Kreds 2: Et stille år

Et stille og tamt år i Kreds 2, konstaterede kredsformanden. Som på et år har haft to telefonopkald fra kredsmedlemmer - begge handlede om diæter. Men selv om aktivisterne og aktiviteterne ikke presser sig på, så skal kredsen nok sørge for, at pengene bliver brugt.

Et stille og tamt år i Kreds 2, konstaterede kredsformanden. Som på et år har haft to telefonopkald fra kredsmedlemmer – begge handlede om diæter. Men selv om aktivisterne og aktiviteterne ikke presser sig på, så skal kredsen nok sørge for, at pengene bliver brugt.

»Et stille år.«
Sådan karakteriserede Kreds 2's formand, Ib Glaser, i sin indledning året, der gik. Knap tyve af kredsens 621 medlemmer lyttede til formandens ord. De var mødt frem til kredsens generalforsamling den 5. marts i Roskilde.
Ib Glaser fortalte, at bestyrelsen på et tidspunkt havde skrevet til kredsens medlemmer og spurgt, om de ikke kunne komme med et eller andet pust til kredsen.
»Der skete ikke en pind. Jeg hørte ikke noget fra nogen. I løbet af året er der kun to medlemmer, der har ringet til mig – begge ville tale om diæter. Det er tamt,« sagde Ib Glaser.
Alligevel mente formanden, at kredsen er uundværlig og afviste blankt de holdninger om at nedlægge kredsene, som blandt andet forbundsformanden har luftet.
Freelanceren Birgit Nielsen har i 14 år fulgt arbejdet i kredsen:
»Der er masser af mennesker, der ikke har et forhold til kredsen. De får deres behov dækket i medarbejderforeninger eller som jeg i FreelanceGruppen. Som kreds sidder man i en eller anden mellemposition – jeg tror aldrig, det bliver anderledes.«
»I skal nu love mig at gå hjem og spørge på jeres arbejdspladser, hvad kredsen og kredsens penge skal bruges til. For pengene skal bruges og gerne til noget fornuftigt,« sagde Ib Glaser.
Og det med penge hav-de både han og kredsens kasserer, Saadou Mourched, en afslappet holdning til – »de skal bare bruges.«
Den holdning kom frem, da et medlem – Anders Kamper fra Dagbladet – forundret spurgte, hvordan det kunne være, at kredsen kun havde fået 146,65 kroner i renter af et indestående på 130.000 kroner – en rente på langt under en procent.
»Vi skal ikke begynde at gå ud og forhandle rente. Vi er ikke nogen bank. Pengene skal bruges lige så snart, de kommer ind,« sagde Ib Glaser.
»Vi skal ikke tjene penge på pengene. Hvis det her bliver en forretning, så er jeg ikke længere kasserer. Pengene skal bruges,« mente Saadou Mourched.
Den holdning delte flere af de fremmødte, men alligevel indvilgede bestyrelsen dog til sidst i at undersøge, om de kunne få en højere rente.
Sidste år brugte kredsen 114.000 kroner, og indtægterne udgjorde 133.000 kroner. Hovedudgifterne var 30.000 til bestyrelsesmøder. 8.500 til arrangementer. 15.000 til projekter, rejser og et nyhedsbrev, som aldrig blev sendt ud. 27.000 til administration – heraf 9.500 i telefontilskud til formand og kasserer, computer-udgifter og porto. 8.000 til generalforsamling. Og 7.000 i diverseudgifter, især gaver og kranse til afdøde medlemmer.
Freelance-pressefotografen Ib Glaser fortsætter som formand. Den øvrige bestyrelse: Lars Fløe Olsen, Frederiksborg Amts Avis, Saadou Mourched, Bent Helslev, Sjællandske Dagblade, Jeppe Lodberg, Dagbladet, Sten Lippert Scherwin, Helsingør Dagblad, Finn Andersen, Sjællandske Dagblade. Som noget nyt er bestyrelsesmedlemmerne kun valgt for et år ad gangen.

0 Kommentarer