Kreds 2: Et skidt år

Der blev ikke sagt mange pæne ting om det forløbne år i Kreds 2. Men den ny formand tror på bedre tider.

Der blev ikke sagt mange pæne ting om det forløbne år i Kreds 2. Men den ny formand tror på bedre tider.

  • »Det sidste år har været noget skidt«. Sådan begyndte den afgående formand Ib Glaser sin beretning for 1998. Og det var meget betegnende for en generalforsamling, der var præget af det foregående års store problemer.

Kassereren måtte gå af midt i perioden efter problemer med regnskaberne, og bestyrelsen brugte meget tid på den sag i løbet af året. Ligesom der blev brugt meget tid på at skændes indbyrdes.
Ib Glaser var efter et års kamp ikke fortrøstningsfuld på kredsens vegne.
»Måske bør vi ikke eksistere mere. Jeg kunne tænke mig, at vi lavede en pulje med vores penge, som så kunne overdrages til forbundet, der kunne sørge for, at de blev brugt til noget fornuftigt for kredsens medlemmer,« sagde han.
Men der var ikke stillet noget forslag om nedlæggelse af kredsen, og stemningen blandt de omkring 20 fremmødte var da heller ikke helt så opgivende.
Der var dog en del utilfredshed med, at bestyrelsen ingen arrangementer havde lavet i løbet af året, bortset fra nogle informationsmøder om pinsepakken. Noget generalforsamlingen ellers havde opfordret til sidste år.
»Der har været meget kævl, og hvis problemet med vores kasserer var blevet løst tidligere, så havde vi kunne bruge flere kræfter på at lave arrangementer. Men vi skulle altså løse problemerne først,« sagde medlem af bestyrelsen Anette Breuning.
De fremmødte kredsmedlemmer var også utilfredse med, at det ikke var lykkedes at få flere rentepenge ud af kredsens formue på næsten 200.000 kroner.
»Jeg kan se her, at det er lykkedes at hive 1 krone og 14 øre mere hjem i rente i år, så kredsen har fået 147,79 kroner i rente i alt. Det er flot,« sagde én, med tydelig ironisk distance.
Til sidste års generalforsamling blev det ellers pålagt bestyrelsen at sætte pengene på en konto, der gav mere end 0,2 procent i rente, som var tilfældet i 1997. Men det havde bestyrelsen ikke gjort. Et tilbud om en rente på 5 procent var dog indhentet. Pengene var bare ikke blevet flyttet.

Bevar kredsen
Forbundsformand Lars Poulsen talte imod tanken om at nedlægge kredsen. Han sagde:
»Nu har jeg aldrig været god til geografi. Men så vidt jeg ved, bliver der ikke kortere mellem medlemmerne af, at vi lægger Kreds 1 og Kreds 2 sammen,« som et forslag fra forsamlingen ellers lød på. Et af kredsens problemer er, at den strækker sig fra Lolland i syd til Helsingør i nord.
Lars Poulsen og formandskandidat Mogens Blicher Bjerregård var også på mærkerne, da debatten kom ind på forbundets optagelsespolitik. Freelancefotograf og afgående kredsformand Ib Glaser, var bekymret for løn og arbejdsvilkår for pressefotograferne, hvis de 600 fotografer fra Grafisk Forbund kommer ind i DJ. Men den bekymring blev afvist.
»Hvis vi skal løntrykkeriet til livs og hjælpe dem og dermed også os, så er det da bedst at have dem i forbundet. Så kan vi forhandle deres løn- og arbejdsvilkår,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Ny formand
Tilbage var problemet med at finde en ny formand. Bestyrelsen havde ingen kandidater, og det havde været på tale at indsætte forbundsformand Lars Poulsen på posten indtil videre.
Det blev dog ikke nødvendigt. Selvom Toni Mygdal Meyer i første omgang rakte hånden op, fordi han troede, at det gjaldt en almindelig bestyrelsespost, bakkede han ikke ud, da han blev gjort opmærksom på, at det var en formandskandidat, man søgte. Og forsamlingen takkede med solide klapsalver.
Helt uforberedt på sin nye titel var han da heller ikke.
»Jeg vil forsøge at give vores medlemmer nogle indholdsrige forelæsninger, som de kan bruge på deres arbejde. For eksempel ville det være relevant for vores medlemmer, der i høj grad sidder på provinsaviser at høre om, hvordan man knækker et kommunalt regnskab,« siger Toni Mygdal-Meyer, der dog også vil holde fast i kredsens sociale arrangementer. Han både håber og forventer, at det kommende år vil forløbe bedre end det foregående.
»Den nye bestyrelse er ikke belastet af fortidens synder, og med vores sunde økonomi skal det nok gå godt.«
Den nye bestyrelse er formand Toni Mygdal-Meyer, Ekstra Bladet. Marianne Due, Palle Schneider-Christensen, Henriette Jensen og Kim Nielsen, Frederiksborg Amtsavis. Rita Vestergård, Dagbladet Roskilde Tidende. Og Anette Breuning, som er på efterløn og i øvrigt medlem af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

0 Kommentarer