KREDS 2: NY FORMAND – IGEN

Der gik kun to måneder fra han blev valgt til kredsformand, før Kreds 2s nybagte leder, Toni Mygdal-Meyer, trak sig tilbage. Han stillede ellers op på generalforsamlingen i marts, nærmest i protest over, at den afgående formand Ib Glaser foreslog at nedlægge kredsen.

Der gik kun to måneder fra han blev valgt til kredsformand, før Kreds 2s nybagte leder, Toni Mygdal-Meyer, trak sig tilbage. Han stillede ellers op på generalforsamlingen i marts, nærmest i protest over, at den afgående formand Ib Glaser foreslog at nedlægge kredsen.

I stedet er bestyrelsen blevet enige om at udpege Marianne Due Jensen, Frederiksborg Amtsavis, som ny formand for Kreds 2. Hun er til en afveksling ikke pessimistisk på kredsens vegne.

»Jeg tror på, at vi kan skabe et forum for journalister, hvor vi kan mødes på tværs af alder og arbejdspladser. Og det viser sig da også, at der kommer mange mennesker til de arrangementer, vi laver.«

Marianne Due Jensen har været med i bestyrelsesarbejdet lidt over et år, og har tidligere været fællestillidsmand på Frederiksborg Amtsavis.

0 Kommentarer