Kreds 3 frygter øget pres på journalistfaget

Skal DJ-medlemmer frygte at blive presset ligesom personalet i SAS og Norwegian, lød spørgsmålet på generalforsamlingen i Kreds 3. »På områder i vores branche, hvor der ikke kræves sproglige færdigheder, vil vi se et stigende pres,« svarede Lars Werge  

De aktuelle konflikter i luftfartsbranchen og arbejdsgiverpresset på dens ansatte lå som en skygge over generalforsamlingen i Journalistforbundets syd- og sønderjyske Kreds 3 torsdag.

»Skal vi nu til at vænne os til, at løn og faglige goder kommer under voldsomt pres i de kommende år?« spurgte kredsnæstformand Henrik Rath Poulsen.

DJ-formandskandidat Lars Werge og næstformandskandidat Lars Lindskov var mødt op på generalforsamlingen i Kolding – samme by, hvor de to faglige lederes fremtid afgøres på forbundets delegeretmøde i slutningen af april 2015.

»Der er ikke risiko for, at journalistfaget som sådan bliver underløbet af udenlandsk arbejdskraft, men som helhed, og måske særligt på områder i vores branche, hvor der ikke kræves sproglige færdigheder, vil vi se et stigende pres,« svarede Lars Werge.

Stærke overenskomster og uddannelser

Lars Werge pegede på, at vejen frem er at styrke overenskomsterne. Netop overenskomster er i centrum i et af fire strategiforslag, som er under udvikling i DJ, og som vil komme til at fylde meget i det faglige arbejde i de kommende år, forklarede han.

»Lige så bekymrende er måske, at også kvaliteten i journalistikken er under pres. Hvad betyder det for vores faglighed at tage en uddannelse på fire år, når enhver 17-årig kan starte en blog? DJ skal have en rolig og tydelig stemme inden for fagets uddannelser, så vore medlemmer kan levere kvalitet – nu og i fremtiden,« sagde Lars Werge.

Næstformandsvalget: Hvor er uenighederne?

Næstformandskandidat Lars Lindskov kom også i ilden. Der er i alt fire kandidater til næstformandsposten i DJ – Lars Lindskov, Per Roholt, Maria Becher Trier og Allan Boye Thulstrup – og der er måske flere på vej.
Hvorfor så mange kandidater?

»Det er ikke en fløjkrig, der er i gang, men engagerede mennesker, som gerne vil gøre et stykke fagligt arbejde,« sagde Lars Lindskov.

Kredsmedlem Sven Rørbæk Madsen mente, at der skal være plads til at føre valgkamp og lufte uenigheder blandt kandidaterne.

»Kom frem med det,« lød opfordringen.

På spørgsmålet om, hvordan han vil udfylde rollen som næstformand, hvis han bliver valgt, svarede Lars Lindskov:

»Jeg vil udfolde den som politiker og ikke som embedsmand. Der ligger en kæmpe opgave foran os med at politikudvikle journalistforbundets arbejde og sikre vækst og forbedringer i faget,« fortalte Lars Lindskov.

Studietur til Strasbourg med kontroversiel sponsor

Af Kreds3-formand Helge Andreassens beretning fremgik det, at kredsen også fremover vil satse massivt på medlemsarrangementer og studierejser.

I 2015 går turene til henholdsvis Østersøbyen Stettin, finanscentret Frankfurt og EU-byen Strasbourg. Den sidste tur arrangeres i samarbejde med de øvrige jyske kredse – og med Dansk Folkepartis medlemsgruppe i EU-parlamentet som en lidt kontroversiel rejsesponsor.

»Vi er ikke uden grund kendt som Syddanmarks største rejsebureau for journalister. Turene giver et stort fagligt og socialt udbytte,« noterede kredsformand Helge Andreassen.

Bestyrelsesmøder i sommerhus sparer penge

Bestyrelsen og kasserer Karsten Himmelstrup fik ros for et solidt 2014-regnskab. Kredsens formue er intakt trods omkostningstunge medlemsarrangementer og rejsetilskud – blandt andet til en kredstur til Berlin. Man er blevet gode til at spare på andre poster.

Udgifterne til bestyrelsesmøder er i 2014 nedbragt til en femtedel, fra cirka 10.000 til cirka 2.000 kr., fordi de holdes i kredsformandens sommerhus i stedet for på Bramdrupdam Kro. Kredsens reserver er anbragt på rentekonto med 2,5 procent tilskrivning.

Alle valg var genvalg.

1 Kommentar

Holger Jepsen
6. MARTS 2015
Jeg håber da, det er løgn, at
Jeg håber da, det er løgn, at Dansk Folkeparti betaler rejsen - eller er sponsor. Ikke fordi det er DF, men fordi det er et politisk parti. Det kan simpelthen kun være en misforståelse af journalisten?? Det håber jeg da.