Kreds 4: Bijob eller ej

»Et slag i ansigtet på de arbejdsløse - og også på freelancerne.« Formanden for pressefotograferne, Hans Otto, der er medlem af Kreds 4 er vred. »Mit råd er: stem imod at eleverne kan tage job fra de arbejdsløse.«

»Et slag i ansigtet på de arbejdsløse – og også på freelancerne.«
Formanden for pressefotograferne, Hans Otto, der er medlem af Kreds 4 er vred. »Mit råd er: stem imod at eleverne kan tage job fra de arbejdsløse.«
Generalforsamlingen i Kreds 4 er næsten lige begyndt. Freelanceren Ulf Mosbæk, der er kredsens beskæftigelsesansvarlige, har netop fremlagt kredsens ledighedstal, hvor kurven det sidste år har fået et knæk – den forkerte vej. Ledigheden er på et år steget fra 7,6 procent til 8,4 procent, hvor de tilsvarende tal på landsplan ligger på 4.6 – 4.7 procent.
Og det får Hans Otto til at advare de 48 fremmødte mod hovedbestyrelsens forslag om mere lempelige regler for elevarbejde, som kommer op på delegeretmødet i næste måned:
»Jeg synes, at forbundet skal holde den stramme linie.«
Mette Breinholdt, Freelancer:
»Som freelancer burde jeg åbenbart være imod elevernes bijob, men det er jeg ikke. Hvis ikke de arbejder på vores arbejdspladser i ferierne, går de jo bare ud og laver bijob inden for andre fag. De har godt af at få den erhvervserfaring, så jeg vil ikke være med til at kriminalisere deres interesse for faget. Men det er et problem, hvis de sælger sig for billigt, så forbundet skal sikre, at de får en ordentlig løn.«
Kreds 4's formand, Jutta Thuesen, Randers Amtsavis, er stadig imod, at de studerende skal bijobbe, men konstaterer at arbejdspladserne er ladt i stikken med den nu-værende slingrekurs. Hun nævner i sin beretning, at det bliver de arbejdsløse i Vikartanken, der skal betale prisen:
»Og det kan ikke være rigtigt, at studerende kun betaler kvart kontingent, mens arbejdsløse bare skal tjene 2.000 kroner på en enkelt artikel, før de skal betale fuldt kontingent.«
Derfor kræver kredsformanden, at studerende i vikariater ikke alene skal have overenskomstmæssig løn – de skal også betale fuldt kontingent.
Forbundsformand Lars Poulsen:
»Med udsigt til de to nye journalistuddannelser på universiteterne, hvor der er tradition for – ja nærmest krav om – at de studerende har relevante studiejob, vil det være helt absurd, hvis der skal gælde ét sæt regler for DJH-studerende og et andet for dem fra RUC og Odense. Det her er en svær problematik, men det tjener intet formål, at vi gør DJ til en parkeringsplads for de politisk korrekte holdninger.«
Frank Stjerne, Jyllands-Posten, som også sidder i DJs hovedbestyrelse:
»Som tillidsrepræsentant oplever jeg, at de stillinger, vi her snakker om, er så kortvarige, at vi skal lede meget, meget længe for at få arbejdsløse og freelancere til at tage dem. Vi bliver nødt til at åbne øjnene for, at verden ser anderledes ud, men selvfølgelig skal eleverne have overenskomstmæssig hyre.«
Ulf Mosbæk, freelancer, der for tiden underviser på DJH:
»Jeg er for en ret hård linie. Mange af de studerende er glade, bare de får et job – og tænker ikke så meget på tariffer. Med hensyn til konkurrencen fra universiteterne, tror jeg, at strategien skal være at omklamre dem i stedet for at gøre dem til fjender.«
Uden modkandidater blev Jutta Thuesen, vikar på Randers Amtsavis, genvalgt som formand efter et år på posten. Genvalgt blev også Lisbeth Jensen, Horsens Folkeblad, og Marianne Hofstätter, Landsbladet Svin, mens freelancerne Per Lidell og Per Schack er nye i bestyrelsen. Freelanceren Axel Bang blev valgt for et enkelt år. Han erstatter Inger Hager, der forlader kredsbestyrelsen midt i en periode, da hun har fået job på Fyn og flytter.
I bestyrelsen sidder i øvrigt Ulf Mosbæk, freelancer, Per Gregersen, Horsens Folkeblad og Ulla Skovsbøl Knudsen, Kanal 94-DR Vejle.

0 Kommentarer