Kreds 2 vil styrke medlemmer i strid med forbundet

Vedtægterne i forbundet skal laves om, mener den sjællandske Kreds 2, efter et medlem kom i strid med DJ om tabt arbejdsfortjeneste. »Der står ikke et ord om rettigheder i DJ’s vedtægter, kun om pligter,« lyder det

Kreds 2 vedtog i går to kritiske udtalelser på den årlige generalforsamling.

 

Den ene udtalelse går i rette med regeringens planer for en ny offentlighedslov, som Kreds 2 mener er udtryk for udemokratisk ministerbeskyttelse.

 

Den anden går i rette med forbundsledelsen, der har tilkendt Ib Keld Jensen en undskyldning og en erstatning for fejl i behandlingen af en sag mellem ham og et andet DJ-medlem. Forbundsledelsen besluttede at give Ib Keld Jensen 20.000 kroner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, selv om en revisor hyret af FreelanceGruppen nåede frem til, at Ib Keld Jensen mistede 56.000 kroner på forløbet.

 

Det viser, at der er huller i reglerne i Dansk Journalistforbund. Og de huller skal lukkes, så medlemmerne får bedre rettigheder, hvis de ender i strid med deres eget forbund, mener Kreds 2.

 

»Man kan ikke sådan bare tilrane sig retten til at være dommer over sig selv, blot fordi man erkender, at man har begået en fejl. Her er jo end ikke en ankestyrelse eller en byret eller et klagenævn, som den skadelidte kan gå til,« sagde afgående kredsformand Jette Hvidtfeldt, da hun overleverede bestyrelsens beretning.

 

Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens holdning og godkendte en udtalelse, hvor de opfordrer DJ's delegeretmøde til at udbygge forbundets vedtægter med rettigheder til medlemmerne.

»Der står ikke et ord om rettigheder i DJ’s vedtægter, kun om pligter,« sagde Jette Hvidtfeldt.

 

Lars Werge, næstformand i DJ, var mødt op på generalforsamlingen, og han fastholdt, at der ikke var noget at komme efter i forhold til den konkrete sag.

»Jeg betragter sagen som afsluttet,« sagde Lars Werge, næstformand i DJ, til journalisten.dk.

Han uddyber sit syn på den overordnede opfordring fra Kreds 2 i en sms til journalisten.dk:

”Jeg er spændt på at se et konkret forslag. Indtil da føler jeg mig godt dækket ind af vedtægterne, som de er i dag,” skriver Lars Werge.

 

Generalforsamlingen diskuterede i øvrigt forbundets freelancestrategi og kredsens medlemskurser. Desuden vendte man muligheden for, at et par af kredsens bestyrelsesmedlemmer får en besøgsdag hos Dansk Journalistforbund på Gammel Strand, så det fremover bliver lettere og mere ligetil for kredsens medlemmer at få hjælp fra forbundet, når de har brug for det.

0 Kommentarer