KREDS 3: – RYG OG REJS

Spredt kritik over to studieture til over 80.000 kroner fik en kold skulder på Kreds 3s generalforsamling. Et underskud på 32.000 kroner rystede ikke de fremmødte.
Spredt kritik over to studieture til over 80.000 kroner fik en kold skulder på Kreds 3s generalforsamling. Et underskud på 32.000 kroner rystede ikke de fremmødte.

• To studieture til i alt over 80.000 kroner var stærkt medvirkende til, at Kreds 3s underskud i 1998 blev på over 32.000 kr. Det har der rumlet nogen diskussion om. Blandt andet omkring det faglige indhold, særligt omkring besøgene hos vinbønder i Alsace.
»Indrømmet. Det er fornøjelsesture, men hvad er der galt i det?«, stod der i bestyrelsens beretning, der samtidig forsvarer turenes faglige indhold. Afgående formand Bjarne Lampe havde denne kommentar til underskuddet: »Jeg opfordrer den nye bestyrelse til, at vi kun tager én tur til næste år,« sagde han i formandens beretning.
Men ellers var der kun en enkelt, der løftede øjenbryn over det store underskud: Freelanceren Ove Kristiansen forsøgte at starte en debat.
»Jeg var lidt lamslået, da jeg så, hvad turene havde kostet. Jeg synes, både turene og den symbolske deltagerbetaling er helt fint, men 500 kroner er måske lige symbolsk nok,« sagde Ove Kristiansen og foreslog højere brugerbetaling.
Det var kasserer Karsten Himmelstrup imod: »Der har været stor tilfredshed med turene. Skal der også betaling på alt muligt andet?«
»Nej, jeg mener det ikke principielt, men 500 kroner er meget lidt, og de ture koster kredsen dyrt. Det er penge akkumuleret over lang tid, og pengene kunne bruges på fagligt mere relevante opgaver. For eksempel er der masser af uorganiserede grafikere, og dem har kredsene med deres lokalkendskab alle muligheder for at finde frem til og få organiseret …,« prøvede Ove Kristiansen.
»Faktum er, jo at disse her ture har været en kæmpe succes,« sagde Kristian Pallesen, informationschef i Sønderjyllands Amt.
»Og Ove, du skal være meget velkommen med forslag til arrangementer, der er lige så besøgte og lige så populære, som de to studieture.«
Og så blev der ikke snakket mere om dét.

Fotograferne kommer
En anden diskussion, der var kort oppe at vende, var Journalistforbundets optagelse af godt 600 fotografer fra Grafisk Forbund.
Freelancer Flemming Nørgaard Andersen fortalte, at FreelanceGruppens bestyrelses var imod, at de nye fotografer skulle have deres egen specialgruppe.

Det fik igen Ove Kristiansen frem i bussen:
»Vil I tage det her op på delegeretmøde? Hvad vil I få ud af det? I kan jo spænde ben for hele optagelsen ved denne her diskussion. Det vigtigste er da, at få optagelsen gennemført,« sagde han.
Kredsens formand Bjarne Lampe havde forud for generalforsamlingen meddelt, at han ikke genopstillede. Alligevel manglede der kandidater til formandsvalget. En ryge-summe-pause hjalp tingene på gled, og det endte med, at kommunikationschef i Kolding Kommune, Sven Rørbæk, blev valgt som ny formand. Han havde i sagens natur ikke forberedt den store takketale og nøjedes med at notere sig, hvad der var blevet sagt især omkring rejserne og det store underskud. Det kan han snakke videre med Karsten Himmelstrup fra Landsbladet om. Han blev nemlig genvalgt som kasserer.
Resten af bestyrelsen blev: Jan Kamstrup, Per Guldbrand Klausen, Karen Skovbjerg alle tre fra JydskeVestkysten; Hanne Høier fra Radio Syd; og Anne Marie Sparre fra Vejle Amts Folkeblad.

0 Kommentarer