Kreds 3: Fagfestival hvert år

Kreds 3 vil afskaffe Fagligt Forum og i stedet lave en ekstra Fagfestival.

Kreds 3 vil afskaffe Fagligt Forum og i stedet lave en ekstra Fagfestival.

Pengene til Fagligt Forum kan bruges bedre, lød det på Kreds 3's generalforsamling i går. Kredsen foreslår at nedlægge forummet, der bliver afholdt hvert andet år, og i stedet bruge pengene på en ekstra Fagfestival.

»Fagligt Forum er simpelthen for dyrt i forhold til udbyttet. Det er et slags mini-delegeretmøde uden kompetence til at beslutte noget, hvor hovedbestyrelsen kan få input om, hvad folket mener. På Fagfestivalen derimod får hvert enkelt medlem noget ud af det ved en masse faglige oplevelser,« siger kredsformand Sven Rørbæk Madsen til Journalisten.dk.

En ide kunne være at lægge små 'fag-faglige' indslag på Fagfestivalen, så man også får diskuteret nogle af fagforbundets problemstillinger, foreslår Sven Rørbæk Madsen. Han ser gerne, at der bliver afholdt Fagfestival hvert år i stedet for kun hvert andet, som det er nu.

Fagligt Forum bliver afholdt hvert andet år, sidste gang i april 2010, hvor godt 300 medlemmer diskuterede forbundets fremtid. Forummet havde ingen formelle rammer, og konceptet for møderne blev kaldt "Open Space" – ingen ordstyrer, talerække, dagsorden, stole eller borde. Udviklingschef i DJ Per Nielsen kaldte dengang forummet for »en fire timer lang kaffepause«. Formålet var, at deltagerne skulle komme med input til DJ's visioner for de efterfølgende fem år.

Forummet var også dengang til debat, da der ikke er mandat til at træffe bindende beslutninger. Noget som hovedbestyrelsesmedlem Villy Dall dengang gerne så ændret.

Også offentlighedsloven var til debat på kredsens generalforsamling. Kreds 3 støtter op om kritikken af det omstridte lovforslag og afviste totalt paragraffen om ministerbetjening med henvisning til den hvidbog, journalisterne Lars Rugaard og Erik Valeur skrev tidligere på året. De sydjyske journalister bakker dermed op om Kreds 2, der tidligere på måneden i skarpe vendinger opfordrede ledelsen i Dansk Journalistforbund til at afvise offentlighedsloven.

0 Kommentarer