Kreds 3 foreslår ’indsparkstank’ til DJ

Kreds 3 sendte DJ's næstformand, Lars Werge, hjem med et forslag om at starte en ’indsparkstank’ ved gruppens generalforsamling i går. Alt det praktiske kan klares bedre lokalt, siger formand  

De 27 fremmødte Kreds 3-medlemmer foreslår som noget nyt, at DJ indfører en ’indsparkstank’, som kredsene kan bruge. Det initiativ skal stå i stedet for DJ's serviceafdeling, hvor medarbejdere i København står for praktiske ting som at bestille sandwich og booke lokaler.

»Det praktiske kan vi meget bedre gøre lokalt. I stedet foreslår vi, at forbundet etablerer en gruppe af interessante mennesker fra mediebranchen, som kredsene kan trække på til arrangementer og lignende. Det kan være chefredaktører og folk som Lasse Jensen – en større gruppe af mediefolk og meningsdannere med en aktiv rolle, som kredsene let kunne få fingrene i,« forklarer formand Helge Andreassen, der bruger betegnelsen ’indsparkstank’ om forslaget.

Holdningsskifte om fusionen

Ud over det nye forslag blev spørgsmålet om den mulige fusion diskuteret en del på generalforsamlingen, som i år fandt sted på Bramdrupdam Kro i Kolding.

»De, der har været meget kritisk indstillede, er begyndt at synes, det er en god ide alligevel. Det skyldes nok, at vi i bestyrelsen har diskuteret det indgående, og at vi har fået mere information. Vi ved, at vi fortsat vil få lov til at styre vores kontingent på 25 kr. pr. medlem. Det er vigtigt for os, at vi lokalt får lov at bevare vores autonomi,« siger Helge Andreassen.

Generationsskifte inden for den nære fremtid

Helge Andreassen blev genvalgt som formand for Kreds 3. Han regner med at fortsætte på posten 1-2 år endnu.

»Det afhænger jo af medlemmerne, men jeg synes, det er sjovt at være formand,« siger han. Ud over genvalget af formanden blev fire bestyrelsesmedlemmer også genvalgt.

»Det er den store omgang i år,« som Helge Andreassen siger.

Han fortæller, at kredsen planlægger et generationsskifte, når han går af, ved at den nuværende næstformand, Henrik Rath Paulsen, overtager formandsposten om et par år.

Studietur i maj

Det kommende år byder blandt andet på en studietur til Bruxelles i maj, som bestyrelsen er ved at planlægge.

»Vi har planlagt frem til det første halvår. Så tager vi fat på det sidste, når det nærmer sig. Vi vil i høj grad basere vores arrangementer på aktualitet. Vores arrangement om regional graverjournalistik tiltrak for eksempel en 40-50 mennesker, så det er rigtig godt,« fortæller Helge Andreassen.

Derudover planlægger kredsen arrangementet ”Knæk Regnskabet”, som er for en mindre gruppe medlemmer, der virkelig interesserer sig for emnet.

0 Kommentarer