Kreds 3: Søndags-engagement

Kredsmedlemskabet skal ikke være adgangskortet til en eksklusiv diskussionsklub. Alle bør være medlemmer - selvom de ikke gider at møde op til kredsarrangementerne.

Kredsmedlemskabet skal ikke være adgangskortet til en eksklusiv diskussionsklub. Alle bør være medlemmer – selvom de ikke gider at møde op til kredsarrangementerne.

»Måske er det på grundaf snevejret, at vi ikke er flere. Det er i hvert fald længe siden, vi har været så få,« lød velkomsten fra kredsformanden, freelanceren Flemming N. Andersen, til de knap 20 medlemmer, inklusiv bestyrelsen, der søndag formiddag den 1. marts var til generalforsamling i Kreds 3.
»Vi har ellers fået 30 nye medlemmer siden sidst – dermed er Kreds 3 fortsat en af de kredse i forbundet, der vokser mest. Men det smitter altså ikke af på fremmødet i dag,« konstaterede formanden.
I den mundtlige beretning rejste han diskussionen om, hvorvidt det skal være frivilligt at være medlem af kredsene.
»Gider vi overhovedet at have kredsmedlemmer, der føler sig tvunget ind?« spurgte han provokerende. »Måske ville vi miste omkring en tredjedel af kredsmedlemmerne, som gerne vil spare de 25 kontingentkroner om måneden – og det kunne betyde en beskeden brugerbetaling til enkelte arrangementer, men ville det gøre noget?«
I samme åndedrag understregede han, at han personligt fandt det vigtigt, at kredsene ikke helt forsvinder, da de hverken kan erstattes af medarbejderforeninger eller specialgrupper.
»Kredsene er et vigtigt forum for de fagligt aktive, som gerne vil mødes på tværs af arbejdspladserne. Og hvis alt det faglige arbejde lægges over på 'de professionelle' i forbundet – hvor bliver engagementet så af?«
Freelanceren Ove Kristiansen så et problem i, at kredsene ikke længere kunne bruges til at formidle noget ud til alle medlemmerne, hvis medlemskabet blev frivilligt.
»Desuden synes jeg, at der er nok af skel på de enkelte arbejdspladser, hvor der er lukkede arrangementer for sportsklubben, kunstforeningen … hvis kredsbestyrelsen arrangerer et møde eksempelvis om etik i faget, vil det være meget dårligt, hvis nogle kan deltage og andre ikke,« sagde Ove Kristiansen.
Arne Sandvig Larsen, JydskeVestkysten/Kolding Folkeblad og medlem af DJs hovedbestyrelse, var også imod det frivillige medlemskab:
»Vi risikerer, at alle de, der fra start vælger kredsene fra, også fratages muligheden for at opdage, hvad kredsene egentlig kan bruges til. Det er samme tankegang, som vi bruger over for læserne – dem vil vi jo ofte gerne give noget, som de slet ikke vidste, at de ville have.«

Ledigheden stiger
21 medlemmer af Kreds 3 var i november '97 berørt af ledighed – enten på fuld tid eller deltid. Det tilsvarende tal året før var kun 15. Omregnet til fuldtidsledige er tallet på et år steget fra 10 til 15 – en stigning på 50 procent, og det er bekymrende, mente Flemming N. Andersen:
»Selvom det er forholdsvis få mennesker, er det vigtigt at holde fast i, at der bag tallene gemmer sig levende mennesker, som har behov for at komme i job igen.«

Formand Lampe
Efter fire år som kredsformand havde Flemming N. Andersen besluttet ikke at genopstille – hverken som formand eller til bestyrelsen.
»Ikke fordi jeg er træt af fagligt arbejde, men jeg er blevet valgt ind i bestyrelsen for FreelanceGruppen, og dér vil jeg koncentrere min energi,« sagde han før formandsvalget.
Ny formand blev Bjarne Lampe, Jyllands-Posten, Kolding, der i forvejen sad i bestyrelsen. Som eneste kandidat blev han lynhurtigt valgt med klapsalver.
Genvalgt blev freelance-pressefotograf Kurt Andersen, Mikael Boris, JydskeVestkysten og Sven Rørbæk, Kolding kommune, mens Helge Andreassen fra Børsen i Aabenraa blev ny i bestyrelsen.
Herudover består bestyrelsen fortsat af Anker Simonsen, Vejle Amts Folkeblad, Karen Skovbjerg, JydskeVestkysten, Karsten Himmelstrup, Landsbladet og Fred Jacobsen, Radio Syd.

0 Kommentarer