bliver spændende ud over det sædvanlige. Lars Werge stiller op til formandsposten – men det er der også et par andre, der overvejer. Så jeg kan kun på det kraftigste opfordre jer til at lade jer vælge som delegerede,« lød det fra Lykkegaard.

Over for Journalisten bekræfter John Lykkegaard, at det ikke er rygter, han refererer til, men personer, han selv har talt med om sagen.

»Men jeg vil ikke nævne nogen navne. De overvejer det i øjeblikket og har ikke besluttet sig, så de skal selv gå ud med det,« siger han.

Lars Werge sad selv blandt tilhørerne i DGI-huset i Aarhus, men han valgte ikke at kommentere Lykkegaards bemærkning. I stedet fortalte han om ansættelsen af en a-kasse medarbejder i Aarhus, så ledige slipper for at rejse langt for et fysisk møde, og at forbundet i øjeblikket overvejer at flytte i nye Aarhus-lokaler i et kontorfællesskab med en række akademiske fagforbund.

Samarbejde med KS

John Lykkegaards beretning handlede især om et rekordhøjt antal arrangementer i kredsen, der også er blevet belønnet med store deltagerantal. En del af disse er blevet arrangeret i samarbejde med den lokale afdeling af Kommunikation og Sprog, og både Lykkegaard – og efterfølgende Lars Werge – glædede sig over det samarbejde.

Den skrinlagte fusion med Kommunikation og Sprog blev også nævnt af Lykkegaard, som tilskrev spørgsmålet om observatører ved hovedbestyrelsesmøderne en vigtig del af grunden til, at fusionen foreløbigt er droppet.

»De politiske forskelle var for store. KS ville have to næstformænd – det kunne vi nok leve med – men kravet om, at der ikke skal observatører med til hb-møderne, vil ødelægge et demokrati, vi er stolte af. Observatørerne – kredsformændene – spiller en vigtig rolle og var blandt andet med til at etablere DJ’s modstand mod offentlighedsloven,« sagde han.

Intet budget i Kreds 4

Dagens største diskussion opstod efter regnskabets fremlæggelse, da et medlem efterlyste et budget for det kommende år. Det fik bestyrelsen til at kigge lidt forvirrede på hinanden, for budgetter er ikke noget, man har brugt i Kreds 4 i mange år.

»Det er rigtigt, at det er helt normalt, at foreninger har et budget. Men hos os svinger udgifterne så meget fra år til år, at et budget reelt ikke er noget værd,« lød det fra kredsens kasserer, Kurt Simonsen.

Andre medlemmer advarede ligeledes mod at pålægge bestyrelsen at udarbejde et budget, der kan virke begrænsende.

»Pas på med begrænsninger, så kan der komme en regelrytter og hænge folk op. Det her er en social-faglig-forening. Vi kender nogenlunde rammen, og der skal være tillid til, at bestyrelsen arbejder inden for den ramme,« lød det fra salen.

Diskussionen blev da også eftertrykkeligt lagt ned, da en håndsoprækning viste, at kun en enkelt mødedeltager ønskede et budget.

 

Bestyrelsens sammensætning:

John Lykkegaard (formand)

Karsten Pedersen (næstformand)

Kurt Simonsen (kasserer)

Torben Larsen

Niels-Erik Sørensen

Helle Veel

Kirsten Lykke Hansen

 

 

0 Kommentarer